dr. sc. Damir Barbarić / bibliografija

Zbornik u počast
Ozren Žunec/Petar Šegedin (ur.), Zbližavanja. Zbornik povodom 60. obljetnice života Damira Barbarića, Zagreb 2012.

Knjige
autorske
1. Vježbe u filozofiji, Zagreb 1980.
Drugo, pregledano i prošireno izdanje, Zagreb 2007.
2. Politika Platonovih “Zakona”. Uvod u studij Platona, Zagreb 1986.
Drugo, pregledano i dopunjeno izdanje, Zagreb 2009.
3. Filozofija Andrije Dorotića, Zagreb 1987.
4. Preludiji. Povijesno-filozofijske studije, Zagreb 1988.
5. Platonova “Politeia”. Knjiga šesta i sedma. Uvod, prijevod i komentar, Zagreb 1991.
6. Varia philosophica, Zagreb 1992.
7. Ideja dobra, Zagreb 1995.
8. S puta mišljenja, Zagreb 1997.
9. Živo ogledalo beskonačnog. Leibnizova Monadologija, Zagreb 1999.
10. Anblick Augenblick Blitz, Tübingen 1999.
Pogled, trenutek, blisk, prevod Matej Šetinc, spremna beseda Dean Komel, Ljubljana 2004.
11. Približavanja. Ogledi u filozofiji, Zagreb 2001.
12. K budućem mišljenju, Zagreb 2005.
13. Aneignung der Welt. Heidegger – Gadamer – Fink, Frankfurt am Main 2007.
14. Zrcalna igra četvorstva. Heideggerova kasna misao, Zagreb 2008.
15. Annäherungen an Platon, Würzburg 2009.
16. U intermezzu svjetova, Zagreb 2010.
17. Die Sprache der Philosophie, Tübingen 2011.
18. Im Angesicht des Unendlichen. Zur Metaphysikkritik Nietzsches, Würzburg 2011.
19. Veliki prsten bivanja. Uvod u Nietzscheovu misao, Zagreb 2014.
20. Riječ u prilog romantici, Zagreb 2015.
21. Chora. Über das zweite Prinzip Platons, Tübingen 2015.
22. Wiederholungen. Philosophiegeschichtliche Studien, Tübingen 2015.
23. Zum anderen Anfang. Studien zum Spätdenken Heideggers, Freiburg/München: Verlag Karl Alber 2016.
24. Skladba svijeta. Platonov Timej. Tekst izvornika s hrvatskim prijevodom, uvodom te filološkim i filozofskim komentarom, Zagreb 2017.
25. Putokazi, Zagreb 2018.
26. Beskonačna bol i pomirenje / Der unendliche Schmerz und die Versöhnung, Đakovo 2018.
27. Drugi početak. Mišljenje s Heideggerom, Zagreb 2018.
28. O slušanju i mišljenju, Zagreb 2018.
29. Bezdan slobode. Uz filozofiju W. F. J. Schellinga, Zagreb 2020.

uredničke
29. Filozofija i teologija, Zagreb 1993.
30. Grčka filozofija (Hrestomatija filozofije, sv. 1), Zagreb 1995.
31. Filozofija racionalizma (Hrestomatija filozofije, sv. 5), Zagreb 1997.
32. Fin de siècle Zagreb-Beč, Zagreb 1997.
33. Filozofija njemačkog idealizma (Hrestomatija filozofije, sv. 6), Zagreb 1998.
34. (S M. Benediktom), Ambivalenz des fin de siècle: Wien Zagreb, Wien/Köln/Weimar 1998.
35. (S T. Bracanovićem), Gadamer i filozofijska hermeneutika, Zagreb 2001.
36. Nietzscheovo nasljeđe, Zagreb 2002.
37. Aristotel i aristotelizam, Zagreb 2003.
38. Zagonetka umjetnosti, Zagreb 2003.
39. Platon. Das Gute und die Gerechtigkeit, Würzburg 2005.
40. Das Spätwerk Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert, Würzburg 2007.
41. (S F. Zenkom), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću, Zagreb 2007.
42. Vrijeme metamorfoza. Uz Metamorfoze metafizike Marijana Cipre, Zagreb 2009.
43. (S P. Šegedinom), Platonov nauk o duši, Zagreb 2010.
44. Čemu obrazovanje. Razmatranja o budućnosti sveučilišta, Zagreb 2011.
45. Bitak i vrijeme. Interpretacije, Zagreb 2013.
46. Prema povijesnom mišljenju. Uz djelo Vanje Sutlića, Zagreb 2016.
47. Patrice Canivez: Što je nacija?, Zagreb 2017.
48. Sloboda i zlo. Schellingov “Spis o slobodi”, Zagreb 2017.
49. Mario Kopić, Žudnja i stremljenje, Zagreb 2018.
50. (Sa S. Damjanovićem), Skrb za duh nacije. Prilozi za povijest nakladništva Matice hrvatske, Zagreb 2019.
51. S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Tako je govorio Zaratustra, Zagreb 2019.

Članci i prilozi u zbornicima
1. “O porijeklu sociologije”, u: Kulturni radnik 4 (1976), 157-167.
2. “O mjestu čovjeka”, u: Ideje 5 (1977), 73-80.
3. “O transcendentalnom da-kazanju”, u: Pitanja 3 (1977), 58-61.
4. “O lažnom životu”, u: Dijalog 6 (1978), 181-85.
5. “O Kačićevim filozofskim rukopisima”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7-8 (1978), 251-255.
6. “Riječ-dvije o Aristotelu”, u: Ideje 2 (1979), 63-80.
7. “Prilog tumačenju porijekla i biti mjetnosti”, u: Ideje 8 (1979), 29-36.
8. “Ontologija Andrije Dorotića”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13-14 (1981), 53-61.
9. “Fizika Andrije Dorotića”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 15-16 (1982), 93-121.
10. “Mišljenje i ono jednostavno”, u: Rodin, D. (ur.), Bitak i povijesnost. Zagreb 1982, 146-155.
11. “Značenje sveučilišta u Padovi za obrazovanje naših humanista”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 17-18 (1983),151-60.
12. “Filozofija kao sustegnuće”, u: Godišnjak za povijest filozofije 1 (1983),7-36.
13. “Napomena uz pojam ‘prakse’ u Aristotela”, u: Pažanin, A. (ur.), Praksa i politika. Zagreb 1983, 209-221.
14. “Etika Andrije Dorotića”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 19-20 (1984), 49-59.
15. “Uz ‘prvu analogiju iskustva'”, u: Godišnjak za povijest filozofije 2 (1984),29-47.
16. “Korak k Nietzscheu”, u: Filozofska istraživanja 14 (1985), 543-54.
17. “O filozofijskoj genezi samosvijesti”, u: Godišnjak za povijest filozofije 3 (1985),7-21.
18. “Uz knjigu Lambda Aristotelove ‘Metafizike'”, u: Filozofska istraživanja 16 (1986),177-83.
19. “Teškoće oko prevođenja Aristotelova izraza oujsiva”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 23-24 (1986), 155-161.
20. “Pogled na matematiku”, u: Godišnjak za povijest filozofije 4 (1986), 5-22.
21. “K iskustvu slike”, u: Jordan. Zagreb 1987, 6-35.
22. “Schellingova ‘genealogija vremena'”, u: Filozofska istraživanja 24 (1988), 27-39.
