Ivanka Drmić / životopis

Rođena sam 1963. u Tomislavgradu, Bosna i Hercegovina, gdje sam završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu smjer Razmjena i tržište. Od 2004. zaposlena sam u Institutu za filozofiju u Zagrebu.
Udana sam i majka sam dvojice sinova.