Knjige, posebna izdanja

 

  Blackburn, P., Kovač, S., Świętorzecka, K. (ur.): Formal Methods and Science in Philosophy.  -  Bulletin of the Section of Logic 49 (2020) 2, special issue.

  Svojstva klasične logike : skripta. -  Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013.

  Kovač, S., Žarnić, B.: Logička pitanja i postupci. - Zagreb: KruZak, 2008. -  Ispravci.

  Logičko-filozofijski ogledi. -  Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. 2005.

  Logika : za gimnazije. - 12. izdanje, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 1. izd. 1994. 

  Priručnik uz Logiku. -  Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2004.

  Logika kao demonstrirana doktrina : formalna logika u Kanta i njezina najranija recepcija u Hrvatskoj. - Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1992.

 

  Skupovi, predavanja

 

  Početci moderne logike u hrvatskih autora. -  Predavanje, u povodu Svjetskoga dana logike. Hrvatsko logičko udruženje i Institut za filozofiju, Zagreb, 16. siječnja 2024.

  Uloga smisla i sadržaja u logici. -  Gjuro Arnold: u povodu 170. obljetnice rođenja. Zagreb, Matica hrvatska, 19. listopada, 2023.

  Time: Idealization and reality. -  Gödel and Kant on Mathematics and Physics. Sveučilište u Tübingenu, 11.-13. listopada 2023

  Ontološki dokazi — od forme do stvarnosti. - Predavanje. Centar za proučavanje odnosa znanosti i religije (CePOZiR) Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 14. ožujka 2023.

   Okrugli stol Hrvatski gimnazijski udžbenici iz logike, u povodu Svjetskoga dana logike. Hrvatsko logičko udruženje i Institut za filozofiju, Zagreb, 13. siječnja 2023.

   Sustavna cjelina i fragment. - Filozofija u potrazi za samom sobom : simpozij u povodu 80. rođendana akademika prof. emer. Branka Despota. Zagreb, 13.-14. listopada 2022.

   Normativne teorije i ontološki dokaz. - Online predavanje. Hrvatsko logičko udruženje. 19. svibnja 2022.
  
Norms, counter-norms, and ontological proof. - Formal Methods and Science in Philosophy IV. Dubrovnik, 21.-23. travnja 2022.

   Logic and philosophy. - Okrugli stol The Exceptionality of Logic. Logica Universalis WebinarWorld Logic Day 2022, 14. siječnja 2022., online.

   Identitet i kontinuitet hrvatske filozofije. - Hrvatska filozofija: nove teme i interpretacije, Zagreb, 16-17. prosinca 12.2021.

  Logic in Croatia. -  Logica Universalis Webinar, 18. kolovoza 2021., online.

   Theistic foundations of logic. - Logic and Religion on the World Logic Day. 14. siječnja 2021., online (Streamyard), supredsjedatelji organizacijskoga odbora R. Silvestre i  J.-Y. Béziau.

  Dokazi, nužnost i uzročnost. - Predavanje. Znanstveni centar za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti „Berislav Žarnić“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 20. svibnja 2019.

  Formal systems and determinism. - Formal Methods and Science in Philosophy III, Dubrovnik, 11.-13. travnja 2019.

  Evidence, modalities, and causation in Gödel's formal philosophy. - Kurt Gödel: Philosophical Views, Workshop, Berlin, 27.2.2019.

  The formal and the informal in the foundations of logic. - Formal and Informal Methods in Philosophy, Varšava, 25.-27.6.2018.

  Evidence and self-evidence in the foundations of logic. - 6th World Congress on Universal Logic, Vichy, 21.-26.6.2018.

  Concepts as intensions. - Research Workshop on Hybrid Intensional Logic. Salamanca, 10.-11.11.2017

  i I. Martinović: The reception of Hilbert’s axiomatic method in Croatia. - The Reception of Hilbert’s Axiomatic Methods in Central and Eastern Europe. Brno, 3.10.2017.

  The concept of possibility in ontological proofs. - 2nd World Congress on Logic and Religion. Varšava, 18.-22.6.2017.

   Logical laws in a formalization of a Kantian concept theory. - Formal Methods and Science in Philosophy II , Dubrovnik, 4.-6.5.2017

   Dokaz mogućnosti Božje opstojnosti (Leibniz - Kant  - Gödel). - Božje postojanje i Božji atributi. Zagreb, 23.-24.6.2016.

   A Gödelian logic of causality.  - Non-Classical Logic. Theory and Applications. Toruń, 24.-26.9.2015.

   Concepts and time in religious discourse. - God, Time, Infinity. Varšava, 22.-24.9.2015.

   Formal and transcendental logic.—Naming Logic(s), simpozij u okviru 15th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Helsinki, 3-8.8.2015.

