eng

Projekti

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Croatian Philosophy and Science in the European Context Between the 12th and 20th Century
(voditeljica dr. sc. Erna Banić-Pajnić)
(voditelj dr. sc. Pavo Barišić od 2018. godine)
(lipanj 2014-svibanj 2018)

Free Will, Causality and Luck
(voditelj dr. sc. Filip Grgić)
(srpanj 2014-srpanj 2018)

Logic, Concepts, and Communication
(voditelj dr. sc. Srećko Kovač)
(lipanj 2015-lipanj 2019)

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu
(voditelj dr. sc. Luka Boršić)
(siječanj 2018-siječanj 2023)

Šteta, namjere i odgovornost
(voditelj dr. sc. Matej Sušnik)
(siječanj 2018-prosinac 2022)

The Autonomous Mind: Inquiries into Self-Generating, Nonconscious Processes
(voditelj dr. sc. Zdravko Radman)
(2014-2015)

Kultiviranje i obrazovanje moći suđenja u susretu filozofije, kulture i umjetnosti, s posebnim obzirom na Kanta i Hegela
(voditeljice dr. sc. Marie-Élise Zovko i prof. dr. sc. Violetta Waibel, Bilateralni hrvatsko-austrijski projekt)
(2014-2015)

Grace, Charisma, and Ease of Movement: A History of Three Ideas From the 18th Century to the Present
(voditelj dr. sc. Martino Rossi Monti)
(2014-2016)

Temeljni problemi renesansnog novoplatonizma i hrvatski renesansni filozofi
191-1911112-1108
voditelj projekta dr. sc. Erna Banić-Pajnić

Zasnivanje metafizike u Platonovoj filozofiji
191-1911113-1107
voditelj projekta dr. sc. Damir Barbarić

Suvremena politička filozofija, etika i estetika u Hrvatskoj
191-0000000-3504
voditelj projekta dr. sc. Pavo Barišić

Znanje i kontekst
191-0091328-1103
voditelj projekta dr. sc. Zvonimir Čuljak

Grisogono i Petrić – dva svijeta renesansne filozofije
191-1911112-1100
voditelj projekta dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin

Mentalni sadržaj u antičkoj filozofiji
191-1911111-1099
voditelj projekta dr. sc. Filip Grgić

Heideggerova kritika onto-teološkog ustroja metafizike
191-0000000-3503
voditelj projekta dr. sc. Ivan Kordić

Logičke strukture i intencionalnost
191-1911111-2730
voditelj projekta dr. sc. Srećko Kovač

Metafizičko utemeljenje znanosti i njezino osamostaljenje od metafizike
191-1911113-1095
voditelj projekta dr. sc. Stipe Kutleša

Boškovićeva Theoria philosophiae naturalis i hrvatske filozofske tradicije
191-1911112-1092
voditelj projekta dr. sc. Ivica Martinović

Pitanje slobode volje i problem svijesti
191-0091328-1091
voditelj projekta dr. sc. Davor Pećnjak

Otjelovljeni um i intencionalni čin
191-1911111-1089
voditelj projekta dr. sc. Zdravko Radman

Hrvatska filozofija u europskom obzoru (16.-19. st.)
191-1911112-1088
voditelj projekta dr. sc. Ljerka Schiffler-Premec

Stjepan Zimmermann
191-1911112-1087
voditelj projekta dr. sc. Dario Škarica

Reprezentacionalizam i kognitivna stanja
191-1911111-1086
voditelj projekta dr. sc. Josip Talanga

Platonizam i oblici inteligencije
191-0000000-2733
voditelj projekta dr. sc. Marie-Élise Zovko

Nikola Kuzanski i njegov utjecaj na hrvatske renesansne filozofe
0191001
glavni istraživač dr. sc. Erna Banić-Pajnić

Nauk o principima u kasnoj Platonovoj filozofiji
0191002
glavni istraživač dr. sc. Damir Barbarić

Praktična filozofija i estetika u Hrvatskoj
0191003
glavni istraživač dr. sc. Pavo Barišić

Epistemološki naturalizam i koherentizam
0191004
glavni istraživač dr. sc. Zvonimir Čuljak

Renesansne peripatetičke polemike
0191006
glavni istraživač dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin

Epistemologija, psihologija i medicina u doba helenizma
0191007
glavni istraživač dr. sc. Filip Grgić

Filozofska hermeneutika M. Vlačića i M. Heideggera
0191008
glavni istraživač dr. sc. Ivan Kordić

Logika, modalnosti i jezik
0191009
glavni istraživač dr. sc. Srećko Kovač

Ruđer Bošković i hrvatske filozofske tradicije
0191015
glavni istraživač dr. sc. Ivica Martinović

Prirodni i ‘umjetni’ um: od kauzalnosti do intencionalnosti
0191010
glavni istraživač dr. sc. Zdravko Radman

Hrvatska filozofija 16-18. stoljeća
0191011
glavni istraživač dr. sc. Ljerka Schiffler-Premec

Zimmermannova noetika
0191012
glavni istraživač dr. sc. Dario Škarica

Problem utemeljenja u klasičnoj etičkoj tradiciji
0191013
glavni istraživač dr. sc. Josip Talanga

Platon i platonizam u europskoj filozofskoj tradiciji
0191014
glavni istraživač dr. sc. Marie-Élise Zovko