dr. sc. Bruno Ćurko / bibliografija

Knjige i udžbenici
1. Marušić Brezetić, Dunja; Ćurko, Bruno. Ja, ti, oni: Udžbenik etike za drugi razred srednjih škola. Zagreb: Profil International, 2010. (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske odobrilo je uporabu ovog udžbenika u srednjim školama rješenjem KLASA:UP/Iº-602-09/09-03/00131; URBROJ: 533-12-10-02)

Urednički rad
1. Tematski blok “Obrazovanje pomoraca”, Metodički ogledi, vol. 17 (2010), 1–2, pp. 9–103. (Uvodnik u tematski blok “Obrazovanje pomoraca”, pp. 9–11.)

Poglavlja u knjizi
1. Ćurko, Bruno. “Poimanje slobode i odgovornosti u radionicama za kritičko promišljanje” u: Izvanškolske potrebe mladih grada Zadra: potrebe i preferencije, Klarin, Mira (ur.). Zadar: Znanstvena knjižnica Zadar, 2006. Str. 141-152.1.
2. Ćurko, Bruno. “Program radionice za kritičko razmišljanje”, u: Zašto Zadru treba centar za mlade, Miliša, Zlatko et al. (ur.), Zadar: Gradska knjižnica, 2004., pp. 70–71.
3. Ćurko, Bruno. Greguric, Ivana. “Glam rock identity”, u: Chuck Klosterman and philosophy – The real and cereal, (ed. Seth Vannatta), Chicago and LaSalle: Open Court, 2012. (znanstveno-popularan rad)

Članci
1. Ćurko, Bruno. “Može li se multikulturalizam učiti?”, Diskursi – društvo, religija, kultura, vol. 1 (2011), 2, pp. 103–114. (izvorni znanstveni članak)
2. Ćurko, Bruno. “Petrić o vrlini i sreći u ‘humanističkom razdoblju'”, Filozofska istraživanja, vol. 30 (2010), 3, pp. 395–412. (izvorni znanstveni članak)
3. Ćurko, Burno; Vertovšek, Nenad. “Nova rješenja za profesionalne izazove pomoraca – antistres programi i razvijanje kritičkog mišljenja”, Metodički ogledi, vol. 17 (2010), 1–2, pp. 87–103. (izvorni znanstveni članak)
4. Ćurko, Bruno. “Bolonjski proces i kritičko mišljenje”, Filozofija, vol. 9 (2010), 1, pp. 25–36. (izvorni znanstveni članak)
5. Ćurko, Bruno. “Croatie: apprendre à penser dans la petite philosophie”, Diotime – revue internationale de didactique de la philosophie, vol. 10 (2010), 46, 22 pp.
6. Miliša, Zlatko; Ćurko, Bruno. “Odgoj za kritičko mišljenje i medijska manipulacija”, Medianali, 7 (2010), pp. 57–73. (izvorni znanstveni članak)// Objavljeno i u knjizi Tamna strana ekrana (ur. Zlatko Miliša), Varaždin: Tivatiskara, 2012. (str. 11-24)
7. Ćurko, Bruno. “Prisutnost Jurja Dragišića u digitalnom svijetu”, Cris: časopis Povijesnog društva Križevci, vol. 11 (2009), 1, pp. 144–155. (pregledni rad)
8. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. “Petit Philosophy – Experimental Project of Philosophy for Children”, Childhood & Philosophy – Journal of the International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), vol. 5 (2009), 9, pp. 153–171.
9. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. “Igra – put k multidimenzioniranom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu”, Filozofska istraživanja, vol. 29 (2009), 2, pp. 303–310. (izvorni znanstveni članak)
10. Ćurko, Bruno. “Odgoj i nastava u aktivnostima Hrvatskog filozofskog društva”, Filozofska istraživanja, vol. 28 (2008), 3, pp. 665–695. (pregledni rad)
11. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. “Filozofija za djecu – primjer Male filozofije”, Život i škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, vol. 56 (2008), 20, pp. 61–68. (izvorni znanstveni članak)
12. Ćurko, Bruno. “Međunarodna filozofska olimpijada”, Metodički ogledi, vol. 15 (2008), 1, pp. 115–135. (stručni članak)
13. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. “Uporaba priča u radionicama Filozofije za djecu”, Acta Iadertina, vol. 5 (2008), 1, pp. 109–116.
14. Ćurko, Bruno. “Pet godina obilježavanja Dana filozofije u Zadru”, Spectrum, vol. 40 (2008), 1–2, pp. 169–174.
15. Ćurko, Bruno. “Srednješolski pouk filozofije, logike in etike v Republiki Hrvaški”, FNM – Filozofska revija za učenike filozofije, dijake in študente, 14 (2007), 1, pp. 31–35.
16. Ćurko, Bruno. “Filozofija odgoja s posebnim osvrtom na neke teme filozofije odgoja Pavla Vuk-Pavlovića”, Metodički ogledi, vol. 11 (2004), 1, pp. 79–94.
17. Ćurko, Bruno. “Philosophy and Logic in Croatian High Schools”, Philosophy Pathways, 81, 4. 4. 2004.
18. Ćurko, Bruno. “Moderna tehnologija nastave klasičnih jezika”, Nuntius, 25 (2003), pp. 74–78. (Tiskano 2006.)
19. Ćurko, Bruno “Odgovornost i razumijevanje slobode”, Metodički ogledi, vol. 11 (2004), 1, pp. 125–136.

