dr. sc. Erna Banić-Pajnić / životopis

Rođena sam u Zagrebu 1947. godine, gdje sam pohađala osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Od godine 1965.-1969. studirala sam i diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu filozofiju i francuski jezik. Na istom sam fakultetu magistrirala 1976. godine a doktorirala 1984. godine tezom “Uloga i značenje elemenata hermetičke filozofije u djelima hrvatskih renesansnih filozofa”. Od 1970. godine radim na Institutu za filozofiju (Sveučilišta u Zagrebu) – sada u svojstvu znanstvenoga savjetnika. Bavila sam se uglavnom istraživanjem starije hrvatske filozofije te filozofijom humanizma i renesanse. U okviru tih istraživanja obrađivala sam djela nekih od najznačajnijih hrvatskih filozofa poput Marka Marulića, Nikole Modruškoga, Antuna Mede, Andrije Dudića, Jurja Dragišića, Trankvila Andreisa, Frederika Gisogona, Nikole Gučetića, Jurja Dubrovčanina, Frane Petrića, Pavla Skalića te Nikole Kuzanskoga, Giordana Bruna, Marsilia Ficina – o čemu sam do sada objavila četrdesetak znanstvenih radova – uglavnom u domaćoj filozofskoj periodici. Autor sam i ko-autor šest knjiga iz područja filozofije.
Članica sam uredništva časopisa “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine”. Od godine 1985. do 1987. bila sam glavna i odgovorna uredinica časopisa “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine”. Članica sam Hrvatskog filozofskog društva i Udruge nastavnika Hrvatskih studija. U nekoliko navrata sam sudjelovala na međunarodnim tečajevima u okviru IUC-a u Dubrovniku. Sudjelovala sam na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Od godine 1992. predajem na “Hrvatskim studijima” u Zagrebu. Od 1991. do 1994. godine bila sam voditelj projekta “Problem čovjeka u hrvatskoj humanističko-renesansnoj filozofiji”, od 1994. godine voditelj projekta “Preobrazba slike svijeta u djelima hrvatskih renesansnih filozofa”, a od 2002-2007. projekta “Nikola Kuzanski i njegov utjecaj na hrvatske renesanse filozofe”. Od 2007. vodim projekt “Temeljni problemi renesansnog novoplatonizma i hrvatske renesansni filozofi”. Sve te projekte financiralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Bila sam angažirana i na projektu HAZU “Hrvatska i Europa”. Sudjelovala sam u organizaciji sljedećih znanstvenih skupova: -“Gučetić – renesansna misao – ekologija”, Trsteno 2002, u nekoliko navrata skupova o Frani Petriću na Cresu (1997) te skupova Instituta za filozofiju – “Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije” održanog 1999. u Zagrebu, “Recepcija hrvatskih filozofa u svijetu” u Zagrebu 2000., “Mišljenje M. Heideggera i suvremena filozofija” (u Zagrebu, 2-4.11.1989), “Kant danas” (Zagreb od 20-21.3.1984), “Filozofsko djelo Pavla Vuk-Pavlovića” (Zagreb-Koprivnica, 26.27. 2. 1987), «Filozofija i filodoksija» održanog 2002. u Institutu za filozofiju, “Gučetić – renesansna misao – ekologija, Matica hrvatska, Trsteno, 2002, “Nasljeđe renesanse” – Matica hrvatska, Slano 2004, “Nasljeđe renesanse: filozofija-znanost-umjetnost”, Matica hrvatska, Orebić, 2005, te “Vladimir Filipović – život i djelo, u povodu 100-godišnjece rođenja”, održanog 7-9. 12, Zagreb-Ludbreg, 2006.