eng

Časopisi

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine
ISSN 1847-4489 (Online)
ISSN 0350-2791 (tiskano izdanje)
Urednici: Vladimir Filipović (1975-1983), Franjo Zenko (1984), Erna Banić-Pajnić (1985-1987), Damir Barbarić (1988-1990), Ljerka Schiffler (1991-2012), Ivica Martinović (2013-2016)
Časopis izlazi od 1975. godine
Cijena: 100 kn, 25 USD (za inozemstvo)

Croatian Journal of Philosophy
(u suizdavaštvu s Kruzak d.o.o.)
ISSN 1333-1108 (Print)
ISSN 1847-6139 (Online)
Urednik: Nenad Miščević
Časopis izlazi od 2001. godine

Godišnjak za povijest filozofije
ISSN 0352-3306
Urednici: Damir Barbarić, Goran Gretić, Franjo Zenko
Časopis je izlazio od 1983. do 1991. godine

Studia historiae philosophiae Croaticae
ISSN 0353-9482
Urednici: Damir Barbarić (1990), Mihaela Girardi-Karšulin (1993,1996,1999)
Časopis je izlazio od 1990. do 1999. godine