23. “Il Collegio Ungaro-Illirico di Bologna nella storia culturale della Croazia”, u: Annali del Collegio Ungaro-Illirico di Bologna 1553-1764. A cura di G.P. Brizzi e M.L. Accorsi. Con sagi di G.P. Brizzi, D. Barbarić, P. Sarközy. Bologna 1988, xxv-xli.
24. “Bolonjski Ugarsko-Ilirski zavod u kulturnoj povijesti Hrvatske”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 27-28 (1988), 55-76.
25. “Priprema jednog pitanja. Uz Heideggerovo promišljanje biti društva”, u: Godišnjak za povijest filozofije 7 (1989), 5-19.
26. “Filozofijska terminologija kao problem”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 29-30 (1989), 61-97.
27. “The importance of the University of Padua for the Education of Croatian Humanists”, u: Studia historiae philosophiae croaticae 1 (1990), 17-27.
28. “L’ Institut Hungrois-Illyrien dans l’ Histoire Culturelle de la Croatie”, u: Synthesis philosophica 9 (1990), 221-243.
29. “Nietzsche i problem spoznaje”, u: Godišnjak za povijest filozofije 8 (1990), 5-18.
30. “Igra svijeta”, u: Filozofska istraživanja 38-39 (1990), 1325-1329.
31. “Riječ kao ime. Osnovne crte Heideggerova promišljanja biti jezika”, u: Kolo 3 (1991), 61-73.
32. “Država ili građansko društvo?”, u: Godišnjak za povijest filozofije 9 (1991), 5-13.
33. “Mjera”, u: Politička misao 1 (1992), 151-159.
34. “Dionysos gegen den Gekreuzigten”, u: M. Djurić u. J. Simon (Hrsg.), Nietzsche und Hegel. Würzburg 1992, 79-89.
35. “Vorbereitung einer Frage. Zu Heideggers Erörterung des Wesens der Gesellschaft”, u: Wiener Jahrbuch für Philosophie xxiv (1992), 235-244.
36. “Misliti u vlastitu jeziku”, u: Kolo 1 (1992), 5-19.
37. “Najpoznatiji Sumartinjanin”, u: Sumartin, Sumartin-Split 1992, 329-339.
38. “Teologija u Platonovu filozofiranju”, u: D. Barbarić (prir.): Filozofija i teologija. Zagreb 1993, 113-119.
39. “Ein Beitrag zur Klärung des Ursprungs und Wesens der Kunst”, u: Wiener Jahrbuch für Philosophie xxv (1993), 9-17.
40. “Realni princip u spisu o slobodi i filozofiji dobâ svijeta”, u: Filozofska istraživanja 49 (1993), 391-396.
41. “Rječnik je sok svega znanstva”, u: Kolo 11-12 (1993), 936-953.
42. “Dioniz proti Križanemu”, u: Phainomena 1994 III/7-8, 27-40.
43. “Heideggers Sprachdenken”, u: Kultur & Kritik, Heft 6/März 1994, 17-29.
44. “Početni napori oko izgradnje hrvatskog filozofijskog nazivlja”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 39-40 (1994), 463-481.
45. “Ideja Europe – primjer Huga von Hofmannsthala”, u: Kolo 11-12 (1994), 1143-1154.
46. “Platonova filozofija”, u: Phainomena 1995 IV/11-12, 3-19.
47. “Gjuro Arnold”, u: F. Zenko (prir.), Novija hrvatska filozofija (Hrestomatija filozofije, sv. 10), Zagreb 1995, 129-145.
48. “Post scriptum”, u: Filozofska istraživanja 58 (1995), 615-616.
49. “Opadanje navlastito terminologijskih napora i ustaljenje hrvatskog filozofijskog nazivlja”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41-42 (1995), 301-313.
50. “Das reale Prinzip in der Freiheitsschrift und Weltalterphilosophie”, u: H. M. Baumgartner/W. G. Jacobs (Hrsg.), Schellings Weg zur Freiheitsschrift (Schellingiana 5), Stuttgart (Bad Canstatt) 1996, 272-278.
51. “Friedrich Nietzsche”, u: O. Žunec, Suvremena filozofija I (Hrestomatija filozofije 7), Zagreb 1996, 343-377.
52. “Martin Heidegger”, u: M. Galović, Suvremena filozofija II (Hrestomatija filozofije 8), Zagreb 1996, 425-471.
53. “Zur Sprachauffassung H.-G. Gadamers”, u: Internationale Zeitschrift für Philosophie, 1996/H.2, 227-235.
54. “Vorläufige Reflexionen zu den philosophischen Grundlagen des Wiener Fin de siècle”, u: Die Brücke. Literarisches Magazin, 1-2 (1996), 164-177.
55. “Hans-Georg Gadamer”, u: H.-G. Gadamer, Nasljeđe Europe, Zagreb 1996, 143-150.
56. “Vittorio Hösle”, u: V. Hösle, Filozofija ekološke krize, Zagreb 1996, 143-151.
57. “Walter Schulz”, u: W. Schulz, Bog novovjekovne metafizike, Zagreb 1996, 111-117.
58. “Rüdiger Bubner”, u: R. Bubner, Estetska razmatranja, Zagreb 1996, 191-198.
59. “Der Humanismus im Übergang von Italien nach dem Norden via Kroatien”, u: M. Benedikt, R. Knoll, J. Rupitz (Hg.), Verdrängter Humanismus Verzögerte Aufklärung, Band 1. 1. Teilband: Philosophie in Österreich (1400-1650) Vom Konstanzer Konzil zum Auftreten Luthers Vom Beginn der Reformation bis zum Westfalischen Frieden, Klausen-Leopoldsdorf 1996, 665-668.
60. “Die Philosophie der Renaissancehumanismus in Kroatien (Mit Rück- und Vorblick)”, u: M. Benedikt, R. Knoll, J. Rupitz (Hg.), Verdrängter Humanismus Verzögerte Aufklärung, Band 1. 1. Teilband: Philosophie in Österreich (1400-1650) Vom Konstanzer Konzil zum Auftreten Luthers Vom Beginn der Reformation bis zum Westfalischen Frieden, Klausen-Leopoldsdorf 1996, 669-678.
61. “Riječ priređivača”, u: D. Barbarić (prir.), Fin de siècle Zagreb – Beč, Zagreb 1997, 7-10.
62. “Človek v noči”, u: Phainomena 1997 VI/19 -20 (Subjekt in eksistenca), 125-142.
63. “Günter Figal”, u: G. Figal, Smisao razumijevanja, Zagreb 1997, 141-145.
64. “Claus-Artur Scheier”, u: C.-A. Scheier, Oproštaj spekulativnog uma, Zagreb 1997, 251-253.
65. “Što je to ‘simbolička forma’? Uz filozofiju Ernsta Cassirera”, u: Filozofska istraživanja 67 (1997), 863-870.
66. “Lišenost i zamuknuće. O filozofijskim osnovama bečkog fin de sièclea”, u: D. Barbarić (prir.), Fin de siècle Zagreb – Beč, Zagreb 1997, 11-35.
67. “On Thinking in a Proper Language”, u: The Bridge. Literary Magazine 3-4/1997, 204-2212.
68. “Vorläufige Reflexionen zu den philosophischen Grundlagen des Wiener Fin de siècle”, u: D. Barbarić/M. Benedikt (Hrsg.), Ambivalenz des Fin de siècle: Wien-Zagreb, Wien/Köln/Weimar 1998, 8-32.
69. “Premišljevanja o filozofskih temeljih dunajskega fin de siècla”, u: Nova revija 198, oktober 1998, 88-104.
