dr. sc. Josip Talanga / životopis

Rođen 17. ožujka 1953. god. u Županji

1972. god Maturirao na matematičko-prirodoslovnoj gimnaziji u Zagrebu

1973 – 1978. god. Studij na Sveučilištu u Bonnu: filozofija, klasična filologija, matematika

1974 – 1975. god. Studijski boravak u Oxfordu: studij filozofije i grčkoga

1978. god. Asistent pri katedri za antičku filozofiju, voditelj katedre prof. dr. Karl Baerthlein

1985. god. Doktorat Sveučilišta u Bonnu; naslov doktorskog rada: Zukunftsurteile und Fatum

1986 – 1987. god. Postdoktoralni studij (DAAD) u Louvainu (Belgija) iz srednjovjekovne filozofije

1987 – 1989. god. Habilitant Sveučilišta u Bonnu; habilitacijska tema je opsežno obrađena i pripremljena za tisak; rad će biti tiskan kao knjiga A System of Hellenistic Philosophy in Cicero

Od 1989. god. zaposlen u Institutu za filozofiju

Ljetnji semestar 1993. god. istraživačka stipendija (Deutsche Forschungs-gemeinschaft) na Sveučilištu u Augsburgu

Od rujna 1993 do kolovoza 1994. god. Visiting Professor of Ancient Philosophy na Rutgers University (USA)

Zimski semestar 1996. god. istraživačka stipendija na Sveučilištu u Bonnu

Od početka zimskog semestra 1995. god. predaje Povijest filozofije na Filozofskom fakultetu u Zadru

Dne 17. lipnja 1996. god. održao nastupno predavanje iz Povijesti filozofije s posebnim obzirom na antičku filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Od početka ljetnjeg semestra 1997. god. predaje Etiku na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje obnaša dužnost pročelnika dodiplomskog studija

Držao je dosada sljedeće kolegije: Etika 1, Etika 2 (praktična i primjenjena etika), Britanski empirizam, Novovjekovne teorije prava i države, Suvremena (praktična) filozofija (John Rawls), Uvod u novovjekovnu filozofiju, Antička politička filozofija, Novovjekovna politička filozofija, Lektira filozofskih tekstova na latinskom

Od zimskog semestra 1998. god. voditelj je poslijediplomskoga studija filozofija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Bio je voditelj znanstvenog projekta o Ruđeru Boškoviću, a trenutno je voditelj programa trajne istraživačke djelatnosti u Institutu za filozofiju.