Novosti

Davor Pećnjak, "Funkcionalizam i proceduralizam – institucijska i hibridne teorije umjetnosti" (u koautorstvu s Božicom Jakas), Vrhbosnensia 20/1 (2016), 35-61.

Davor Pećnjak, "Sloboda volje: katolički nauk i neuzročna teorija", Diacovensia 24/3 (2016), 469-483.

Damir Barbarić, "Was heißt lesen?", Riječ. Glasnik hrvatske kulturne zajednice Wiesbaden 50 (rujan 2016), str. 23-27.


Institut za filozofiju
Ulica grada Vukovara 54
10000 Zagreb


tel +385 1 6111532
fax +385 1 6150338SquirrelMail


Pronađite nas na karti

Pravo na pristup informacijama

   Nove publikacije Instituta

   Društvene mreže

   

   Fotogalerija


Juraj Dragišić (Georgius Benignus): Život i djela, ur. Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović


Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva, Pavo Barišić


Vanja Sutlić: Predavanja o Hegelu (1968-1969), Damir Barbarić (prir.)

      Institutski oblak