dr. sc. Ivan Kordić / bibliografija

FILOZOFIJA

Znanstveni radovi za stjecanje akademskih stupnjeva:
1. Magisterij: Philosophische Anthropologie bei K. Jaspers, Freiburg, 1981.
2. Doktorat: Matthias Flacius Illyricus und sein Beitrag zur ntwicklung der Hermeneutik als des verstehenden Zugangs zur Wirklichkeit und zu ihrem Niederschlag im Text, Freiburg, 1987.

Objavljene knjige:
1. Hermeneutika Matije Vlačića Ilirika, Zagreb, 1992.
2. O biti istine, Zagreb, 1996.
3. Predaja i istina, Aurelije Augustin – Vlačićev svjedok istine?, Zagreb, 2002.
4. Razum, vjera i neznanje. Matija Vlačić Ilirik i svijet reformacije, Zagreb, 2007.
5. Misaono putovanje s Martinom Heideggerom, Zagreb, 2010.
6. Martin Heidegger: Što je metafizika?, 2. svezak: Smisao Heideggerove teze o ništavnosti bitka, Institut za filozofiju, Zagreb, 2015.

Prijepis Vlačićeva spisa De materiis metisque scientiarum, et erroribus philosophiae, in rebus divinis (Digitalna baština: www.ifzg.hr)