70. “Was ist ‘symbolische Form’?”, Synthesis philosophica 26 (1998), 327-335.
71. “Hans Michael Baumgartner”, u: H. M. Baumgartner, Konačni um, Zagreb 1998, 209-214.
72. “Eugen Fink”, u: E. Fink, Uvod u filozofiju, Zagreb 1998, 227-231.
73. “Nachwort: Die gebrochene Strahlung des Zentrums”, u: D. Barbarić/M. Benedikt (Hg.), Ambivalenz des Fin de siècle: Wien-Zagreb, Wien/Köln/Weimar 1998, 275-283.
74. “Svijet kao kristal – misao Oskara Beckera”, u: O. Becker, Veličina i granica matematičkog načina mišljenja, Zagreb 1998, 163-174.
75. “Oproštaj od “zemnog ostatka” antropomorfizma”, u: E. Cassirer, Uz Einsteinovu teoriju relativnosti, Zagreb 1998, 143-153.
76. “Friedrich Nietzsche in trenutek evropske biti”, u: Nova revija, letnik XVII, Febr.-April 1998, 175-209.
77. “Walter Friedrich Otto”, u: W. F. Otto, Theophania, Zagreb 1998, 123-129.
78. “Über die philosophische Genese des Selbstbewußtseins”, u: D. Koch (Hrsg.), Denkwege 1, Tübingen 1998, 5-24.
79. “‘Izgubljena sadašnjost’. Uz ulogu trenutka u Bitku i vremenu”, u: Filozofska istraživanja 70 (1998), 571-578.
80. “Zeit und Schmerz. Zur Anthropologie Kants”, u: J. Rupitz, E. Schönberger, C. Zehetner (Hg.), Achtung vor Anthropologie. Michael Benedikt zum 70. Geburtstag, Wien 1998, 304-312.
81. “Jean Grondin”, u: J. Grondin, Smisao za hermeneutiku, Zagreb 1999, 173-178.
82. “L´idea di Europa. L´esempio di Hugo von Hofmannsthal”, u: La fenomenlogia e l´Europa. A cura di Renato Cristin e Mario Ruggenini, Napoli 1999, 431-445.
83. “Zeitlichkeit, Sein und Seiendes: Schelling – Heidegger”, u: István M. Fehér u. Wilhelm G. Jacobs (Hrsg.), Zeit und Freiheit. Schelling–Schopenhauer–Kierkegaard–Nietzsche, Budapest 1999, 215-224.
84. “‘Izgubljena pričujočnost'”, u: Phainomena 27-28, Ljubljana 1999, 5-17.
85. “Friedrich Nietzsche”, u: F. Nietzsche, O istini i laži u izvanmoralnom smislu, Zagreb 1999, 55-61.
86. “Martin Heidegger”, u: M. Heidegger, Rektorski govor, Zagreb 1999, 183-185.
87. “Odgoj i obrazovanje u sjeni nihilizma. Eugen Fink”, u: Europski glasnik 4/1999, 587-596.
88. “‘Verlorene Gegenwart’. Die Rolle des Augenblicks in Sein und Zeit”, u: D. Komel (prir.), Annäherungen. Zur hermeneutischen Phänomenologie von Sein und Zeit, Ljubljana 1999, 191-201.
89. “Bezdana i demonska snaga”, u: B. Jurinić (prir.), Sve je samo putovanje. Razgovori s Vanjom Sutlićem, Zagreb 1999, 131-132.
90. “U intermezzu svjetova”, u: B. Jurinić (prir.), Sve je samo putovanje. Razgovori s Vanjom Sutlićem, Zagreb 1999, 132-135.
91. “Čuvar otmjenosti duha”, u: B. Jurinić (prir.), Sve je samo putovanje. Razgovori s Vanjom Sutlićem, Zagreb 1999, 135-136.
92. “Filozofija kao neotklonjivi poziv”, u: B. Jurinić (prir.), Sve je samo putovanje. Razgovori s Vanjom Sutlićem, Zagreb 1999, 179-182.
93. “Die Aufgabe Europa – Europa kao zadaća”, u: AEIOU, Zeitschrift des Österreichisches Kulturinstituts Agram, April-Juni 1999, nr. 1, 34-37.
94. “Igra svijeta”, u: E. Fink, Igra kao simbol svijeta, Zagreb 2000, 283-291.
95. “Geschehen als Übergang”, u: G. Figal, J. Grondin, D.J. Schmidt (prir.), Hermeneutische Wege. Hans-Georg Gadamer zum Hundertsten, Tübingen 2000, 63-83.
96. “Klaus Held”, u: K. Held, Fenomenologija političkoga svijeta, Zagreb 2000, 173-176.
97. “Ernst Cassirer”, u: E. Cassirer, Prilozi filozofiji jezika, Zagreb 2000, 181-187.
98. “Ljepota i mjera”, u: Tvrđa 1-2/2000, 111-132.
99. “Überlegungen zur Idee Europa. Das Beispiel Hugo von Hofmannsthals”, u: Internationale Zeitschrift für Philosophie, 2000, Heft 2, 282-297.
100. “Igra jezika”, u: Phainomena 33-34, Ljubljana 2000, 324-345.
101. “Gianni Vattimo”, u: G. Vattimo, Kraj moderne, Zagreb 2000, 179-183.
102. “Stephan Otto”, u: S. Otto, Ogledi o filozofiji renesanse, Zagreb 2000, 335-338.
103. “Zbivanje kao prijelaz. Filozofijsko u Gadamerovoj hermeneutici”, u: D. Barbarić/T. Bracanović (prir.), Gadamer i filozofijska hermeneutika, Zagreb 2001, 9-34.
104. “Die Langeweile: ein Schlüssel zur Anthropologie Kants?”, u: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses, hrsg. von V. Gerhardt, R.-P. Horstmann u. R. Schumacher, Band IV: Sektionen XI-XIV, Berlin/New York 2001, 323-330.
105. “Schönheit und Maß”, u: K. Gloy (Hrsg.), Im Spannungsfeld zweier Kulturen, Würzburg 2002, 93-116.
106. “Spiel der Sprache. Zu Platons Dialog Kratylos”, u: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, hrsg. von G. Figal, 1. Band, Tübingen 2002, 39-63.
107. “Lepota in mera”, u: Phainomena XI/39-40, Ljubljana 2002, 225-256.
108. “Pogovor”, u: Friedrich Nietzsche, S onu stranu dobra i zla, Zagreb 2002, 267-275.
109. “A nyelv játéka. Platón Kratüloszához”, u: Kellék 18-19-20, Koloszvár–Szeged 2001, 67-88.
110. “Fichtes Gedanken vom Wesen der Sprache”, u: Fichte und Literatur. Beiträge des vierten Kongresses der Internationalen Johann Gottlieb Fichte Gesellschaft, Berlin 03. – 08. Oktober 2000, und Ergänzungen. Hrsg. v. H. Girndt u. K. Hammacher (Fichte-Studien 19), Amsterdam/New York 2002, 213-222.
111. “Pjesnički um”, u: D. Barbarić (prir.), Nietzscheovo nasljeđe, Zagreb 2002, 71-92.
112. “Sein als Übermacht. Heideggers Lehre von der Temporalität als der Anlaß zur ‘Kehre'”, u: H. Vetter (Hrsg.), Nach Heidegger. Einblicke – Ausblicke (Reihe der Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie 7), Frankfurt am Main 2003, 125-139.
