eng

Declaration of Accessibility

Institut za filozofiju, kao tijelo javnog sektora, obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice Instituta za filozofiju na adresi www.ifzg.hr.

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.ifzg.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Postoje iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti: mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost.

– Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe postoji mogućnost da se sadržaj ne prikazuje uvijek na isti način.

– Operabilnost

Ne postoji opcija na mrežnim stranicama za povećanje, smanjenje ili promjenu fonta, osim opcija povećanja i smanjivanja fonta putem preglednika.

– Razumljivost

Neki pdf dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana jer su u slikovnom obliku, a neke fotografije nemaju dodatni opis sadržaja koji se na njima nalazi.

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je 20. prosinca 2019. temeljem samoprocjene.

Kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Instituta za filozofiju korisnici mogu uputiti Službeniku za informiranje:

dr. sc. Davor Pećnjak

tel: +385 1 6111532
email: tajnistvo@ifzg.hr