dr. sc. Stipe Kutleša / životopis

Rođen je 1955. u Duvnu (Tomislavgradu), BiH. Gimnaziju završio u Zagrebu (1974), diplomirao filozofiju (A) i povijesti (B) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1979) (profesor filozofije i povijesti) te fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1982) (diplomirani inženjer fizike). Magistrirao je na poslijediplomskom studiju “Povijesti i filozofije znanosti” na Interuniverzitetskom centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku, Sveučilište u Zagrebu (1986). (magistar društveno-humanističkih znanosti). Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1993) temom “Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića” (mentor: prof. dr. sc. Danilo Pejović). Bio je zaposlen na Zavodu za povijest i filozofiju znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1984-2002). Na Institutu za filozofiju u Zagrebu radi od 2002. gdje je obnašao dužnost ravnatelja (2002-2006). Sudjelovao je u tri znanstvena projekta kao suradnik i bio je voditelj jednog znanstvenog projekta (“Metafizičko utemeljenje znanosti i njezino osamostaljenje od metafizike”, 191-1911113-1095).
Predaje na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti (prije: Filozofski fakultet Družbe Isusove) (od 1994),  Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (1993-2017), Prirodoslovno-matematičkom fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1993/94), Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1996.-1998), Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (ITK) (od 2009), Hrvatskom katoličkom sveučilištu (od 1915), Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (od 2006). Bio je mentor dvadesetak završnih i diplomskih radova, četiri magisterija i četiri doktorata.
Boravio je na “Institute for Advanced Studies”, University of Edinburgh (kolovoz – studeni 1999). Sudjelovao je na oko pedeset znanstvenih skupova, objavio je pet i uredio ili priredio deset knjiga. Glavni je urednik Filozofskog leksikona (2012), objavio je oko sedamdeset znanstvenih i skoro četrdeset stručnih radova te preko pedeset prikaza. Sudjelovao je u povjerenstvima i radnim tijelima od važnosti za Institut za filozofiju i znanstvenu zajednicu u cjelini (član je Područnog vijeća za humanističke znanosti).
Surađuje s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža” (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Filozofski leksikon – glavni urednik), Maticom hrvatskom, Proleksisom, Hrvatskim prirodoslovnim društvom, Tehničkim muzejom (izložba i predavanja) i dr. Pročelnik je Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000-2003, 2014-2018). Član je uredništva časopisa Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, biblioteke Filozofska istraživanja (1995-2004), Croatian Journal of Philosophy (2001-04, od 2013), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (od 2013); član savjeta časopisa Croatian Journal of Philosophy (2005- 2012), Prolegomena (2002-2007), Metodički ogledi, Hrvatska misao (od 2007), Nova prisutnost (od 2009), Studia lexicographica (od 2007), Mostariensia (od 2014), Kolo (od 2018).
Član je Udruge za promicanje filozofije, Odjela za filozofiju Matice hrvatske, Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Hrvatskog fizikalnog društva, Hrvatskog filozofskog društva. Bio je pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000-2003, 2014-2018).

Napredovanja u zvanju i radnom mjestu:

znanstveno zvanje znanstveni suradnik (Odluka Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 16. listopada 1997. broj: 10.94/-1997).
znanstveno-nastavno zvanje docent (Odluka Stručnog vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 16. veljače 2001, broj: 124/3-01-OP).
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik (Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju od 29. siječnja 2003. br.: 55-7/02.2003).
znanstveno radno mjesto viši znanstveni suradnik (Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju od 17. veljače 2003. br.: 60-8/02.2003).
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (Odluka Stručnog vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 08. svibnja 2007, broj: 498/05-07-OP; Vijeće društveno-humanističkog područja potvrđuje izbor, 21. lipnja 2007, broj: 640-01/07-27/68).
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik (Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filozofije i teologije od 10. prosinca 2010, Klasa: 640-03/10-01/0456, Ur. br.: 355-02-02-10-0004).
znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – prvi izbor (Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju od 16. ožujka 2011, br.: 123-13/03.2011).
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor (Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu od 17. rujna 2013, Klasa: 640-03/12-07/113, Urbroj: 380-021/081-12-2).
znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – reizbor (Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju od 17. veljače 2016, br.: 125-13/02.2016).