113. “O mjestu filozofiranja”, u: Prolegomena 2 (2002), 121-140.
114. “Pogovor”, u: Hans-Georg Gadamer, Ogledi o filozofiji umjetnosti, Zagreb 2003, 279-286.
115. “Bilješka o autoru i knjizi”, u: Volker Gerhardt, Samoodređenje. Princip individualnosti, Zagreb 2003, 333-336.
116. “Dichtende Vernunft”, u: A. Lazzari (Hrsg.), Metamorphosen der Vernunft. Festschrift für Karen Gloy, Würzburg 2003, 25-39.
117. “Philosophie als Zurückgezogenheit – René Descartes”, u: D. Koch/D. Barbarić (Hrsg.), Denkwege 2, Tübingen 2001, 5-50.
118. “Marijan Cipra”, u: M. Cipra, Temelji ontologije, Zagreb 2003, 143-148.
119. “Bitak kao prisutnost. Osnovne crte Heideggerove interpretacije Aristotela”, u: D. Barbarić (prir.), Aristotel i aristotelizam, Zagreb 2003, 151-168.
120. “O jedinstvu i raščlambi umjetnosti”, u: D. Barbarić (prir.), Zagonetka umjetnosti, Zagreb 2003, 81-98.
121. “‘Velika disonanca kojom sve počinje’. Niječno načelo i nebiće u Schellingovoj kasnoj filozofiji”, u: Godišnjak za filozofiju 2003, 51-77.
122. “Der Mensch in der Nacht. Heraklits Fragment 26”, u: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, hrsg. von G. Figal, Band 2, Tübingen 2003, 113-150.
123. “O kraju filozofiranja”, u: Phainomena XII/43-44, Ljubljana 2003, 39-61.
124. “Presentazione”, u: Hugo von Hofmannsthal, La rivoluzione conservatrice europea. Presentazione di Damir Barbarić. Edizione italiana a cura di Jan Bednarich e Renato Cristin, Venezia 2003, 7-24.
125. “Friedrich Nietzsche”, u: F. Nietzsche, Schopenhauer kao odgajatelj, Zagreb 2003, 95-99.
126. “Wende zur Erde im Denken Eugen Finks”, u: Helmuth Vetter (Hrsg.), Lebenswelten. Ludwig Landgrebe – Eugen Fink – Jan Patočka (Reihe der Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie, Bd. 9), Frankfurt am Main 2003, 89-102.
127. “Kozmológiai differencia”, u: Kellek 22, Kolozsvár-Szeged 2002, 67-79.
128. “Kosmologickà diference. Myšlenka světa u Eugena Finka”, u: Ivan Blecha (ed.), Fenomenlogie v pohybu, Olomouc 2003, 98-108.
129. “Schellings Platon-Interpretation in der Darstellung der reinrationalen Philosophie”, u: R. Adolphi/J. Jantzen (Hrsg.), Das antike Denken in der Philosophie Schellings, Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, 77-98.
130. “Friedrich Nietzsche”, u: Friedrich Nietzsche, O koristi i štetnosti historije za život, Zagreb 2004, 97-100.
131. “Prosvjetiteljstvo u Europi”, Kolo XIV, 4/2003, 69-77.
132. “Pogovor”, u: Friedrich Nietzsche, Uz genealogiju morala, Zagreb 2004, 191-197.
133. “‘Der unendliche Gegensatz’. Über die metaphysische Bestimmung und systematische Gliederung der Kunst”, u: K. Gloy (Hrsg.), Unser Zeitalter ein postmetaphysisches?, Würzburg 2004, 93-106.
134. “Die Heisenbergsche Unschärferelation im Kontext philosophischer Gedankengänge”, u: W. Schrader, G. Goedert, M. Scherbel (Hrsg.), Perspektiven der Philosophie. Neues Jahrbuch, Band 30/2004, 105-122.
135. “Rainer Thurnher”, u: R. Thurnher, Hermeneutička fenomenologija kao angažman, Zagreb 2004, 277-281.
136. “Što je doksa?”, u: M. Girardi-Karšulin/S. Kutleša (ur.), Filozofija i filodoksija, Zagreb 2004, 25-44.
137. “Prijepor Jacobija i Schellinga oko panteizma”, u: Godišnjak za filozofiju 2004, 117-136.
138. “Was ist doxa?”, u: Interpreting Tradition & Modernity, Zagreb 2004, 215-236.
139. “Der lebendige Spiegel des Unendlichen. Leibniz’ ‘Monadologie'”, u: D. Koch/D. Barbarić (Hrsg.), Denkwege 3 (2004), 5-63.
140. “Ab-grund”, u: O. Erdoğan/D. Koch, Im Garten der Philosophie. Festschrift für Hans-Dieter Bahr zum 65. Geburtstag, München 2005, 21-30.
141. “Hörendes Denken”, u: G. Figal/H.-H. Gander (Hrsg.), “Dimensionen des Hermeneutischen”. Heidegger und Gadamer (Schriftenreihe der Martin-Heidegger-Gesellschaft, Bd. 7), Frankfurt am Main 2005, 37-57.
142. “Das produktive Nichts. Zur Platondeutung Heideggers”, u: G. Pöltner/M. Flatscher (Hrsg.), Heidegger und die Antike (Reihe der Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie, hrsg. von H. Vetter, Bd. 12), Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxles/New York/Oxford/Wien 2005, 86-96.
143. “Warum entflieht das Gute ins Schöne?”, u: D. Barbarić (Hrsg.), Platon. Das Gute und die Gerechtigkeit, Würzburg 2005, 31-43.
144. “Rezeptionsberichte. Das Werk Eugen Finks in der internationalen Rezeption. Kroatien”, u: A. Böhmer (Hg.), Eugen Fink. Sozialphilosophie – Anthroplogie – Kosmologie – Pädagogik – Methodik, Würzburg 2006, 331-333.
145. “Volja i vrijeme u Schopenhauera i Schellinga”, u: D. Pećnjak (ur.), Godišnjak za filozofiju 2005, 111-132.
146. “Erziehung und Bildung im Schatten des Nihilismus”, u: A. Hilt/C. Nielsen (Hg.), Bildung im technischen Zeitalter. Sein, Mensch und Welt nach Eugen Fink, Freiburg/München 2005, 148-162.
147. “V intermezzu svetov”, u: Nova revija, 287-288, letnik XXV, marec-april 2006, 299-306.
148. “U intermezzu svjetova. Uz djelo Vanje Sutlića”, u: Prolegomena, god. 5, br. 1 (2006), 89-97.
149. “Jacobi und Schelling im Streit um die göttlichen Dinge”, u: S. Dietzsch u. G.F. Frigo (Hrsg.), Vernunft und Glaube. Ein philosophischer Dialog der Moderne mit dem Christentum. Père Xavier Tilliette SJ zum 85. Geburtstasg, Berlin 2006, 161-175.
150. “U intermezzu svjetova. Uz djelo Vanje Sutlića”, u: Ž. Paić (ur.), Izgledi povijesnog mišljenja. Zbornik radova povodom osamdesete obljetnice rođenja Vanje Sutlića, Zagreb 2006, 77-84.
151. “O bivstvu lepote pri Schellingu”, u: Phainomena XV/ 55-56, Ljubljana 2006, 181-192.
152. “Wille und Zeit bei Schopenhauer und Schelling”, u: L. Hühn (Hrsg.), Die Ethik Athur Schopenhauers im Ausgang vom Deutschen Idealismus (Fichte/Schelling), Würzburg 2006, 473-492.
