dr. sc. Tvrtko Jolić | životopis

Obrazovanje
2010. Doktorat znanosti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
2002. Profesor filozofije I hrvatske kulture, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje
2010– Viši asistent, Institut za filozofiju, Zagreb
2002-2010. Asistent, Institut za filozofiju, Zagreb

Projekti
2007-2013. Znanstveni novak. Pitanje slobode volje i problem svijesti. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja  i sporta, br. 191-0091328-1091. Glavni istraživač: dr. sc. Davor Pećnjak.
2002-2006. Znanstveni novak. Filozofska hermeneutika M. Vlačića i M. Heideggera. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja  i športa, br.  0191008. Glavni istraživač: dr. sc. Ivan Kordić.

Nastava
2012– Povijest socijalnih teorija. Odjel za sociologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
2010– Uvod u političku filozofiju. Odjel za filozofiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
2002-2005 Uvod u novovjekovnu filozofiju; Etika 1: Metaetika; Etika 1: Klasični tekstovi; Proseminar iz praktične etike, Studij filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
2002. Socijalna etika, Studij novinarstva, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade, stipendije i stručna usavršavanja
2013. Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Jeruzalem, Izrael, studijski posjet
2012. UN Akademija, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode, Zagreb
2009-2010. DAAD STIBET stipendija za doktorande, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Njemačka
2002. Stipendija grada Mainza, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Njemačka
1998-2000. Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije za izvrsne studente

Članstva
2002- Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju
2001- Udruga za promicanje filozofije

Stručna djelatnost
2013- Izvršni urednik, Croatian Journal of Philosophy
2013- Urednik, Godišnjak za filozofiju (zajedno s L. Boršićem i P. Šegedinom)
2013- Dopredsjednik, Udruga za promicanje filozofije
2012-2013. Predstavnik znanstvenih novaka u Znanstvenom vijeću Instituta za filozofiju
2007-2008. Predstavnik studenata poslijediplomskih studija u Znanstveno-nastavnom vijeću Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
2006-2009. Član uredništva, Prolegomena – časopis za filozofiju
2005-2008. Predstavnik studenata poslijediplomskih studija u Vijeću društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu
2004-2008. Tajnik, Udruga za promicanje filozofije, Zagreb
2002-2006. Tajnik, Prolegomena – časopis za filozofiju

Konferencije i pozvana izlaganja:
1. "Can We Enhance Our Moral Status?", Applied Ethics, Political Philosophy and the Threats to Humanity. Dubrovnik, 3-6.04.2013.
2. "Individualna i skupna odgovornost", Filozofija - Jam Session, Rijeka, 14-15.02.2013.
3. "Skupni djelatnici i odgovornost", Kolokvij Instituta za filozofiju, Zagreb, 30.01.2013.
4. "Politička filozofija i kognitivna poboljšanja", Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb, 5-6.12.2012.
5. "Group Identity and Responsibility", Identity in the Context of Practical and Theoretical Philosophy, Dubrovnik, 12-13.04.2012.
6. "Etika i politička filozofija međunarodnih odnosa", Ideja politike, Zagreb, 18-19.11.2011.
7. "Human Dignity - a Basis of Global Justice?", The Diversity of Human Rights: Human Rights, Human Dignity and Violence, Dubrovnik, 8-12.09.2008.
8. "Dva pristupa međunarodnoj pravednosti: Pozitivne i negativne dužnosti", Filozofija i politika, Zagreb, 9.06.2007.
9. "Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću", Hrvatska filozofija u 20. stoljeću, Zagreb, 2-4.07.2006.
10. "Treba li nam predmet etika u srednjim školama?", Nastava etike u srednjim školama, Zadar, Hrvatska, 15-16.12.2005.
11. "Dostojanstvo kao temelj jednakosti", Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost, Orebić, 4.10.-8.10.2005.
12. "Liberalna utopija", Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost, Slano - Dubrovnik, 5-8.10.2004.

Organizacija znanstvenih skupova:
2013. Zagreb Applied Ethics Conference (2013),  Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski
studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 12-14. lipnja 2013.
2013. Filozofija i hrvatski jezik, Institut za filozofiju, Zagreb, 10. svibnja 2013.
2012. Filozofija u dijalogu sa znanostima, Institut za filozofiju, Zagreb, 5-6. prosinca 2012.
2011. Zagreb Applied Ethics Conference (2011),  Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski
studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 16-18. lipnja 2011.
2008. Perspectives on Russell, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 24-26. studenoga 2008.
2008. Philosophy and Religion, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 8. rujna 2008.
2007. Descartes and Contemporary Philosophy, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 21-23. svibnja 2007.
2006. John Stuart Mill and His Philosophical Legacy, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 8-9. svibnja 2006.
2005. Sloboda i jednakost u suvremenoj filozofiji, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 2-3. lipnja 2005.
2004. Vjerovanje, opravdanje i znanje, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju, Zagreb, 12. studenog 2004.
2003. Spoznaja i interpretacija, Institut za filozofiju, Zagreb, 10-11. listopada 2003.
2002. Filozofija i filodoksija, Institut za filozofiju, Zagreb, 19-20. prosinca 2002.