Ocjene, prikazi i osvrti
1. Ćurko, Bruno ” XVII. Međunarodna filozofska olimpijada”, Filozofska istraživanja, 29 (2009), 114. str. 430.
2. Ćurko, Bruno “Obilježavanje Dana filozofije u Zadru”, Filozofska istraživanja, 29 (2009), 116. str. 842. (prikaz).
3. Ćurko, Bruno; Ciglar, Andrej; Marušić, Dunja. “Forumi za nastavu filozofije, logike i etike”, Filozofska istraživanja, 28 (2008), 2; str. 501-504. (prikaz, Filozofski život).
4. Ćurko, Bruno. “XVI. Međunarodna filozofska olimpijada”, Filozofska istraživanja 28 (2008), 2; str. 495-497 (prikaz, Filozofski život).
5. Ćurko, Bruno. “16. Dani Frane Petrića, simpozij ‘Petrić i renesansne filozofske tradicije'”, Filozofska istraživanja, 27 (2008), 4; str. 1019-1023 (prikaz, Filozofski život).
6. Ćurko, Bruno. “Internacionalna filozofska olimpijada”, Bilten s državnog natjecanja filozofije i logike, Crikvenica, 2004. Prikaz.
7. Ćurko, Bruno. “Zašto Zadru treba centar za mlade”, Metodički ogledi, broj 19 (2004), str. 109-113.
8. “Celebrating World Philosophy Day 2005 Zadar/ Nin Croatia”, Philosophy Pathways, Issue number 112, 21st November 2005:
9. Ćurko, Bruno. “Atlas of Philosophy”, Metodički ogledi, broj 18 (2004), str.107-120.
10. Ćurko, Bruno. “Udžbenici i pomoćna literatura u nastavi filozofije”, Metodički ogledi, broj 18 (2004), str. 103-107.
11. Ćurko, Bruno. “Obilježavanje Svjetskog dana filozofije u Zadru”, Filozofska istraživanja 101, str. 231-232.
12. Ćurko, Bruno. “15. Dani Frane Petrića- Petrić i renesansne filozofske tradicije”, Filozofska istraživanja 104, str. 1047-1049.
13. Ćurko, Bruno. “16. Dani Frane Petrića, simpozij Petrić i renesansne filozofske tradicije”. Filozofska istraživanja. 27 (2008) , 4; 1019-1023 (prikaz, ostalo).