153. “Schelling i problem mitologije u novijoj filozofiji”, u: E. Banić.Pajnić/M. Girardi-Karšulin (ur.), Zbornik u čast Franji Zenku, Zagreb 2006, 107-121.
154. “‘Das Bleiben als Kommen’. Heidegger in Zwiesprache mit Hölderlin”, u: D. Barbarić (Hrsg.), Das Spätwerk Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert, Würzburg 2007, 129-141.
155. “Die Grenze zum Unsagbaren. Sprache als Horizont einer hermeneutischen Ontologie”, u: G. Figal (Hrsg.), Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode (Klassiker auslegen, Bd. 30), Berlin 2007, 199-218.
156. “Rüdiger Bubner (1941-2007)”, Prolegomena 6/1, 2007, 79-81.
157. “‘Wir Heimatlosen’. Nietzsches Gedanken zum Europäertum”, u: V. Gerhardt und R. Retschke (Hrsg.), Nietzsche und Europa – Nietzsche in Europa (Nietzscheforschung, Bd. 14), Berlin 2007, 53-66.
158. “Das Denken und das Einfache in Hegels Phänomenologie des Geistes”, u: D. Westerkamp u. A. von der Lühe (Hrsg.), Metaphysik und Moderne. Ortsbestimmungen philosophischer Gegenwart. Festschrift für Claus-Artur Scheier, Würzburg 2007, 163-176.
159. “Stupnjevi vremenitosti. Uz Diotimin govor u Platonovu Sympoziju”, u: D. Pećnjak (ur.), Razumijevanje: od percepcije do morala, Zagreb 2007, 3-18.
160. “Das Spiegelspiel. Zur Weltauffassung beim späten Heidegger”, u: Günter Pöltner und Martin Wiesbauer (Hrsg.), «Welten» – Zur Welt als Phänomen, Frankfurt am Main 2008, 112-127.
161. “Jezik, mišljenje, narod”, u: D. Barbarić/F. Zenko (ur.), Hrvatska filozofija u XX. stoljeću, Zagreb 2007, 299-315.
162. “Das große Unbekannte. Nietzsches Überlegungen zur Genese des Bewußtseins”, u: Karen Gloy (Hrsg.), Kollektiv- und Individualbewußtsein, Würzburg 2008, 123-134.
163. “Das Maß. Ein Grundbegriff der politische Philosophie Platons”, u: Andreas Eckl/Clemens Kauffmann (Hrsg.), Politischer Platonismus, Würzburg 2008, 7-15.
164. “Die Stufen der Zeitlichkeit. Zu Diotimas Rede in Platons Symposion”, u: A. Havlíček/M. Cajthaml (Ed.), Plato’s Symposium. Proceedings of the Fifth Symposium Platonicum Pragense, Prague 2007, 210-229.
165. “Hölderlin: Arhipelag”, u: P. Šegedin/O.Žunec (prir.), S ove strane beskonačnosti: Filozofiranje i more, Zagreb 2008, 1-92.
166. “Freies Wissen. Eugen Fink über Erziehung und Bildung im Schatten des Nihilismus”, u: István M. Fehér/Peter L. Oesterreich (Hrsg.), Philosophie und Gestalt der Europäischen Universität (Schellingiana 18), Stuttgart-Bad Cannstatt 2008, 211-229.
167. “Überbrückung der Leere. Zu Rodins Skulptur Iris”, u: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik. Herausgegeben von Günter Figal, Bd. 7, Tübingen 2008, 231-253.
168. “Hōge toshite no u”, u: Riso, Herbst-Nr., Sept. 2008, Vol. 681, 186-198.
169. “‘Die möglichst schöne und zumal beste Tragödie’. Über den geschichstphilosophischen Hintergrund der Nomoi”, u: Politisches Denken. Jahrbuch 2008. Hrsg. von V. Gerhardt, R. Mehring, H. Ottmann, M.P. Thompson, B. Zehnpfennig, Berlin 2008, 225-241.
170. “Ekstase der Vernunft”, u: Berliner Schelling Studien 9: Negativität und Positivität als System, hrsg. von E. Hahn, Berlin 2009, 11-33.
171. “Bivstvena sloboda”, u: D. Barbarić (prir.), Vrijeme metamorfoza. Uz Metamorfoze metafizike Marijana Cipre, Zagreb 2009, 153-167.
172. “Pred nepoznatim. Nietzscheova razmišljanja o genezi svijesti”, u: Vrijednosti, djelovanje i znanje (Godišnjak za filozofiju), ur. M. Hudoletnjak Grgić, Zagreb 2009, 159-170.
173. “‘Mi lišeni zavičaja’. Nietzscheove misli o Europi i europejstvu”, u: Tvrđa. Časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti, 1-2/2009, 153-168.
174. “Gigantomachia sul finito. Sulla distinzione tra antichità e christiaesimo nella filosofia dellÆarte di Schelling”, u: Annuario filosofico 24 (2008), Torino 2009, 113-125.
175. “Wille zur Wahrheit”, u: C. Gentilli und C. Nielsen (Hrsg.), Der Tod Gottes und die Wissenschaft. Zur Wissenschaftskritik Nietzsches, Berlin 2010, 171-182.
176. “Der Ursprung der Gottlosigkeit”, u: D. Koch, I. Männlein Robert, N. Weidtmann (Hrsg.), Platon und das Göttliche (Antike-Studien 1), Tübingen 2010, 30-41.
177. “Utjelovljenje”, u: D. Barbarić/P. Šegedin (ur.), Platonov nauk o duši, Zagreb 2010, 229-248.
178. “Emporhebendes Scheinen”, u: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, Bd. 9, herausgegeben von G. Figal, Tübingen 2010, 129-145.
179. “Kaj je izobraževanje?”, u: apokalipsa. revija za preboj v živo kulturo 142 (junij 2010), 173-187.
180. “Воспитание и образование в тени нигилизма. Ойген Финк”, u: ДОКСА. ЗБИРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ З ФІЛОСОФІЇ ТА ФІЛОЛОГІЇ, вип. 14 (Одеса 2009), 404-416.
181. “Nietzsches Niemandsland”, u: Annuario filosofico 25 (2009), Torino 2010, 309-325.
182. “Utelešenje”, u: Phainomena XIX/72-73, junij 2010, 57-73.
183. “Heideggerova rasprava o umjetnosti”, u: Martin Heidegger, Izvor umjetničkog djela. Izvorni tekst s hrvatskim prijevodom. Priredio i preveo Damir Barbarić, Zagreb 2010, 213-230.
184. “Što je obrazovanje?”, u: Damir Barbarić, Čemu obrazovanje. Razmatranja o budućnosti sveučilišta, Zagreb 2011, 151-170.
185. “Das Spiegel-Bild des Auges. Zur Bedeutung des Bildes bei Nietzsche”, u: Fabris, Adriano/Lossi, Annamaria/Perone, Ugo (ur.), Bild als Prozess. Neue Perspektiven einer Phänomenologie des Sehens, Würzburg 2011, 153-169.
186. “Što je obrazovanje?”, u: Treći program hrvatskog radija 77 (2010), 75-80.
187. “Der kommende Gott. Dionysos bei Nietzsche und Schelling”, u: Lore Hühn und Philipp Schwab, Die Philosophie des Tragischen. Schopenhauer – Schelling – Nietzsche, Berlin/Boston 2011, 263-280.
188. “Bit kot dopuščanje”, u: Phainomena xx/76-77-78, Ljubljana 2011, 145-156.
