dr. sc. Stipe Kutleša / životopis

Znanstveni savjetnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu i redovni profesor na sveučilištima u Zagrebu i Mostaru.
Rođen 1955. u Duvnu (Tomislavgradu), B i H. Osnovnu školu pohađao u Duvnu i Zagrebu (1962.-1970). Gimnaziju završio u Zagrebu (1974). Diplomirao filozofiju (A) i povijest (B) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1979) i fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1982). Magistrirao na poslijediplomskom studiju “Povijest i filozofija znanosti” u Dubrovniku (1986). Doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja filozofije (1993). Boravio na “Institute for Advanced Studies”, University of Edinburgh (1999).
Radio u Zavodu za povijest i filozofiju znanosti HAZU (1984- 2002) i u Institut za filozofiju u Zagrebu (od 2002) gdje je obnašao dužnost ravnatelja Instituta (2002-06). Sudjelovao u nekoliko znanstvenih projekata i bio je voditelj znanstvenog projekta “Metafizičko utemeljenje znanosti i njezino osamostaljenje od metafizike”.
Predaje na Hrvatskim studijima (od 1993), na Filozofskom fakultetu DI u Zagrebu (od 1994), na PMF-u u Zagrebu (1993/94), na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1996-98), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (od 2006), Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (ITK) (od 2009), Hrvatskom katoličkom sveučilištu (od 1915). Mentor preko dvadeset završnih i diplomskih radova, četiri magisterija i tri doktorata.
Glavni je urednik Filozofskog leksikona Leksikografskog zavoda “M. Krleža” (2012).Pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000-2003, 2014 -).Organizator godišnjih filozofskih simpozija Odjela za filozofiju Matice hrvatske u Sarajevu (2003-06).Član uredništva časopisa Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, biblioteke Filozofska istraživanja (1995-2004), Croatian Journal of Philosophy (2001-04), Kroatologija (od 2010), Mostariensia (od 2014),  član savjeta časopisa Croatian Journal of Philosophy (od 2005), Prolegomena (od 2002), Metodički ogledi, Hrvatska misao (od 2007), Nova prisutnost (od 2009). Član Udruge za promicanje filozofije, Odjela za filozofiju Matice hrvatske, Odjela za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske, Hrvatskog prirodoslovnog društva, Hrvatskog fizikalnog društva, Hrvatskog filozofskog društva. Član Organizacijskog odbora simpozija “Dani Frane Petrića” (1992-2005), znanstvenih skupova Instituta za filozofiju, simpozija FFDI u povodu 300 obljetnice rođenja Ruđera Boškovića i dr.
Surađuje s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža” (Hrvatski biografski leksikon, Hrvatska enciklopedija, Filozofski leksikon), Maticom hrvatskom, Proleksisom, Hrvatskim prirodoslovnim društvom, Tehničkim muzejom i dr. Pročelnik je Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000-2003, 2014 -). Organizator godišnjih filozofskih simpozija u Sarajevu u organizaciji Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2003-06), član Organizacijskog odbora simpozija “Dani Frane Petrića” (1992-2005), znanstvenih skupova Instituta za filozofiju, simpozija FFDI u povodu 300 obljetnice rođenja Ruđera Boškovića i dr.