Sažeci u zbornicima znanstvenih skupova
1. Ćurko, Bruno. “Thinking about nature with children”, 15th ICPIC Conference, Proceedings Arthur Wolf (ur.). Jinju, Korea: ICPIC, Korea, 2011. 5-5 (predavanje,međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
2. Ćurko, Bruno. “Nove paradigme obrazovanja Facebok generacije”, International Interdisciplinary symposium Philosophy of Media, Issues of Funding, Establishing, and/or Revelation, Pavletić, Livia (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, 2011. 28-28 (predavanje,sažetak,znanstveni).
3. Ćurko, Bruno. “Može li se govoriti o estetici rock glazbe?”, Filozofija i umjetnost, Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2011. 32-32 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
4. Ćurko, Bruno; Martinović Ivica. “Prisutnost Marka Antuna de Dominsa u digitalnom svijetu”, Život i djelo Marka Antuna de Dominisa, Grad Rab, 2010. Str. 9-12. (predavanje, sažetak, znanstveni). 1. listopada 2010.
5. Ćurko, Bruno. “Prisutnost originalnih djela hrvatskih renesansnih filozofa u digitalnom svijetu”, 19. Dani Frane Petrća Petrić i renesansne filozofske tradicije / Martinović, Ivica; Zagorac, Ivana (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2010. str. 198-200 (predavanje, sažetak, znanstveni). 23. rujna 2010.
6. Ćurko, Bruno. “Filozofija za djecu i Mediteran”, Simpozij IV. Mediteranski korijeni filozofije, Hanžek, Ljudevit; Babel, Krešimir; Matijević, Mira (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2010. str. 26-26 (predavanje, sažetak, znanstveni). 26. ožujka 2010.
7. Ćurko Bruno. “Kritično mišljenje kao odgovor na manipulaciju medija”, 18. Dani Frane Petrića / Filozofija i mediji, Martinović, Ivica; Zagorac, Ivana (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2009. str. 59-60 (predavanje, sažetak, znanstveni). 21. rujna 2009.
8. Ćurko, Bruno. “Prisutnost Jurja Dragišića u digitalnom svijetu”, 18. Dani Frane Petrića / Petrić i renesansne filozofske tradicije, Martinović, Ivica; Zagorac, Ivana (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2009. str. 158-162 (predavanje,sažetak, znanstveni). 25. rujna 2009.
9. Ćurko, Bruno. “Duns Škot i Juraj Dragišić o odnosu anđela i mjesta”, Simpozij Mediteranski korijeni filozofije 3, Brčić, Marita; Matijević, Mira (ur.). Zagreb; Split: Hrvatsko filozofsko društvo; Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 2009. str. 29-29 (predavanje, sažetak, znanstveni). 26. ožujka 2009.
10. Ćurko, Bruno. “Albert Veliki, Toma Akvinski i Juraj Dragišić o trima mjerama vremena”, 17. Dani Frane Petrića, Zagorac, Ivana; Martinović, Ivica (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko Društvo, 2008. Str. 200-202 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni). 27. rujna. 2008.
11. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. “Igra – put k multidimenzioniranom mišljenju. Na tragu filozofije za djecu”, Simpozij: Filozofija slobodnog vremena i sporta, Zagorac, Ivana (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2008. str. 21 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni). 28. studenoga 2008.
12. Ćurko, Bruno; Zagorac, Ivana. “Media and education in contemporary society – the role of philosophy”, 17. Dani Frane Petrića, Zagorac, Ivana; Martinović, Ivica (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko Društvo, 2008. Str. 74-75 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni). 22. rujna 2008.
13. Ćurko, Bruno. “Toma Akvinski i Juraj Dragišić o mjestu i mjesnom gibanju anđelā”, Simpozij Mediteranski korijeni filozofije, Brčić Marita, Matijević Mira (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2008. str. 24-24 (predavanje, sažetak, znanstveni). 27. ožujka 2008.
14. Ćurko, Bruno. “Odgoj o nastava u aktivnostima Hrvatskog filozofskog društva”, Obilježavanje 50. obljetnice Hrvatskog filozofskog društva, Simpozij Suvremena hrvatska filozofija, Jurić, Hrvoje (ur.) Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2007. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni). 7. prosinca 2007.
15. Ćurko, Bruno. “Izvori devete knjige Dragišićeva djela De natura angelica”, 16. Dani Frane Petrića, Martinović, Ivica; Zagorac, Ivana (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2007. str. 159-161 (predavanje, sažetak, znanstveni). 28. rujna 2007.
16. Ćurko, Bruno. “Odjek Aristotelova nauka o mjestu u djelima Jurja Dragišića i Frane Petrića”, Simpozij Mediteranski korijeni filozofije 1, Brčić Marita, Matijević Mira (ur.). Zagreb; Split: Hrvatsko filozofsko društvo; Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Splitu, 2007. str. 25-25 (predavanje, recenzija, sažetak, znanstveni). 22. ožujka 2007.
17. Ćurko, Bruno; Ćirić Josip. “Podučavanje i istraživanje filozofije u okružju digitalne kulture”, 16. Dani Frane Petrića, Martinović, Ivica; Zagorac, Ivana (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2007. str. 63-64 (predavanje, sažetak, znanstveni). 25. rujna 2007.
18. Ćurko, Bruno. “Petrić o vrlini i sreći”, 15. Dani Frane Petrića Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2006. str. 160-161 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni). 28. rujna 2006.
19. Ćurko, Bruno; Ćirić, Josip. “Erozija filozofske domene? Osvrt na interdisciplinarno promišljanje odgoja”, Simpozij Filozofija i psiha – Povodom 150. obljetnice rođenja Sigmunda Freuda, Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2006. str. 19-19 (predavanje,sažetak,znanstveni). 24. studenoga 2006.
20. Ćurko, Bruno. “Petrićeva odgojna paradigma i mogućnosti konkretne uporabe njezinih prijedloga danas”, 14. Dani Frane Petrića / Petrić i filozofske renesansne tradicije, Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2005, str. 110-111.
21. Ćurko, Bruno. “Odgoj, mediji i društvo”, 13. Dani Frane Petrića, Jurić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2004. str. 54-55. 21. rujna 2004.

