hrv

Books

Physics and Philosophy II
Editors: Luka Boršić, Dragan Poljak, Ivana Skuhala Karasman, Franjo Sokolić
ISBN 978-953-7137-61-8
Zagreb, 2019
Price: 60 kn

PHILOSOPHICAL TOPICS
Braucht die Philosophie ihre Geschichte?
Does Philosophy Need its History?

Editors: Ivana Skuhala Karasman, Petar Šegedin
ISBN 978-953-7137-62-5
Zagreb, 2019
Price: 80 kn

Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra
Editors: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Snježana Paušek-Baždar, Željka Metesi Deronjić
ISBN 978-953-7137-56-4
Zagreb, 2019
Price: 150 kn

O slušanju i mišljenju
Damir Barbarić
ISBN 978-953-7137-59-5
Zagreb, 2018
Price: 20 kn

Uloga i mjesto filozofije u suvremenom društvu
Editor: Boris Kožnjak
ISBN 978-953-7137-55-7
Zagreb, 2018
Price: 80 kn

O problemu slobode volje
Davor Pećnjak
ISBN 978-953-7137-58-8
Zagreb, 2018
Price: 20 kn

Helene Druskowitz Pesimistične kardinalne postavke
Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman
Publishers: Naklada Jurčić i Institut za filozofiju
ISBN 978-953-245-094-1 (Naklada Jurčić)
ISBN 978-953-7137-57-1 (Institut za filozofiju)
Zagreb, 2018
Price: 100 kn

Faust Vrančić Nova logika
Editor: Luka Boršić
Publishers: Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik i Institut za filozofiju
ISBN 978-953-309-040-5 (Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić” Šibenik)
ISBN 978-953-7137-54-0 (Institut za filozofiju)
Zagreb, 2018
Price: 100 kn

Normativna etika
Tomislav Bracanović
ISBN 978-953-7137-53-3
Zagreb, 2018
Price: 100 kn

Božje postojanje i Božji atributi
Editor: Tvrtko Jolić
ISBN 978-953-7137-52-6
Zagreb, 2017
Price: 100 kn

Filozofkinje u Hrvatskoj
Editors: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman
ISBN 978-953-7137-49-6
Zagreb, 2017
Price: 100 kn

Smisao humanističkih znanosti
Editors: Filip Grgić, Ivica Martinović
ISBN 978-953-7137-51-9
Zagreb, 2017
Price: 100 kn

Institut za filozofiju: 1967.-2017.
Editors: Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić, Filip Grgić, Davor Pećnjak, Ivana Skuhala Karasman, Jure Zovko
ISBN 978-953-7137-48-9
Zagreb, 2017

O hrvatskoj filozofiji
Editors: Erna Banić-Pajnić, Filip Grgić
ISBN 978-953-7137-50-2
Zagreb, 2017
Price: 100 kn

O zajedničkom filozofiranju
Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman
ISBN 978-953-7137-46-5
Zagreb, 2017
Price: 20 kn

Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive
Editors: Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin
ISBN 978-953-7137-45-8
Zagreb, 2016
Price: 80 kn

Juraj Dragišić (Georgius Benignus): Život i djela
Editors: Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović
ISBN 978-953-7137-24-3
Zagreb, 2016
Price: 220 kn

Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva
Pavo Barišić
ISBN 978-953-7137-43-4
Zagreb, 2016
Price: 20 kn

Vanja Sutlić: Predavanja o Hegelu (1968-1969)
Editor: Damir Barbarić
ISBN 978-953-7137-42-7
Zagreb, 2016
Price: 60 kn

Treba li filozofija svoju povijest?
Editors: Ivana Skuhala Karasman, Petar Šegedin
ISBN 978-953-7137-40-3
Zagreb, 2016
Price: 60 kn

Physics and Philosophy
Editors: Luka Boršić, Ivana Skuhala Karasman, Franjo Sokolić
ISBN 978-953-7137-29-8
Zagreb, 2015
Price: 60 kn

Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: izbor iz djelā na latinskome (3 sveska)
Editors: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Filip Grgić, Ivana Skuhala Karasman
ISBN 978-953-7137-26-7 (cjelina)
ISBN 978-953-7137-37-3 (1. svezak)
ISBN 978-953-7137-38-0 (2. svezak)
ISBN 978-953-7137-39-7 (3. svezak)
Zagreb, 2015
Price: 150 + 150 + 150 kn

Martin Heidegger: Što je metafizika? (2 sveska)
Ivan Kordić
ISBN 978-953-7137-36-6 (cjelina)
ISBN 978-953-7137-35-9 (1. svezak)
ISBN 978-953-7137-34-2 (2. svezak)
Zagreb, 2015
Price: 100 + 100 kn

Riječ u prilog romantici
Damir Barbarić

Filozofija i hrvatski jezik
Editors: Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin
ISBN 978-953-7137-33-5
Zagreb, 2014
Price: 80 kn

PHILOSOPHICAL TOPICS
Actuality of the Past

Editor: Ivan Kordić
ISBN 978-953-7137-23-6
Zagreb, 2014
Price: 100 kn

Filozofija u dijalogu sa znanostima
Editors: Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman
ISBN 978-953-7137-25-0
Zagreb, 2013
Price: 100 kn

Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum: tomus secundus / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave: svezak drugi (2 sveska)
Editors: Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić i Mihaela Girardi-Karšulin
Translator: Luka Boršić
ISBN 978-953-7137-28-1
Zagreb, 2013
Price: 250 + 200 kn

Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić
Editors: Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Kruno Zakarija
Publishers: Institute of Philosophy and Kruzak d.o.o.
ISBN 978-953-6463-85-5
Zagreb, 2013
Price: 99,75 kn

Franciscus Patricius, Discussionum peripateticarum: tomus quartus / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave: svezak četvrti (2 sveska)
Editors: Mihaela Girardi-Karšulin, Ivica Martinović i Olga Perić
Translators: Mihaela Girardi-Karšulin and Ivan Kapec
ISBN 978-953-7137-19-9
Zagreb, 2012
Price: 250 + 200 kn

Ruđer Bošković e il Collegio Romano
Ivica Martinović
Publishers: Filozofsko teološki institut Družbe Isusove and Institute of Philosophy
ISBN 978-953-231-116-7 (FTI)
ISBN 978-953-7137-18-2 (Institute of Philosophy)
Zagreb, 2011

Franciscus Patricius / Frane Petrić
Zoroaster et eius CCCXX oracula Chaldaica / Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava

Editor: Erna Banić-Pajnić
Translator: Ivan Kapec
ISBN 978-953-7137-16-8
Zagreb, 2011
Price: 150 kn

Aspekti uma
Editors: Maja Hudoletnjak Grgić, Davor Pećnjak, Filip Grgić
ISBN 978-953-7137-17-5
Zagreb, 2011
Price: 100 kn

Spoznaja i interpretacija
Zbornik radova međunarodnoga simpozija
“Cognition and Interpretation”
Editor: Zvonimir Čuljak
ISBN 978-953-7137-13-7
Zagreb, 2010
Price: 140 kn

Vrijednosti, djelovanje i znanje
Editor: Maja Hudoletnjak Grgić
ISBN 978-953-7137-10-6
Zagreb, 2009
Price: 100 kn

Franciscus Patricius / Frane Petrić, Discussionum peripateticarum, tomus tertius / Peripatetičke rasprave, svezak treći
Editors: Mihaela Girardi-Karšulin, Olga Perić
ISBN 978-953-7137-12-0
Zagreb, 2009
Price: 230 kn

Vladimir Filipović: život i djelo (1906-1984)
Editors: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin, Ljerka Schiffler
ISBN 978-953-7137-09-0
Zagreb, 2008
Price: 100 kn

Razumijevanje: od percepcije do morala
Editor: Davor Pećnjak
ISBN 978-953-7137-08-3
Zagreb, 2007
Price: 70 kn

Nicolaus Cusanus / Nikola Kuzanski
De docta ignorantia / O učenom neznanju

Editor: Erna Banić-Pajnić
ISBN 978-953-7137-05-2
Zagreb, 2007
Price: 190 kn

Frane Petrić o pjesničkom umijeću
Ljerka Schiffler
ISBN 978-953-7137-07-6
Zagreb, 2007
Price: 250 kn

