eng

Knjižnica

Knjižnica Instituta za filozofiju otvorena je znanstvena (specijalna) knjižnica čija knjižnična građa pokriva područja prije svega filozofije, zatim religije i teologije, sociologije, povijesti, psihologije te književnosti i jezika. Razvoj knjižničnog fonda započinje izdvajanjem Instituta iz Centra za povijesne znanosti i preseljenja na sadašnju lokaciju 1991. godine. Iako je knjižnica na raspolaganju prvenstveno znanstvenoistraživačkom osoblju Instituta, njezinu građu koriste i znanstvenici iz drugih znanstvenih ustanova, fakulteta kao i studenti, postdiplomandi i doktorandi uz preporuku mentora.
Knjige se nabavljaju prije svega kupnjom-narudžbom, izravno od dobavljača, manji dio nabavlja se razmjenom ili donacijom. Ukupan knjižni fond obuhvaća oko 9000 naslova knjiga. Od 2002. godine u fond ulaze i knjige kupljene sredstvima sa znanstvenih projekata odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz 55 naslova domaćih časopisa u knjižnici se nalazi i oko 200 naslova stranih časopisa koje nabavljamo uglavnom razmjenom i darom. Institut se donedavno redovito pretplaćivao na 16 stranih filozofskih časopisa, ali zbog nedostatka financijskih sredstava, vlastitim sredstvima pretplaćeni smo na 5 stranih i 3 domaća filozofska časopisa.
Besplatan pristup kolekcijama elektroničkih časopisa omogućuje Centar za online baze podataka. Ova baza podataka za istraživačku i akademsku zajednicu značajan je izvor članaka i dokumenata koji je osiguralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Također pretplatom na JSTOR bazu elektroničkih časopisa Institut za filozofiju osigurava pristup vrijednim kolekcijama elektroničkih časopisa iz područja društvenih i humanističkih znanosti.
Uz stručni raspored knjižnične građe na policama, osim online kataloga, knjižnica posjeduje klasični autorski i naslovni katalog. Od 2000. godine knjižnična građa obrađuje se kompjuterski ali u CROLIST DOS verziji. Knjižnica posjeduje malen čitaonički prostor i mogućnost korištenja stroja za printanje i fotokopiranje. Kupnjom mikročitača omogućeno je čitanje tekstova pohranjenih na mikrofilmovima i mikrofiševima.

Online katalog

Katalog knjižnica sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i znanstvenih instituta u RH

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak 08:00 – 16:00

Telefonski brojevi:
Tel: 01/6111-532; kućni 115
Fax: 01/6150-338

Email adresa:
knjiznica@ifzg.hr