dr. sc. Željka Metesi Deronjić / životopis

Željka Metesi Deronjić, rođena u Zagrebu 1980. godine. Godine 2004. diplomirala kroatologiju i filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu s temom Filozofsko-poetičke ideje Frane Petrića i Giambattista Vica. Iste godine upisujem poslijediplomski doktorski studij filozofije na Hrvatskim studijima, a 2010. se prebacujem na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2006. zapošljavam se kao znanstvena novakinja na Institutu za filozofiju u Zagrebu na znanstvenom projektu »Hrvatska filozofija u europskom obzoru (16. – 19. st.)«, voditeljice prof. dr. sc. Ljerka Schiffler, a 2010. prelazim na projekt prof. dr. sc. Ivice Martinovića, »Boškovićeva Theoria philosophiae naturalis i hrvatske filozofske tradicije«.