Sudjelovanje na skupovima koji nisu imali zbornik sažetaka
1. Ćurko, Bruno. “John Dewey and Necessity of Critical Thinking in Education”, 5th International Course Philosophy and Democracy/ Philosophie und Demokratie “Democracy and Political Education/Demokratie und politische Bildung” On the occasion of the 150th birth anniversary of John Dewey (1859-1952). 30. kolovoza – 4. rujna 2009. Predavanje održano 2. rujna 2009.
2. Ćirić, Josip. Ćurko Bruno “Forum o Svjetskom danu filozofije ” Zagreb, Split i Zadar (studeni 2008.). Uvodno izlaganje “Suvremena filozofija u praksi” Zagreb – 19. studenog 2008. Zadar – 20. studenog 2008. Split – 21. studenog 2008.
3. Ćurko Bruno, Kragić Ivana. “Uporaba pričā u radionicama Filozofije za djecu” (predavanje,neobjavljeni rad). Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja, Mostar, Bosna i Hercegovina, 16-18 listopada 2008. 18. listopada 2008.
4. “Forumi o nastavi filozofije, logike i etike”; Osijek, Split, Zagreb, Zadar (svibanj i lipanj 2008). :
a. Zagreb, 21. veljače 2008. uvodno izlaganja “Organizacija nastave filozofije u nekim zemljama svijeta”.
b. Zagreb, 14. svibnja 2008. uvodno izlaganje “O Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi”.
c. Osijek, 17. svibnja 2008. uvodno izlaganje “Organizacija nastave filozofije u nekim zemljama svijeta”.
d. Split, 29. svibnja 2008. uvodno izlaganje “Organizacija nastave filozofije u nekim zemljama svijeta”.
e. Zadar, 30. svibnja 2008. uvodno izlaganje “Organizacija nastave filozofije u nekim zemljama svijeta”.
5. Josip Ćirić i Bruno Ćurko “Juraj Dragišić – primjena socijalnih mreža u analizi povijesti hrvatske filozofije” Izložbena dvorana Znanstvene knjižnice Zadar u sklopu ciklusa predavanja Iz hrvatske filozofske baštine (23. listopada 2008.). Zadarski filozofski krug Hrvatskog filozofskog društva.
6. Ćurko, Bruno. “O Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi”, Svjetski dan(i) filozofije UNESCO, Zadar. Multimedijalna dvorana Gradske knjižnice u Zadru, 16. studenog 2007.
7. Ćurko, Bruno. “Estetika roka – slučaj New York Dolls-a”, Svjetski dan(i) filozofije UNESCO, Zadar. Multimedijalna dvorana Gradske knjižnice u Zadru. 17. studenog 2007.
8. Ćurko, Bruno. “Filipovićeva studija o Lukreciju”, Vladimir Filipović, život i djelo u povodu 100. godišnjice rođenja, prosinac 2006.
9. Ćurko, Bruno. “Moderna tehnologija u nastavi klasičnih jezika”, Simpozij Klasično-filološka djelatnost u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1990. do danas, Zagreb, 29. XI. 2003.

