✧NAGRADA ZA LOGIKU 'JURAJ DRAGIŠIĆ / GEORGIUS BENIGNUS'✧

english              

Poziv za prijave 2017.

Pozivamo članove hrvatske akademske zajednice koji se bave logikom u bilo kojem aspektu (filozofija, matematika, teorijsko računalstvo, umjetna inteligencija, lingvistika, kognitivna znanost itd.), na natječaj za nagradu iz logike 'Juraj Dragišić / Georgius Benignus' za godinu 2017.

1) Pozivamo kandidate da pošalju neobjavljen članak iz logike napisan na engleskome jeziku, duljine između 10 i 30 stranica.

2) Kandidati trebaju biti zaposleni na nekoj od akademskih ustanova u Republici Hrvatskoj (sveučilište, javni znanstveni institut, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti). Nema ograničenja prema dobi, spolu ili narodnoj pripadnosti.

3) Izabrani će se članak objaviti u visoko rangiranome časopisu Logica Universalis (Springer, Birkhäuser). Članak će se predstaviti na kongresu UNILOG'2018 16.-26. lipnja u Vichyu, Francuska. Putne će troškove pokriti hrvatski organizatori, dok će troškove smještaja i kotizacije snositi UNILOG. Ta se potpora dodjeljuje autoru ili jednomu od suautora nagrađenoga članka.

4) Dobitnik/dobitnici nagrade dobivaju monografiju o Jurju Dragišiću / Georgius Benignus (c. 1445-1520) i izabrane članke hrvatskih logičara Vladimira Devidéa (1925–2010) i Vladimira G. Kirina (1928–2000).
5) Rok za slanje članka: 31. ožujka 2018., na adrese zvonimir.sikic@fsb.hr ili skovac@ifzg.hr. 

 Georgii Benigni Salviati Artis dialectices praecepta vetera ac nova, Ragusii congestum, Romae ... tersum, expolitum, ac ... editum, 1519

Georgii Benigni de Salviatis ... Dialectica nova, Florentiae 1488/89

Organizatori natječaja
Hrvatsko logičko udruženje
✧ Centar za logiku, metodologiju i teoriju odlučivanja (Sveučilište u Rijeci)
✧ Institut za filozofiju u Zagrebu
✧ Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti (Sveučilište u Splitu)

Članovi Odbora za nagradu:
Zvonimir Šikić, predsjednik Hrvatskoga logičkoga udruženja (Sveučilište u Zagrebu), Srećko Kovač (Institut za filozofiju u Zagrebu), Nenad Smokrović (Sveučilište u Rijeci), Mladen Vuković (Sveučilište u Zagrebu), † Berislav Žarnić (Sveučilište u Splitu)

Dobitnik nagrade je

Tin Perkov, Sveučilište u Zagrebu

za članak "Abstract logical constants".