eng

dr. sc. Srećko Kovač / životopis

Rođen 1957. godine u Zagrebu; diplomirao 1981. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (A filozofija, B sociologija); magistrirao 1986. god. (pojam povijesti u Kanta) na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu; 1989/90. studijski boravak na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Kölnu (zasnivanje logike i metafizike u Kanta); doktorirao 1992. god na Filozofskome fakultetu u Zagrebu (formalna logika u Kanta, njezina rana recepcija u Hrvatskoj).
Od 1986. zaposlen na Institutu za filozofiju (Zagreb): znanstveni savjetnik od 2005., glavni istraživač na projektima iz logike i filozofije; od 9/2001. do 3/2002. obnašatelj dužnosti ravnatelja; od 10/2010. član Upravnoga vijeća. Vodio istraživačke projekte, npr. “Logičke strukture i intencionalnost ” (2007. –), “Logika, modalnosti i jezik ” (2002. – 2006.), “Temeljni logički problemi i njihova obrada u hrvatskih pisaca ” (1997. – 2002.).
Vanjski suradnik Odjela za filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilištu u Zagrebu (od 1992., redoviti profesor u naslovnome zvanju od 2007. –; od 2011. član Vijeća poslijediplomskih studija). Vanjski suradnik na Sveučilištu u Osijeku (2004. – 2005., 2006. – 2012.). Držao kolegije Logika 1 (elementarna logika); Logika 2 (srednji stupanj logike); Modalna logika (Logika 3); Neklasični sustavi i modeli; Vremenska logika; Logika i vrijeme; Logika, znanje i vjerovanje; Logika i ontologija; Aristotel – Frege: teorija suda i zaključka; Povijest logike.
Dosadašnja suuredništva: Synthesis philosophica, Filozofska istraživanja, Logika, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Advanced Studies in Mathematics and Logic (uredničko vijeće). Udruge i povjerenstva: Hrvatsko filozofsko društvo (član Upravnoga odbora 1999. – 2000., dopredsjednik 2000.), Hrvatsko logičko društvo (član Upravnoga odbora 2008. – 2010.), Hrvatsko logičko udruženje (predsjednik Nadzornoga odbora 2012. –), Association for Symbolic Logic. Povjerenstva pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: Povjerenstvo za udruge i skupove (2001. – 2001.), Državno povjerenstvo za natjecanje iz logike (1998. –).