Novosti

Damir Barbarić, "Die Stadt als Kunstwerk", Esslinger Zeitung, 9. srpnja 2016.

Filip Grgić, "Filozofija kao humanistička znanost", Nova prisutnost 14 (2016), 309-316.

Natječaj za zapošljavanje jednoga djelatnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta.


Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54
10000 Zagreb


tel +385 1 6111532
fax +385 1 6150338SquirrelMail


Pronađite nas na karti

   Nove publikacije Instituta

   Video zapisi

   Fotogalerija


Juraj Dragišić (Georgius Benignus): Život i djela, ur. Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović


Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva, Pavo Barišić


Vanja Sutlić: Predavanja o Hegelu (1968-1969), Damir Barbarić (prir.)

      Institutski oblak