Federicus Chrysogonus / Federik Grisogono, Speculum astronomicum / Astronomsko zrcalo
Editors: Mihaela Girardi-Karšulin, Olga Perić
ISBN 978-953-7137-06-9
Zagreb, 2007
Price: 180 kn

Zbornik u čast Franji Zenku u povodu 75. godišnjice života
Editors: Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin
ISBN 953-7137-04-X
Zagreb, 2006
Price: 125 kn

Godišnjak za filozofiju 2005.
Editor: Davor Pećnjak
ISSN 1334-8558
Zagreb, 2005
Price: 70 kn

PHILOSOPHICAL TOPICS
Interpreting Tradition and Modernity

Editors: Erna Banić-Pajnić, Laura Blažetić, Mihaela Girardi-Karšulin, Ivan Kordić, Ivica Martinović
ISBN 953-7137-02-3
Zagreb, 2004
Price: 120 kn

Godišnjak za filozofiju 2004.
Editor: Filip Grgić
ISSN 1334-8558
Zagreb, 2004
Price: 70 kn

Filozofija i filodoksija
Zbornik radova sa znanstvenog skupa
Zagreb, 19.-20. prosinca 2002.
Editors: Mihaela Girardi-Karšulin, Stipe Kutleša
ISBN 953-7137-01-5
Zagreb, 2004
Price: 70 kn

Pavao Skalić / Paulus Scalichius, Epistemon
Editor: Mihaela Girardi-Karšulin
ISBN 953-7173-00-7
Zagreb, 2004
Price: Sold Out

Zbornik Pavao Vuk-Pavlović: život i djelo
Editor in Chief: Pavo Barišić
ISBN 953-96113-6-9
Zagreb, 2003
Price: 100 kn

Godišnjak za filozofiju 2003.
Editor: Filip Grgić
ISBN 953-96113-9-3
Zagreb, 2003
Price: 70 kn

Petrićev put: od kritike Aristotela do pobožne filozofije
Erna Banić-Pajnić
ISBN 953-96112-5-0
Zagreb, 2001
Price: 100 kn

Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije
Editor in Chief: Pavo Barišić
ISBN 953-96113-4-2
Zagreb, 2000
Price: 150 kn

Frane Petrić / Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mišljenja
Ljerka Schiffler
ISBN 953-96113-2-6
Zagreb, 1997
Price: 90 kn

Duša i um
Goran Gretić
1989
Price: Sold Out

Smisao i značenje Hermesove objave
Erna Banić-Pajnić
1989
Price: Sold Out

Filozofska misao Frane Petrića
Mihaela Girardi-Karšulin
1988
Price: 50 kn

Filozofija Andrije Dorotića
Damir Barbarić
1987
Price: 50 kn

Politika Platonovih “Zakona”: Uvod u studij Platona
Damir Barbarić
1986
Price: Sold Out

Miho Monaldi: Ličnost i djelo
Ljerka Schiffler-Premec
1984
Price: 50 kn

Antun Medo: Dubrovački filozof XVI. stoljeća
Erna Banić-Pajnić
1980
Price: 50 kn

Personalizam Emmanuela Mouniera
Franjo Zenko
1980
Price: Sold Out

Iz hrvatske filozofske baštine
Ljerka Schiffler-Premec
1980
Price: 50 kn

Nova sveopća filozofija
Frane Petrić
1979
Price: Sold Out

Život i djelo Splićanina Jurja Politea
Heda Festini
1977
Price: 50 kn

Filozofija Đure Arnolda
Branko Despot
1976
Price: Sold Out

Filozofiranje Vladimira Dvornikovića
Branko Despot
1975
Price: 50 kn

Filozofijski portret Franje Markovića
Albert Bazala
1974
Price: 50 kn

O značenju povijesnih smjeranja
Pavao Vuk-Pavlović
1974
Price: 25 kn

Pavao Vuk-Pavlović: Čovjek i djelo
Marija Brida
1974
Price: Sold Out

Teorija prirodne filozofije
Ruđer Bošković
1974
Price: Sold Out

O smislu filosofije
Pavao Vuk-Pavlović
1969
Price: 25 kn