   Causal interpretation of Gödel's ontotheology. - Formal Methods and Science in Philosophy, Dubrovnik, 26.-28.3.2015. Plakat

   Marković i logika.  - Filozofijsko djelo Franje Markovića : simpozij u povodu stote obljetnice smrti Franje Markovića (1845  - 1914), Zagreb, 24. 10.2014.

   i K. Świętorzecka:  Gödlovski argument slingshot i jego kontekst filozoficzny.  - Konferencja Historii Logiki, Kraków, 21-22.10.2014.

    Logic and truth in religious belief. -  God, Truth, and other Enigmas. Varšava, 17-19.9.2013.

   Causality as a central concept of Gödel’s philosophy. - Kurt Gödel Philosopher: From Logic to Cosmology, Aix-en-Provence, 11-13.7.2013.

   Proof and Causation. - 4th World Congress on Universal Logic, Rio de Janeiro, 3.-7.4.2013.

   Logika i filozofija u teoriji skupnoga odlučivanja. - Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb, 5–7.12.2012.

   Što je protuslovlje?. - Živo filozofiranje : povodom 70. rođendana Branka Despota, Zagreb, 9-10.11.2012.

  Gödel’s ontological system and justification logic. -  Trends in Logic XI: Advances in Philosophical Logic, Bochum, 3.-5.6.2012.

  Logika opravdanja u Boškovićevoj indukciji  / Justification logic in Bošković’s induction. - Filozofija Ruđera Josipa Boškovića / Philosophy of Ruđer Josip Bošković, Zagreb, 4.11.2011.

  Logika i vjera. -  Suvremena znanost i vjera. Mostar, 29.-30.10.2010.

  Logical opposition and collective decisions. -  2nd World Congress on the Square of Opposition. Corte (Corsica), 17.-20.6.2010.

  O logici i metafizici vremena. -  Marijan Cipra: Metamorfoze metafizike, Zagreb, 21.11.2008.

  Logika, kritika, vrijeme. - Kritika u filozofiji, Zagreb, 17.-18.10.2008.

  Logical principles and the square of opposition. - Logical Foundations of Metaphysics. Dubrovnik, 19.-24.5.2008.

  Intenzionalnost i intencionalnost. -  Otvorena pitanja filozofije, Zagreb, 9.11.2007.

 Agents, intensions, and paraconsistency. - 2nd World Congress and School on Universal Logic (Unilog’07), Xi’an (China), 16.8.-22.8.2007.

  A logic of objects and appearances; Logic and knowledge (workshop). - Logical Foundations of Metaphysics. Dubrovnik, 21.-25.5.2007.

   Objects in belief: a consistency problem. -  8th Rijeka International Conference: Analytic Philosophy — Logical Investigations (APLI). - Rijeka, 9.-10.6.2006.

   Moderna logika u hrvatskoj filozofiji 20. stoljeća. - Hrvatska filozofija u dvadesetom stoljeću, Zagreb, 2.-4.3.2006. Zbornik ur. D. Barbarić, F. Zenko, Zagreb, 2007.

  Impossibilities, identities, and belief. - 2005-06 Winter Meeting of the ASL, New York, 27.-9.12.2005.  Sažetak u The Bulletin of Symbolic Logic, 12 (2006) 3, 509.

  Filozofija u suvremeno doba. - Izgledi povijesnog mišljenja, Zagreb, 6.-7.10.2005. Zbornik ur. Ž. Paić, Zagreb, 2006.

  Clusters and modes of presentation.1st World Congress on Universal Logic (Unilog’05), Montreux, 31.3.-3.4.2005. -  Obj. kao poglavlje u knjizi Perspectives on Universal Logic.

  Kant from Gödel’s viewpoint. -  Kant - 200 Years After, Zagreb, 5-6.11.2004.

  Filozofija je znanost. - Filozofija i znanost(i), Sarajevo, 26.-27.4.2004. Zbornik ur. S. Arnautović, S. Kutleša, Sarajevo, Zagreb, 2006.

  Belief and identity of objects. - 12th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Oviedo, 7.-13.8.2003.

  Weakened Gödelian ontological systems. - Logic Colloquium 2002, Münster, 3.-11.8.2002. Sažetak u The Bulletin of Symbolic Logic, 9 (2003) 1, 96.

  Gödel and Kant on ontological proof. -  Logic Colloquium 2001, Beč, 6.-11.8.2001. Sažetak u The Bulletin of Symbolic Logicf, 8 (2002) 1, 143-144.

   Marković i algebarska logika. -  Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije, Zagreb, 23.-25.6.1999. P. Barišić, ur., Zagreb, 2000., str. 363-376.

   Imena - granični slučaj prijevoda. -  Hrvatsko filozofsko nazivlje i teorija prijevoda, Zagreb, 10.-12.12. 1998.

   Quineov platonizam i antiplatonizam / Quine's Platonism and Antiplatonism. -  Dani Frane Petriša / Dies Francisci Patricii / The Days of Frane Petriš, Cres, 30.8.-4. 9.1998.