eng

Projekti

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

Hrvatski renesansni aristotelizam: nova era u mišljenju prošlosti
(voditelj dr. sc. Pavel Gregorić)

Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu
(voditelj dr. sc. Luka Boršić)

Šteta, namjere i odgovornost
(voditelj dr. sc. Matej Sušnik)

Unutarnji institutski projekti

Ideje i pravci hrvatske filozofije u 19. i 20. stoljeću
(voditelj dr. sc. Pavo Barišić)

Etika i svakodnevni život
(voditelj dr. sc. Tomislav Bracanović)

Aristotelova Druga Analitika
(voditelj dr. sc. Filip Grgić)

Temeljni logički pojmovi
(voditelj dr. sc. Srećko Kovač)

Postojanje, uzročnost i Božji atributi
(voditelj dr. sc. Davor Pećnjak)

Povijest hrvatske filozofije
(voditelj dr. sc. Petar Šegedin)

Croatian Philosophy and Science in the European Context Between the 12th and 20th Century
(voditeljica dr. sc. Erna Banić-Pajnić)
(voditelj dr. sc. Pavo Barišić od 2018. godine)
(lipanj 2014-svibanj 2018)

Free Will, Causality and Luck
(voditelj dr. sc. Filip Grgić)
(srpanj 2014-srpanj 2018)

Logic, Concepts, and Communication
(voditelj dr. sc. Srećko Kovač)
(lipanj 2015-lipanj 2019)

The Autonomous Mind: Inquiries into Self-Generating, Nonconscious Processes
(voditelj dr. sc. Zdravko Radman)
(2014-2015)

Kultiviranje i obrazovanje moći suđenja u susretu filozofije, kulture i umjetnosti, s posebnim obzirom na Kanta i Hegela
(voditeljice dr. sc. Marie-Élise Zovko i prof. dr. sc. Violetta Waibel, Bilateralni hrvatsko-austrijski projekt)
(2014-2015)

Grace, Charisma, and Ease of Movement: A History of Three Ideas From the 18th Century to the Present
(voditelj dr. sc. Martino Rossi Monti)
(2014-2016)

Temeljni problemi renesansnog novoplatonizma i hrvatski renesansni filozofi
191-1911112-1108
voditelj projekta dr. sc. Erna Banić-Pajnić

Zasnivanje metafizike u Platonovoj filozofiji
191-1911113-1107
voditelj projekta dr. sc. Damir Barbarić

Suvremena politička filozofija, etika i estetika u Hrvatskoj
191-0000000-3504
voditelj projekta dr. sc. Pavo Barišić

Znanje i kontekst
191-0091328-1103
voditelj projekta dr. sc. Zvonimir Čuljak

Grisogono i Petrić – dva svijeta renesansne filozofije
191-1911112-1100
voditelj projekta dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin

Mentalni sadržaj u antičkoj filozofiji
191-1911111-1099
voditelj projekta dr. sc. Filip Grgić

Heideggerova kritika onto-teološkog ustroja metafizike
191-0000000-3503
voditelj projekta dr. sc. Ivan Kordić

Logičke strukture i intencionalnost
191-1911111-2730
voditelj projekta dr. sc. Srećko Kovač

Metafizičko utemeljenje znanosti i njezino osamostaljenje od metafizike
191-1911113-1095
voditelj projekta dr. sc. Stipe Kutleša

Boškovićeva Theoria philosophiae naturalis i hrvatske filozofske tradicije
191-1911112-1092
voditelj projekta dr. sc. Ivica Martinović

Pitanje slobode volje i problem svijesti
191-0091328-1091
voditelj projekta dr. sc. Davor Pećnjak

Otjelovljeni um i intencionalni čin
191-1911111-1089
voditelj projekta dr. sc. Zdravko Radman

Hrvatska filozofija u europskom obzoru (16.-19. st.)
191-1911112-1088
voditelj projekta dr. sc. Ljerka Schiffler-Premec

Stjepan Zimmermann
191-1911112-1087
voditelj projekta dr. sc. Dario Škarica

Reprezentacionalizam i kognitivna stanja
191-1911111-1086
voditelj projekta dr. sc. Josip Talanga

Platonizam i oblici inteligencije
191-0000000-2733
voditelj projekta dr. sc. Marie-Élise Zovko

Nikola Kuzanski i njegov utjecaj na hrvatske renesansne filozofe
0191001
glavni istraživač dr. sc. Erna Banić-Pajnić

Nauk o principima u kasnoj Platonovoj filozofiji
0191002
glavni istraživač dr. sc. Damir Barbarić

Praktična filozofija i estetika u Hrvatskoj
0191003
glavni istraživač dr. sc. Pavo Barišić

Epistemološki naturalizam i koherentizam
0191004
glavni istraživač dr. sc. Zvonimir Čuljak

Renesansne peripatetičke polemike
0191006
glavni istraživač dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin

Epistemologija, psihologija i medicina u doba helenizma
0191007
glavni istraživač dr. sc. Filip Grgić

Filozofska hermeneutika M. Vlačića i M. Heideggera
0191008
glavni istraživač dr. sc. Ivan Kordić

Logika, modalnosti i jezik
0191009
glavni istraživač dr. sc. Srećko Kovač

Ruđer Bošković i hrvatske filozofske tradicije
0191015
glavni istraživač dr. sc. Ivica Martinović

Prirodni i ‘umjetni’ um: od kauzalnosti do intencionalnosti
0191010
glavni istraživač dr. sc. Zdravko Radman

Hrvatska filozofija 16-18. stoljeća
0191011
glavni istraživač dr. sc. Ljerka Schiffler-Premec

Zimmermannova noetika
0191012
glavni istraživač dr. sc. Dario Škarica

Problem utemeljenja u klasičnoj etičkoj tradiciji
0191013
glavni istraživač dr. sc. Josip Talanga

Platon i platonizam u europskoj filozofskoj tradiciji
0191014
glavni istraživač dr. sc. Marie-Élise Zovko