Anna Kocsis / životopis

Rođena je 1988. godine u Senti, Republika Srbija. Nakon završene Pete gimnazije u Zagrebu, 2007. godine upisuje Preddiplomski studij,a 2011. godine i Diplomski studij arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. godine upisuje Diplomski studij filozofije (znanstveni smjer) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. 2014. godine stječe titulu magistra filozofije (mag. phil.) obranom rada „Komputaciolnalizam i semantika mentalnih stanja“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Tomislava Janovića. 2014. godine stječe titulu magistra inženjera arhitekture i urbanizma (mag. ing. arh.). Studentica je doktorskog studija filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. godine zaposlena je kao znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u sklopu projekta „Free Will, Causality and Luck“ (voditelj prof. dr. sc. Filip Grgić). Područja interesa su joj filozofija uma i filozofija kognitivne znanosti.
2013. godine izlaže na međunarodnom simpoziju studenata filozofije Suvremeni filozofski problemi u organizaciji Udruge studenata filozofije Scopus. 2014. godine objavljuje članak u studentskom časopisu Scopus pod naslovom „Kako čitamo tuđe umove: Odnos teorije teorije i simulacijske teorije“.