dr. sc. Bruno Ćurko / životopis

Bruno Ćurko rođen je 2. prosinca 1973. godine u Zadru. Studirao je filozofiju i latinski jezik na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilište u Splitu. Od 1997. do 2006. godine radio je u nekoliko srednjih škola kao nastavnik filozofije, logike, etike, latinskog jezika, politike i gospodarstva te mitologije (izborni predmet). Od 2006. zaposlen je na Institutu za filozofiju u Zagrebu, a od 2007. godine predavač je kolegija Metodika nastave filozofije, Metodika nastave etike te Školske prakse na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Od 2007. godine voditelj je hrvatske delegacije i član Međunarodnog žirija na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi. Od 2008. predsjednik je Državnog povjerenstva za natjecanje iz filozofije i logike. Tajnik je uredništva časopisa Metodički ogledi, te član mladog uredništva časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica. Bio je član nekoliko programskih odbora domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija, a od 2007. je tajnik Programskog odbora simpozija »Frane Petrić i renesansne filozofske tradicije« u okviru međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića.

Osnivač je i tajnik Udruge Mala filozofija i suautor svih programa i projekata Male filozofije. Kroz programe Male filozofije u posljednje četiri godine prošlo je oko 700 učenika trećih i četvrtih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, te tridesetak učenika četvrtih razreda iz Seoula (Južna Koreja).

Sa svojim izlaganjima sudjelovao na više od trideset znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Južnoj Koreji i Italiji. Objavio dvadesetak radova u znanstvenim časopisima u Hrvatskoj, Francuskoj, Brazilu, Makedoniji, Sloveniji te Bosni i Hercegovini.