Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije

Zagreb 23-25 lipnja 1999.

PROGRAM SIMPOZIJA

SRIJEDA, 23. lipnja 1999.

9,00 sati

Otvaranje skupa i pozdravne riječi

Predsjedavaju: Erna Banić-Pajnić, Branko Despot, Stjepan Krasić
Ljerka SCHIFFLER: Povjest filozofije kao povijest pitanja
Zdravko RADMAN: Povijest filozofije kao kulturna povijest
Franjo ZEKNO: Problem nacionalne filozofije

Stanka (20 minuta)

Danilo PEJOVIĆ: Nacionalna filozofija u europskom kontekstu
Pavo BARIŠIĆ: Povijest hrvatske filozofije na filozofskim razdjelnicama Europe
Boris KALIN: Povijest hrvatske filozofije i nastava filozofije (II)

16,00 sati

Predsjedavaju: Josip Ćurić, Boris Kalin, Zdravko Radman
Branko DESPOT: Metodska pitanja istraživanja povijesti u nas
Lino VELJAK: Neki metodologijski problemi istraživanja i vrednovanja nacionalne filozofijske baštine
Ivica MARTINOVIĆ: Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. st.

Stanka (20 minuta)

Zlatko POSAVAC: Nacrt povijesnog pregleda hrvatske estetike 20. st.
Davor BALIĆ: Hrvatska filozofija u Bibliografiji hrvatskoj Ivana Kukuljevića Sakcinskog

ČETVRTAK, 24. lipnja 1999.

9,00 sati

Predsjedavaju: Pavo Barišić, Ivan Koprek, Danilo Pejović
Josip ĆURIĆ: Srednjovjekovna školastička filozofija na hrvatskom tlu
Stjepan KRASIĆ: Aristotelo-tomizam i filozofska učilišta hrvatskih dominikanaca
Mihaela GIRARDI-KARŠULIN: Renesansni pojam znanosti

Stanka (20 minuta)

Erna BANIĆ-PAJNIĆ: Aethicus Istricus – informacija o jednoj znanstvenoj raspravi
Anto MIŠIĆ: Plotinovo i Petrićevo poimanje jednog (en-unum)
Marinko ŠIŠAK: Gučetićeva lektira

16,00 sati

Predsjedavaju: Mihaela Girardi-Karšulin, Josip Oslić, Zlatko Posavac
Alojz JEMBRIH: Na tragu Skalićeve studijske literature
Ivan MACAN: Neoskolastika u Hrvatskoj (od uspostave Sveučilišta u Zagrebu do 1945. g.)
Nikola STANKOVIĆ: Hrvatski neoskolastici o ontologijskom argumentu

Stanka (20 minuta)

Srećko KOVAČ: Marković i algebra
Goran GRETIĆ: A. Bazala – uloga filozofije u životu naroda

PETAK, 25. lipnja 1999.

9,00 sati

Predsjedavaju: Ivica Martinović, Ljerka Schiffler, Franjo Zenko
Željko PAVIĆ: Stupnjevi u metafizičkoj antropologiji Josipa Stadlera
Hrvoje JURIĆ: Rana recepcija Heideggerove filozofije – Kruno Pandžić
Milan POLIĆ: Suvremenost Vuk-Pavlovićevog poimanja budućnosti
Josip OSLIĆ: Neki aspekti filozofije religije Vilima Keilbacha

Stanka (20 minuta)

Ivan KOPREK: Doprinos biskupa Mije Škvorca hrvatskoj filozofiji
Mislav KUKOČ: Prijepori o suvremenoj hrvatskoj filozofiji
Ivan ČEHOK: Filozofija i pjesništvo u hrvatskoj moderni