dr. sc. Željka Metesi Deronjić / bibliografija

Članci:
1. “Na putu Heideggerova promišljanja zagonetke umjetnosti”, Re, 10, Rijeka, 2006, str. 281–300;
2. “Leonardo da Vinci kao slikar i filozof”, Književna republika, 9-10, 2006, str. 60–76;
3. “Ideja beskonačnog na primjeru Nikole Kuzanskog i njezino negativno značenje u odnosu na čovjekovu spoznaju”, Obnovljeni život, 2, 2008, str. 163–179 (pregledni članak);
4. “Estetička promišljanja Vladimira Filipovića”, u: Vladimir Filipović život i djelo (1906-1984), zbornik radova, ur. E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, Lj. Schiffler, Institut za filozofiju, Zagreb, 2008, str. 77-83 (prethodno priopćenje);
5. “Petrićevo tumačenja concetta u obzoru manirističke i barokne teorije umjetnosti”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 67-68, 2008, str. 81-93 (izvorni znanstveni članak);
6. “Odnos umjetnosti i života u Pirandella”, Filozofska istraživanja, 112, 2008, str. 945-961 (pregledni članak); uvodni dio članka preveden je na slovenski i objavljen u programskoj knjižici Luigi Pirandello, Kaj je resnica, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, 2009/2010, str. 18–20;
7. “Frane Petrić i Emanuele Tesauro o cilju pjesništva”, Filozofska istraživanja, 114, 2009, str. 311-324 (izvorni znanstveni članak);
8. “Polemika o secesiji u Hrvatskoj: Franjo Ksaver Kuhač i Ivo Pilar”, CRIS, časopis Povijesnog društva Križevci, 1, 2009, str. 229 – 237 (prethodno priopćenje)

Prikazi i recenzije:
1. Ivan Čehok, “Filip Grgić: Filozofija“, Scopus, 17, 2002, str. 101–103;
2. “Zbornik radova o 100. obljetnici rođenja Nikole Šopa” (ur. M. Šicel), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 65–66, 2007, str. 144–148;
3. “Iznimna osobnost hrvatske filozofije”, prikaz zbornika radova Vladimir Filipović život i djelo (1906 – 1984) (ur. E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, Lj. Schiffler, Institut za filozofiju, Zagreb, 2008), Vijenac, godište XVI, br. 386-387, 18. prosinca 2008, str. 52;
4. Vladimir Filipović. Život i djelo (1906 – 1984) (ur. E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin, Lj. Schiffler, Institut za filozofiju, Zagreb, 2008), Filozofska istraživanja, 113, 2009, str. 216–218.
5. “Croatica. Hrvatski udio u svjetskoj baštini”, 1, 2, ur. Neven Budak, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 69 – 70, 2009, str. 343–347;
6. Umberto Eco, “Umjetnost i ljepota u srednjovjekovnoj estetici”, Prolegomena, 1, 2010, str. 140–144;
7. Iva Kurelac, “Dinko Zavorović: šibenski humanist i povjesničar”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 71-72, 2010, str. 174-175;
8. “Otkrivanje nepoznatoga. Ljerka Schiffler, Matthaeus Ferchius Veglensis / Mattheo Ferchio Veglense / Matija Frkić Krčanin (1583-1669)”, Književna republika, 1-3, 2011, str. 318-321;
9. Krešimir Čvrljak, “Zlato i srebro hrvatskoga renesansnog humanizma i latinizma”, Obnovljeni život, 2, 2011, str. 277-280;
10. Luciana Borsetto, “Andar per l’aria. Temi, miti, generi nel Rinascimento e oltre”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 73-74, 2011, str. 151-153;
11. “Frane Petrić, Discussionum peripateticarum, tomus tertius / Frane Petrić, Peripatetičke rasprave, svezak treći” (ur. M. Girardi-Karšulin, O. Perić, prev. T. Ćepulić, M. Girardi-Karšulin, Institut za filozofiju, Zagreb, 2009), Prolegomena, 2, 2011, str. 323-328.

Pregledi i osvrti:
1. Obilježavanje 50. obljetnice Hrvatskog filozofskog društva, poglavlje “Okrugli stol o Vladimiru Filipoviću: u spomen na prvog predsjednika Hrvatskog filozofskog društva”, Filozofska istraživanja, 108, 2007;
2. “Predstavljanje izdanja Instituta za filozofiju o renesansnoj filozofiji”, Filozofska istraživanja, 108, 2007, str. 1001–1003;
3. “Predstavljanje zbornika Vladimir Filipović. Život i djelo (1906-1984)“, Filozofska istraživanja, 112, 2008, str. 1030-1031

Znanstveni skupovi (domaći i međunarodni):
1. Vladimir Filipović – Život i djelo; u povodu 100. obljetnice rođenja, Zagreb, 7 – 9. prosinca 2006. (izlaganje: “Estetička promišljanja Vladimira Filipovića”)
2. 16. Dani Frane Petrića, Cres, 26 – 29. rujna 2007. (izlaganje: “Petrićev pojam concetta i manirističko-barokne teorije končetizma”); u okviru 16. Dana Frane Petrića sudjelovala kao jedan od govornika na okruglom stolu uz izdanje knjige Ljerke Schiffler Frane Petrić o pjesničkom umijeću. Izabrani tekstovi, održanom 19. rujna 2007.
3. 17. Dani Frane Petrića, Cres, 24 – 27. rujna 2008. (izlaganje: “Frane Petrić i Emanuele Tesauro o cilju pjesništva”)