dr. sc. Zvonimir Čuljak / životopis

Rođen je 1963. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Studirao je filozofiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Diplomirao je 1989. godine.
Od 1990. zaposlen je na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu.
Godine 1992. obranio je magistarski rad “Problem prostora i vremena u nekim ranijim raspravama Ruđera Boškovića”.
Doktorirao je 1998. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Augsburgu disertacijom “Hypothesen und Phanomene.
Erkenntnis und wissenschaftstheoretische Elemente in der Astronomie und Kosmologie von Ruder Josip Boskovic mit Rucksicht auf den Gegensatz Realismum vs. Antirealismus”.
Od 1997. radi kao asistent na programu trajne istraživačke djelatnosti “Hrvatska filozofija u europskom kontekstu”, voditelj dr. J. Talanga, na istraživačkoj temi “Hermeneuticka filozofija i problem percepcije” pod vodstvom dr. J. Zovka.
Od zimskog semestra 1998/99. radi kao honorarni nastavnik na Studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.