189. “Das Stehen als Seinscharakter von Gegenständlichem”, u: David Espinet, Freiderike Rese und Michael Steinmann (Hrsg.), Gegenständlichkeit und Objektivität, Tübingen
190. “Schellings Potenzenlehre in seiner Philosophie der Mythologie”, u: Friedrich Hermanni, Dietmar Koch, Julia Peterson (Hrsg.), “Der Anfang und das Ende aller Philosophie ist – Freiheit!” Schellings Philosophie in der Sicht neuerer Forschung, Tübingen 2012, 309-330.
191. “Mousiké i ethos u Grka”, Treći program hrvatskog radija 80 (2012), 135-143.
192. “Prometheus oder das Titanische des Geistes”, u: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, hrsg. von Günter Figal, Bd. 11, Tübingen 2012, 241-260.
193. “The Look from Beyond: On Paul Klee’s View on Art”, u: John Sallis (Ed.), Paul Klee. Philosophical Vision: From Nature to Art, Boston: McMullen Museum of Art, Boston College 2012, 157-163.
194. “Kaj je izobrazba?”, Phainomena. Revija za fenomenologijo in hermenevtiko, xxi/80-81, Ljubljana 2012, 155-168.
195. “Unterwegs zum Hören”, u: Reinhold Esterbauer/Martin Ross (Hrsg.), Den Menschen im Blick. Phänomenologische Zugänge. Festschrift für Günter Pöltner zum 70. Geburtstag, Würzburg: Königshausen & Neumann 2012, 193-213.
196. “,Wohnend im Tod’. Wahlverwandschaft Klee – Heidegger”, Annuario filosofico 27/2011, 217-239.
197. “,Sein als Lassen'”, u: Silvia Stoller/Gerhard Unterthurner (Hg.), Entgrenzungen der Phänomenologie und Hermeneutik. Festschrift für Helmuth Vetter zum 70. Geburtstag. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2012, 36-48.
198. “Radnik Ernsta Jüngera”, u: Ernst Jünger, Radnik. Vladavina i lik, Zagreb: Matica hrvatska 2012, 225-234.
199. “Mousiké i ethos u Grka”, u: Davor Pećnjak/Petar Šegedin/Kruno Zakarija (ur.), Nasljeđe antike. Ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić, Zagreb: Institut za filozofiju/Kruzak 2013, 15-32.
200. “Znanost u službi globaliziranog tržišta. Nekoliko napomena o položaju humanističkih znanosti u internacionaliziranom višem obrazovanju”, Vijenac 500 (2013), 25.
201. “Tehnika kao izazov”, Vijenac 500 (2013), 16-17.
202. “Vremenitost”, u: Damir Barbarić (ur.), Bitak i vrijeme. Interpretacije, Zagreb 2013, 161-180.
203. “Der Weg durch das Ding an sich. Schopenhauers Versuch über das Geistersehn”, u: Mathias Kossler und Dieter Birnbacher (Hg.), Was die Welt bewegt. Internationaler Kongreß zum 150. Todestag Arthur Schopenhauers, Schopenhauer-Jahrbuch 93 (2012), Würzburg 2013, 175-182.
204. “Drugi početak”, Treći program hrvatskog radija 83/84 (2013), 203-211.
205. “Architektur als gefrorene Musik. Form- und Raumgewordene Harmonie: das Beispiel Venedig”, Esslinger Zeitung, 14./15. September 2013, 33.
206. “Rhythmic Movement”, Research in Phenomenology, Volume 43, Issue 3 (2013), 405-418.
207. “‘Das Entstehen von Allem’. Zum Seelenbegriff des späten Platon”, Thaumàzein. Rivista di filosofia, Numero 1 (2013), 105-119.
208. “Ideja Europe”, Vijenac 518 (2014), 14-15.
209. “Glück des Kreises”, u: Renate Reschke (Hrsg.): Wirklich. Wirklichkeit. Wirklichkeiten – Friedrich Nietzsches “wahre” und “scheinbare” Welten (Nietzscheforschung 20), Berlin 2013, 47-69.
210. “Heideggers Leibnizauslegung”, u: Ivan Kordić (ed.), Actuality of the Past, Zagreb: Institut za filozofiju 2014, 93-110.
211. “Pogovor”, u: Martin Heidegger, Četiri seminara, Zagreb: AGM 2014, 147-150.
212. “Nietzsches Niemandsland”, u: Dennis Peterzelka, Julia Pfefferkorn, Niklas Corall (Hrsg.): Nietzsche, der Nihilismus und die Zukünftigen (Tübinger Zeitdiagnosen 2), Tübingen 2014, 114-132.
213. “Rhythmic Movement”, u: John Sallis (ed.), The Philosophical Vision of Paul Klee, Leiden/Boston 2014, 90-112.
214. “Versuch über das Geistersehn und was damit zusammenhängt”, u: Daniel Schubbe und Matthias Koßler (Hrsg.), Schopenhauer-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2014, 139-141.
215. “Riječ u prilog romantici”, Vijenac 538 (2014), 16-17.
216. “Etimologija – putokaz mišljenju?”, u: Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin, (ur.), Filozofija i hrvatski jezik, Zagreb: Institut za filozofiju, 2014, 13-25.
217. “Der allgemeine Leib der Dinge. Schellings Lehre von der Materie im Würzburger System”, u: Lore Hühn, Paul Ziche, Philipp Schwab (Hrsg.), Schelling-Studien 2, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2014, 165-180.
218. “Arhitektura kao okamenjena glazba”, Vijenac 542-543 (2014), 20-21.
219. Vanja Sutlić, “[O povijesnom mišljenju]”, priredio Damir Barbarić, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/1(79) (2014), 335-342.
220. “Uz Markovićevu estetiku glazbe”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 40/2(80) (2014), 453-467.
221. “Filozofija i Matica”, Vijenac 547 (2015), 16-17.
222. “Na izvoru demokracije”, Vijenac 549 (2015), 16-17.
223. “Što je kultura?”, Vijenac 563 (2015), 16.
224. “Mythologie als Göttergeschichte”, Annuario filosofico 30 (2014), Milano 2015, 154-170.
225. “Das Erbe der Romantik”, u: Alberto Bonchino/Albert Franz (Hg.), Aufklärung und Romantik als Herausforderung für katholisches Denken (Baaderiana 3), Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2015, 21-35.
226. “Die große Dissonanz, mit der alles anfängt”, u: Lore Hühn, Paul Ziche, Philipp Schwab (Hrsg.), Schelling-Studien 3, Freiburg/München 2015, 133-148.
227. “Što je kultura?”, Svjetlo: časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja 3-4, Karlovac 2015, 10-13.
228. “Svjetski duh i povijest naroda”, u: Damir Barbarić (prir.), Prema povijesnom mišljenju. Uz djelo Vanje Sutlića, Zagreb 2016, 205-218.
229. “Što znači čitati?”, Vijenac 575 (2016), 8-9.
230. “Što s humanističkim znanostima?”, Vijenac 576 (2016), 16-17.
231. “Ponavljanje”, u: I. Skuhala Karasman/P. Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, Zagreb 2016, 51-64.
232. “Matica hrvatska u europskom obzoru”, Vijenac 583 (2016), 10-11.
233. “Die Stadt als Kunstwerk”, Esslinger Zeitung 9./10. Juli 2016, 33.