Javna predavanja
1. “Utopijski raj kirenjana XX. stoljeća”, Obilježavanje Svjetskog dana filozofije u Zadru, 19. studenog 2010.
2. “Filozofija seksualnosti”, u koautorstvu s mr. sc. Josip Ćirić, 3. Dani filozofije UNESCO, 17. studenoga 2004. Multimedijalna dvorana Gradske knjižnice u Zadru. Sažetak
3. “Russellov nacrt filozofije odgoja”, Svjetski dan(i) filozofije UNESCO, Zadar/Nin, 2005.,

Druge vrste radova
1. Ćurko, Bruno. “Art”, “What is beautiful”, “Critical thinking” radionice na Filozofskom kampu, Ewha Womans University, Seoul, 12. – 17. 7.2011., 2011. (radionice).
2. Ćurko, Bruno. “Frane Petrić na Danima Frane Petrića” javno izlaganje povodom 20 godina održavanja Dana Frane Petrića, petak 16. rujna 2011., 2011. (javno predavanje).
3. Ćurko, Bruno. “Učenje za mišljenje” – predavanje na stručnom skupu za nastavnike filozofije u organizaciji Školske knjige, Zagreb, 25. 5. 2011, 2011. (predavanje na stručnom skupu za nastavnike).
4. Ćurko, Bruno. “Philosophy in Eastern Europe”, predavanje za roditelje i nastavnike na na Ewha Womans University, Seoul, 17. 7.2011., 2011. (popularan rad).
5. Ćurko, Bruno. “Filozofija za djecu – put ka kritičkom mišljenju od najranije dobi”, javno predavanje u organizaciji Splitskog filozofskog kruga, Split, 5. prosinca 2011, 2011. (popularan rad).
6. Ćurko, Bruno. “Učenje za mišljenje”, predavanje za studente Učiteljskog studija u Splitu, 5. prosinca 2011., 2011. (predavanje za studente učiteljskog studija u splitu).
7. Ćurko, Bruno. “Filozofija za djecu”, predavanje studentima pedagogije, sociologije i filozofije na Filozofskom Fakultetu u Splitu, 6. prosinca 201, 2011. (predavanje studentima fil. i ped. u Splitu).
8. Ćurko, Bruno. “Filozofija za djecu – primjer Male filozofije”, stručni aktiv nastavnika filozofije i logike, Krapina, 18. 11. 2010., 2010. (predavanje na stručnom aktivu nastavnika filozofije i logike).
9. Zovko, Marie-Elise; Ćurko, Bruno. “Philosophy, philosophy instruction and philosophizing with Children in Croatia Joint Report to UNESCO”, 2010. (izvješće).
10. Ćurko, Bruno; Kragić, Ivana. Radionica “Vrijednosti”, 6th International summer seminar on “Philosophical Practices”, Vezelay, Francuska, 13-19. 07. 2009., 2009. (radionica (workshop)).
11. Ćirić, Josip; Ćurko Bruno. “Suvremena filozofija u praksi”, Javno predavanje, Zagreb, Zadar, Split, 19.- 21. studenog 2008. (javno predavanje).
12. Ćirić, Josip; Ćurko, Bruno. “Juraj Dragišić – primjena socijalnih mreža u analizi povijesti hrvatske filozofije”, 23. listopada 2008. (javno predavanje).
13. Ćurko, Bruno. “Organizacija nastave filozofije u nekim zemljama svijeta”, 14. svibnja 2008., 17. svibnja 2008., 29. svibnja 2008., 30. svibnja 2008. (javno predavanje).
14. Martinović, Ivica; Balić, Davor; Ćirić, Josip; Ćurko, Bruno. “Sociologija renesansne filozofije – tragom Collinsove metodologije”. Uz izdanje: Randall Collins, The sociology of philosophies (1998), Cres, 26. rujna 2008., 2008. (okrugli stol).