Nastavna literatura i materijali

 

Svojstva klasične logike : skripta. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u

Zagrebu, 2013.  (Dostupno u Nastavnim materijalima Odjela za filozofiju)

 

Uvod u logiku. (Dostupno na CarNetLoomen, kolegiji iz logike.)

 

Logička pitanja i postupci, Zagreb: Kruzak, 2008., autori: S. Kovač i B. Žarnić.

(ovdje je nova inačica s ispravcima, pdf).  - Web stranice knjige, gdje možete dati svoje komentare.

 

Modalna logika: nacrt (skripta)

 

Programi za istinitosno stablo (Twootie) i dokaze (Bertie) nalaze se ovdje (znakove prilagodite kopiranjem tconfig.two i bconfig.ber).

 

Preporučuje se časopis Logika.

 

Preporučuju se graditelji i provjerivači za logičke metode na stranici Interaktivna logika.

 

——————————————

Kolegiji, tečaji

 

Doktorski seminar iz logike. Institut za filozofiju, 2015-2022.

 

Ljetna škola: Logic and MachinesPhilosophy and Technology. Institut za filozofiju, Zagreb, 17.-20. lipnja 2019.

 

Radionica i seminar: Kurt Gödel: Philosophical Views. Freie Universität Berlin, 16.2.-1.3.2019.

 

Tutorijal: Kant’s Logic, 5th World Congress and School on Universal Logic, Istanbul, 20-30.6.2015.

Unilog poster. School poster.

 

Gostujuća predavanja i seminar: prof. dr. hab. Kordula Świętorzecka, Predication and Its Logics : Classical Ontology and Changeability. 3.-16.travnja 2014.,  Hrvatski Studiji Sveučilišta u Zagrebu.

 

Logical Laws, Justifications and Causality. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Varšava 13.-25.svibnja 2013. Teme.

 

Logika 1 i Logika 2 (preduvjeti za prolaz na ispitu iz Logike 1 i iz Logike 2), Modalna logika, Izborni kolegiji, Logički tipovi i ontologija, Logika, znanje, vjerovanje, Vremena logika; potpis i ocjenjivanjepreddiplomski i diplomski kolegiji na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatski studiji (do 2016/17), Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet (2004-2005, 2006-2011).

 

Doktorski kolegiji (Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji): Logika i ontologija, Logika i vrijeme, Neklasične logike, Aristotel—Frege: teorija suda i zaključka.

——————————————

 

Doktorski studij

 

Neke moguće teme:

logička načela i neklasične logike, neklasične logike intencija (vjerovanje, znanje itd.), socijalna logika, modalnosti i parakonsistentnost, formalizacija ontologije i filozofije vremena, filozofija i povijest logike (npr. hrvatski logičari, Aristotel, Kant, Gödel, Quine).

 

——————————————

 

Kako pisati logički tekst na računalu?

 

  The Not So Short Introduction to LaTeX 2e (T. Oetiker et al.)

  LaTeX for Logicians (P. Smith)

  Tex Live

  Texmaker

  MiKTeX Project Page

  WinEdt

 

 

Nastava