234. “Solon über den wahren Reichtum”, u: A. Havlíček/Ch. Horn/J. Jinek, Nous, Polis, Nomos. Festschrift für Francisco L. Lisi, Sankt Augustin: Academia Verlag 2016, 15-29.
235. “Was heißt lesen?”, Riječ. Glasnik hrvatske kulturne zajednice Wiesbaden 50 (rujan 2016), 23-27.
236. “Uz Markovićevo tumačenje divotnog i tragičnog”, u: Stipe Kutleša (ur.). Filozofijsko djelo Franje pl. Markovića, Zagreb 2016, 11-19.
237. “Na izvoru demokracije”, u: Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin (ur.), Filozofija politike. Nasljeđe i perspektive, Zagreb 2016, 9-43.
238. Grad kao umjetničko djelo”, Vijenac 591 (2016), 16-17.
239. “O darivanju”, Vijenac 602 (2017), 8-9.
240. “Mišljenje u prvom početku: Heideggerovo tumačenje ranogrčke φύσις”, u: Franci Zore i Jan Ciglenečki (ur.), Začetki grškega mišljenja, Ljubljana 2017, 109-223.
241. “Poučavanje, istraživanje, mišljenje”, u: Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić, Filip Grgić, Davor Pećnjak, Ivana Skuhala Karasman, Jure Zovko (ur.), Institut za filozofiju 1967. – 2017., Zagreb 2017, 9-21.
242.”Humanističke znanosti i hermeneutika”, u: Filip Grgić, Ivica Martinović (ur.), Smisao humanističkih znanosti, Zagreb 2017, 71-64.
243.”Schellingov ‘Spis o slobodi'”, u: Damir Barbarić, Sloboda i zlo. Schellingov “Spis o slobodi”, Zagreb 2017, 9-28.
244. “Eine Kehre und viele Brüche auf einem Denkweg”, u: Harald Seubert/Klaus Neugebauer (Hrsg.), Auslegungen. Von Parmenides bis zu den Schwarzen Heften, Freiburg/München 2017, 10-21.
245. “Jezik i domovina”, Vijenac 619 (2017), 9.
246. “Die Einkörperung der Seele nach Platons Phaidros“, u: Alina Noveanu, Julia Pfefferkorn, Antonino Spinelli (Hrsg.), Seefahrten des Denkens, Tübingen 2017, 81-94.
247. “Čitati Timeja“, Vijenac 621-621 (2017), 11.
248. “Napor pojma i iskustvo mišljenja”, u: Petar Šegedin/Ozren Žunec (ur.), Postojeći pojam. Hegelov “Predgovor” Fenomenologiji duha. Prijevod i interpretacije, Zagreb 2018.
249. “Jezik i domovina”, Riječ. Glasnik hrvatske kulturne zajednice Wiesbaden / Das Wort. Mitteilungsblatt der Kroatischen Kulturgemeinschaft Wiesbaden e.V. 53/54 (2018), Nr. 53/54, 18-20.
250. “Versuch über das Geistersehn und was damit zusammenhängt”, u: Daniel Schubbe/Matthias Koßler (Hg.), Schopenhauer-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Stuttgart 2018, 134-136.
251. “Ob izvoru demokracije”, Phainomena. Revija za fenomenologijo in hermenevtiko 27/104-105 (2018), 5-48.
252. “Die magische Kraft des Rhythmus. Zu Schellings Musikbetrachtung”, Schelling-Studien 6 (2018), 107-124.
253. “Der Begriff der Freiheit bei Pareyson und Schelling”, Annuario filosofico 33 (2017), Milano 2018, 121-138.
254. “O značenju materinskog jezika”, Godišnjak Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru 14/2017, Beli Manastir 2018, 14-27.
255.”Kaj je doxa?”, Anthropos. Časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved 50 (2018), 3/4, 19-36.
256. “Izazov moderne. Matica hrvatska u ‘Sukobu starih i mladih'”, Republika LXXV (2019), 3-4, 94-106.
257. “Značenje materinskog jezika”, Godišnjak ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru 14 (2017), 14-27.
258. “Izazov moderne. Matica hrvatska u ‘sukobu starih i mladih'”, u: Damir Barbarić/Stjepan Damjanović (ur.), Skrb za duh nacije. Prilozi za povijest nakladništva Matice hrvatske, Zagreb 2019, 277-292.
259. “O poslušanju in mislenju”, Phainomena. Revija za fenomenologijo in hermenevtiko 28/108-109 (2019), 445-472.
260. “Pristup Nietzscheovu Zaratustri”, u: Damir Barbarić (ur.), S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Tako je govorio Zaratustra, Zagreb 2019, 9-31.
261. “Pathei mathos. Schopenhauers Weisheitslehre und die altgriechische sophia“, Acta universitatis Lodziensis. Folia philosophica. Ethica – aesthetica – practica 32 (2018), 115-127.
262. “Što je kultura?”, Riječi. Časopis za književnost, kulturu i znanost Matice hrvatske Sisak 3-4 (2019), 5-7.
263. “Was heißt ‘lesen’?”, 11ǀ25 LesARTen, Esslingen am Neckar 2019, 72-78.
264. “Ritmizirano gibanje”, u: Tomislav Škrbić (ur.), Umjetnost i ljepota, Zagreb 2019, 93-107.
265. “Wiederholung”, u: Ivana Skuhala Karasman and Petar Šegedin (eds), Braucht die Philosophie ihre Geschichte? / Does Philosophy Need ist History?, Zagreb 2019, 67-81.

Leksikonske natuknice
1. Becker, Oskar (str. 99). Dorotić, Andrija (str. 246), Figal, Günter (str. 331), filozofija identiteta (str. 348), Grondin, Jean (str. 435), Heidegger, Martin (str. 457-460), Hölderlin, Johann Christian Friedrich (str. 485-486), idealizam (str. 513-514), igra (str. 678-680), mit (str. 764-766), monada (str. 773-774), načelo (str. 787-789), neposrednost (str. 805), Nietzsche, Friedrich (str. 810-813), Platon (str. 889-896), platonizam (str. 896-899), Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (str. 1019-1022), Schopenhauer, Arthur (str. 1025-1027), simbol (str. 1042-1043), simbolička forma (str. 1043-1044), sistem (str. 1049-1050), Sutlić, Vanja (str. 1120), temelj (str. 1150-1151), voluntarizam (str. 1237), volja za moć (str. 1238), u: Filozofski leksikon, glavni urednik Stipe Kutleša, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža 2012.

Recenzije
1. “Uz novo izdanje Petračićeva prijevoda Platonova Sympozija”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 13-14 (1981), 125-129.
2. Werner Beierwaltes, “Denken des Einen”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 21-22 (1985), 216-222.
3. Schelling, “System der Weltalter. Münchner Vorlesung 1827/28 in einer Nachschrift von Ernst Lassaux. Herausgegeben und eingeleitet von Siegbert Paetz”, Filozofska istraživanja 38-39 (1990), 1530-1532.
4. Manfred Riedel, “Hören auf die Sprache”, Filozofska istraživanja 42 (1991), 773-775.
5. Martin Heidegger, “Gesamtausgabe. Band 49: Die Philosophie des deutschen Idealismus”, Filozofska istraživanja 44 (1992), 276.
