Novosti

Humanities World Report 2015

Damir Barbarić, "Filozofija i Matica", Vijenac 547 (2015), 16-17.

Pavo Barišić, "Etički ideal demokracije", u Pavo Barišić (ur.), Demokracija na prekretnici, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2014, 65-85.

Ivica Martinović, "Doprinos Stanka Hondla istraživanju Boškovićeva djela", u: Snježana Paušek-Baždar i Ksenofont Ilakovac (ur.), Stanko Hondl: Život i djelo (1873.-1971.), Rasprave i građa za povijest znanosti 14, Zagreb: HAZU, 2014, pp. 117-172.

Conference: Formal Methods and Science in Philosophy (IUC Dubrovnik, 26-28 March 2015)


Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54
10000 Zagreb


tel +385 1 6111532
fax +385 1 6150338SquirrelMail


Pronađite nas na karti

   Nove publikacije Instituta

   Video zapisi

   Fotogalerija


Ivan Kordić, Martin Heidegger: Što je metafizika?


Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/1(79) (2014)


Damir Barbarić, Riječ u prilog romantici

      Institutski oblak