dr. sc. Mihaela Girardi-Karšulin / životopis

Mihaela Girardi-Karšulin rođena je 23. 3. 1945. u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu školu i maturirala na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu filozofiju i grčki jezik 1970. g., obranila magistarski rad pod naslovom: Fenomenologija rada i počeci sociologije znanja kod Maxa Schelera 1977. g. i doktorirala s disertacijom: Filozofska misao Frane Petrića.

Radi u Institutu za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu od 1970. godine. U znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje filozofije Izabrana je 15. 1. 1988. g. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje filozofije izabrana je 26. 3. 1991. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U znanstvenoistraživačko zvanje znanstveni savjetnik za znanstveno polje filozofije u području humanističkih znanosti izabrana je 27. 12. 1999. u Institutu za filozofiju Zagreb. U trajno znanstvenoistraživačko zvanje znanstvenog savjetnika u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija izabrana je 27. 4. 2005. u Institutu za filozofiju.

Sudjelovala je na projektu Erne Banić-Pajnić: Problem čovjeka u hrvatskoj humanističko-renesansnoj filozofiji (1991). Vodila je projekte : Filozofski problemi u djelu Pavla Skalića (1994), Pojam znanosti u hrvatskoj renesansnoj filozofiji (1998): Renesansne peripatetičke polemike (2002), Grisogono i Petrić – dva svijeta renesansne filozofije (2007). Sudjelovala je na projektu HAZU “Hrvatska i Europa”.

Objavljuje znanstvene radove iz područja povijesti hrvatske filozofije i grčke filozofije.

Od 2000. do 2004. godine bila je predsjednica Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih simpozija.

Bila je urednik drugog, trećeg i četvrtog broja periodičke publikacije Studia historiae philosophiae Croaticae (1993, 1996. 1999.), bila je i jest članica uredništava više časopisa, periodičkih publikacija i zbornika.

Sudjelovala je u više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i na tečajevima IUC u Dubrovniku, a sudjelovala je i u organizaciji nekih od tih skupova.

Član je Hrvatskog filozofskog društva.

Predaje na Studia Croatica Sveučilišta u Zagrebu od 1992. godine: teme iz hrvatske renesansne filozofije, proseminar iz teorijske filozofije (Descartes – Meditacije o prvoj filozofiji, Aristotel – Metafizika i Fizika, Kant – Prolegomena za svaku buduću metafiziku), proseminar iz praktičke filozofije (Kant, Kritika praktičkog uma) i seminare iz povijesti filozofije i metafizike (Aristotel, Petrić, Husserl – Kartezijanske meditacije, Filozofija kao stroga znanost.).

Bila je voditelj u izradi seminarskih radova na postdiplomskom studiju, mentor kandidatu za izradu doktorskog rada koji je već obranio svoju didertaciju.

Objavila je knjige (i sudjelovala u objavljivanju) koje se rabe kao obvezna literatura na Hrvatskim studijima.