6. Rüdiger Bubner, “Antike Themen und ihre moderne Verwandlung”, Filozofska istraživanja 47 (1992), 1044-1046.
7. Martin Heidegger, “Gesamtausgabe. Band 19: Platon: Sophistes”, Filozofska istraživanja 48 (1993), 243-244.
8. Michael Benedikt (Hg.), Wilhelm Baum, Reinhold Knoll (Mithg.), “Verdrängter Humanismus – Verzögerte Aufklärung. Österreichische Philosophie zur Zeit der Revolution und Restauration (1750-1820)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 37-38 (1993), 323-326.
9. “Riznica filozofskih postignuća. Vrijedno izdanje hrvatske leksikografije: Filozofski leksikon”, Vijenac499 (2013), 15.

Priređene knjige
1. Vanja Sutlić, Uvod u povijesno mišljenje, Zagreb 1994.
2. Hrestomatija filozofije, sv. 1-10, Zagreb 1995.-98.
3. Walter Schulz, Bog novovjekovne metafizike, Zagreb 1996.
4. Vittorio Hösle, Filozofija ekološke krize, Zagreb 1996.
5. Hans-Georg Gadamer, Nasljeđe Europe, Zagreb 1997.
6. Rüdiger Bubner, Estetsko iskustvo, Zagreb 1997.
7. Günter Figal, Smisao razumijevanja, Zagreb 1997.
8. Claus-Artur Scheier, Oproštaj spekulativnog uma, Zagreb 1997.
9. Hans Michael Baumgartner, Konačni um, Zagreb 1998.
10. Eugen Fink, Uvod u filozofiju, Zagreb 1998.
11. Ernst Cassirer, O Einsteinovoj teoriji relativnosti, Zagreb 1998.
12. Oskar Becker, Veličina i granica matematičkog načina mišljenja, Zagreb 1998.
13. Walter Friedrich Otto, Theophania, Zagreb 1998.
14. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Predavanja o Platonu (1825-1826), Zagreb 1999.
15. Jean Grondin, Smisao za hermeneutiku, Zagreb 1999.
16. Friedrich Nietzsche, O istini i laži u izvanmoralnom smislu, Zagreb 1999.
17. Martin Heidegger, Rektorski govor, Zagreb 1999.
18. Eugen Fink, Igra kao simbol svijeta, Zagreb 2000.
19. Klaus Held, Fenomenologija političkoga svijeta, Zagreb 2000.
20. Ernst Cassirer, Prilozi filozofiji jezika, Zagreb 2000.
21. Gianni Vattimo, Kraj moderne, Zagreb 2000.
22. Stephan Otto, Ogledi o filozofiji renesanse, Zagreb 2000.
23. Marijan Cipra, Temelji ontologije, Zagreb 2003.
24. Friedrich Nietzsche, Schopenhauer kao odgajatelj, Zagreb 2003.
25. Friedrich Nietzsche, O koristi i štetnosti historije za život, Zagreb 2004.
26. Friedrich Nietzsche, Uz genealogiju morala, Zagreb 2004.
27. Rainer Thurnher, Hermeneutička fenomenologija kao angažman, Zagreb 2004.
28. Walter Friedrich Otto, Bogovi Grčke, Zagreb 2004.
29. Helmuth Vetter, Texta in contextibus. Prilozi hermeneutičkoj fenomenologiji, Zagreb 2005.
30. John Sallis, Platonovo nasljeđe, Zagreb 2009.
31. Martin Heidegger, Izvor umjetničkog djela. Izvorni tekst s hrvatskim prijevodom, Zagreb 2010.
32. Alois Halder, Umjetnost i kult, Zagreb 2011.
33. Dan Zahavi, Husserlova fenomenologija, Zagreb 2011.
34. Günter Zöller, Kritički duh. Spoznaja i djelovanje u Fichtea, Kanta i Nietzschea, Zagreb 2012.
35. Martin Heidegger, Uvođenje u metafiziku, Zagreb 2012.
36. Birgit Recki, Forme uma. Elementi fenomenologije slobode, Zagreb 2012.
37. Martha C. Nussbaum, Ne profitu. Zašto demokracija treba humanistiku, Zagreb 2012.
38. Martin Heidegger, Četiri seminara, Zagreb 2014.
39. Lore Hühn, Filozofija tragičnog. Schelling – Schopenhauer – Kierkegaard, Zagreb 2014.
40. Vanja Sutlić, Predavanja o Hegelu (1968-1969), Zagreb 2016.
41. Werner Beierwaltes/Hans Urs von Balthasar/Alois M. Haas, Temeljna pitanja mistike, prev. Ivan Kordić, Zagreb 2019.

Prijevodi (izbor)
1. Platonova “Politeia”. Knjiga šesta i sedma. Uvod, prijevod i komentar, Zagreb 1991.
2. W. Schulz, Bog novovjekovne metafizike, Zagreb 1996.
3. F.W.J. Schelling, Filozofija mitologije. Svezak prvi, Zagreb 1997.
4. Platon, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Grčka filozofija (Hrestomatija filozofije, sv. 1), Zagreb 1995.
5. Aristotel, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Grčka filozofija (Hrestomatija filozofije, sv. 1), Zagreb 1995.
6. F. Nietzsche, “Izbor iz djela”, O. Žunec, Suvremena filozofija I (Hrestomatija filozofije, sv. 7), Zagreb 1996.
7. M. Heidegger, “Izbor iz djela”, M. Galović, Suvremena filozofija II (Hrestomatija filozofije, sv. 8), Zagreb 1996.
8. R. Descartes, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Filozofija racionalizma (Hrestomatija filozofije, sv. 5), Zagreb 1997.
9. B. Spinoza, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Filozofija racionalizma (Hrestomatija filozofije, sv. 5), Zagreb 1997.
10. G.W. Leibniz, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Filozofija racionalizma (Hrestomatija filozofije, sv. 5), Zagreb 1997.
11. Kant, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Filozofija njemačkog idealizma (Hrestomatija filozofije, sv. 6), Zagreb 1998.
12. G.W.F. Hegel, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Filozofija njemačkog idealizma (Hrestomatija filozofije, sv. 6), Zagreb 1998.
13. F.W.J. Schelling, “Izbor iz djela”, D. Barbarić, Filozofija njemačkog idealizma (Hrestomatija filozofije, sv. 6), Zagreb 1998.
14. W.-F. Otto, Theophania, Zagreb 1998.
15. G.W.F. Hegel, Predavanja o Platonu (1825-1826), Zagreb 1999.
16. G.W. Leibniz, “Monadologija”, D. Barbarić, Živo ogledalo beskonačnog. Leibnizova Monadologija, Zagreb 1999.
17. F. Nietzsche, O istini i laži u izvanmoralnom smislu, Zagreb 1999.
18. W. J. Schelling, Filozofija mitologije. Svezak drugi, Zagreb 2000.
19. P. Zumthor, Misliti arhitekturu, Zagreb 2003.
20. F. Nietzsche, O koristi i štetnosti historije za život, Zagreb 2004.
21. M. Heidegger, Izvor umjetničkog djela. Izvorni tekst s hrvatskim prijevodom, Zagreb 2010.
22. M. Heidegger, Uvođenje u metafiziku, Zagreb 2012.
23. M. Heidegger, Bitak i vrijeme §§ 23, 27, 31, 65, 68a, 68c, 69c, u: Damir Barbarić (ur.), Bitak i vrijeme, Zagreb 2013.
24. Martin Heidegger, Četiri seminara, Zagreb 2014.
25. Platon, “Timej”, u: Damir Barbarić, Skladba svijeta. Platonov Timej. Tekst izvornika s hrvatskim prijevodom, uvodom te filološkim i filozofskim komentarom, Zagreb 2017, 55-245.