Objavljene studije:
1. “Heideggerov pojam istine”, Most 45, Mostar, 1982, 87-97.
2. “Pojam čovjeka u filozofiji K. Jaspersa”, Most, Mostar, 41/1982, 69-77.
3. “Odnos filozofije i teologije u mišljenju Matije Vlačića Ilirika”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2, Zagreb, 1985, 101-108.
4. “Strah kao osnovna dimenzija čovjekova postojanja”, Svesci 59-60, Zagreb, 1985, 107-112.
5. “Heideggerovo ‘ništa’ kao središnji problem metafizike”, Svesci 61, Zagreb, 1986, 81-90.
6. “Sustavno i povijesno značenje pojma organizma za razumijevanje i tekst kao živo tijelo kod Vlačića”, Filozofska istraživanja 43, Zagreb, 1991, 859-874.
7. “Odnos filozofije i teologije”, Filozofska istraživanja 47, Zagreb, 1992, 983-995.
8. “Matthias Flacius Illyricus und die Interaktion zwischen Autor und Interpret als hermeneutische Kategorie”, Synthesis philosophica 15, Zagreb, 1993, 127-145.
9. “Mišljenje, jezik i razumijevanje kod Matije Vlačića Ilirika”, Filozofska istraživanja 51, Zagreb, 1993, 755-781.
10. “Systematische und geschichtliche Bedeutung des Organismusbegriffs für das Verstehen und der Text als lebendiger Körper bei Flacius”, u: Matthias Flacius Illyricus, Leben und Werk, izd. J. Matešić, München, 1993, 65-94.
11. “Demokracija, ideologija i religija”, Obnovljeni život, Zagreb, 1994, 259-279.
12. “Vlačićev Gnothi seaton”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2, Zagreb, 1994, 137-155.
13. “Čovjek – biće slobode i odgovornosti”, u: Etika, izd. Ministarstvo prosvjete i športa, Zagreb, 1995, 46-58.
14. “Marksistička ideologija i praštanje u Hrvatskoj”, u: Praštanje, zbornik radova sa znanstvenog simpozija, Split-Sinj, 1995, 31-54.
15. “Svijet kao mjesto Božje objave”, Obnovljeni život, Zagreb, 2/1995, 173-184.
16. “Nihilizam – svjetonazor i filozofija”, u: Ljepota istine, izd. M. Steiner, Zagreb, 1996, 166-183.
17. “Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher”, u: Damir Barbarić, Filozofija njemačkog idealizma, Hrestomatija filozofije, sv. 6., Zagreb, 1998, 481-508.
18. “Verstehen bei Karl Jaspers”, Studia hermeneutica 4, Zagreb/Mainz, 1998, 57-81.
19. “Vlačićevo razumijevanje Svetog pisma”, u: Interpres verbi, zbornik radova u čast Ljudevita Rupčića, Mostar, 1998, 65-88.
20. “Filozofsko mišljenje fra Ignacija Gavrana”, u: Dies academicus u čast dr. fra Ignacija Gavrana, zbornik, Zagreb, 1999, 29-41.
21. “Ist es doch nicht am besten, in hoffender Offenheit zu schweigen? Wissen und Glauben bei M. Heidegger”, Disputatio philosophica, International Journal of Philosophy and Religion, Zagreb/Innsbruck, No. 1/2002, 51-69.
22. “Philosophie und Theologie im Denken von Martin Heidegger”, Prolegomena 2/1, Zagreb, 2003, 19-39.
23. “Filozofija i teologija u mišljenju Martina Heideggera”, u: Spomen-spis, Zagreb, 2004, 275-292.
24. “Pojam razumijevanja kod Karla Jaspersa”, Godišnjak za filozofiju 2003, Zagreb, 2003, 19-40.
25. “Freiheit als Befreiung zur Toleranz”, u: E. Hufnagel/J. Zovko (Hrsg.), Toleranz, Pluralismus, Lebenswelt, Berlin, 2004, 86-110.
26. “Die moderne Technik und die Suche nach dem Wahren. Martin Heidegger und sein Verstehen der Technik”, Prolegomena 3, 1/2004, 39-56.
27. “Freiheit in Verantwortung vor Transzendenz. Ethische Fragen bei Karl Jaspers”, Disputatio philosophica, Zagreb/Innsbruck, No. 1/2004, 147-165.
28. “Nije li ipak najbolje šutjeti – u nadi i otvorenosti?”, u: Zbornik filozofija i filodoksija, Zagreb, 2004, 145-162.
29. “Verstehen als Geschehen der Horizontverschmelzung. Grundzüge der hermeneutischen Philosphie Hans-Georg-Gadamers”, in: Interpreting Tradition and Modernity, Zagreb, 2004, 193-214.
30. “Sloboda kao oslobođenje za toleranciju. Heideggerovo mišljenje slobode”, u: Godišnjak za filozofiju, Zagreb, 2004, 81-100.
31. “Aurelije Augustin kao svjedok u Katalogu svjedoka istine Matije Vlačića Ilirika”, u: Matija Vlačić Ilirik, Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa “Matija Vlačić Ilirik”, Labin, 2004, 37-73.
32. “Croatian Philosophers IV: Matija Vlačić Ilirik – Mathias Flacius Illyrius (1520-1575)”, Prolegomena 4/2 (2005), 219-233.
33. “Je li čovjek stvarno pokvaren? Prilozi za antropologiju Matije Vlačića Ilirika”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 61-62, Zagreb, 2005, 79-114
34. “Vlačićeva filozofijsko-teologijska bespuća”, u: Zbornik u čast Franji Zenku, Zagreb, 2006, 59-88
35. “Die Kehre, die keine war? Das Denken Martin Heideggers-ein dauerhaftes Unterwegs”, u: Damir Barbarić (Hrsg), Das Spätwerk Heideggers: Ereignis – Sage – Geviert, Würzburg, 2007, 43-58.
36. “Das Eigene als das Fremde. Andeutungen zum menschengerechten Pluralismus”, Disputatio philosphica, Zagreb, 2007, 63-83.
37. “Razumijevanje kao stapanje horizonata. Temeljne crte hermeneutičke filozofije Hans-Georga Gadamera”, u: Razumijevanje od percepcije do morala, Godišnjak za filozofiju, Zagreb: Institut za filozofiju, 2007, 19-38.
38. “Egzistencija u svjetlu transcendencije. Etički fragmenti u filozofiji Karla Jaspersa”, Hercegovina franciscana. Časopis za duhovnost, znanost i umjetnost, III/3, Mostar, 2007, 47-65.
39. “Filozofijska hermeneutika i njezina hrvatska recepcija”, u: Zbornik Hrvatska filozofija u XX. stoljeću (ur. Damir Barbarić-Franjo Zenko), Zagreb, 2007, 273-297.
40. “Čovjek u razmišljanjima Kvirina Vasilja”, Hum, Mostar, 2007, 41-63.
41. “Napetost između filozofije i teologije, znanja i vjere kod Matije Vlačića Ilirika”, u: Matija Vlačić Ilirik (II), Zbornik radova s drugog međunarodnog znanstvenog skupa “Matija Vlačić Ilirik”, Labin, 2008, 19-36.
42. “Je li čovjek izguran iz istine? Heideggerov zaborav bitka i Boga”, Obnovljeni život 4, Zagreb, 2008, 389-415.
43. “Mensch un Gott in der technischen Welt. Heideggers Ringen um den Menschen nach dem Tod Gottes”, u: Identität?, Studia hermeneutica 5 (Hrsg. E. Hufnagel, Mainz, J. Zovko, Zagreb), Berlin, 2008, 89-110.
44. “Fortschritt und seine Rätsel”, Disputatio philosophica, Eichstätt-Zagreb-Innsbruck, 2008, 5-23.
45. “Das Sagen des Seyns und die Sprache. Zur Frage der Sprache in Heideggers Beiträgen zur Philosophie”, in: Emmanuel Mejia und Ingeborg Schüßler (Hrsg.) Heideggers Beiträge zur Philosophie, Frankfurt a.M., 2009, 367-382.
46. “Može li racionalnost biti iracionalna? Martin Heidegger i kazivanje istine”, Obnovljeni život 3/2009, Zagreb, 2009, 295-311.
47. “Pluralizam u sjeni nebitnoga”, u: Godišnjak za filozofiju, Zagreb, 2009, 171-200.
48. “Traganje za istinom kao temelj istinskoga obrazovanja. Fra Kruno Pandžić na tragu mišljenja Martina Heideggera”, u: Korijeni i perspektive visokog obrazovanja u Hercegovini, Mostar, 2010, 273-303.
49. “Freiheit und ihre Unbegreiflichkeit. Zur Geschcihte des Freiheitsbegriffes”, u: Disputatio philosophica, Zagreb-Innsbruck, 2009, 23-41.
50. “Razumijevanje kao stapanje horizonata. Temeljne crte hermeneutičke filozofije Hans-Georga Gadamera”, u: Spoznaja i interpretacija (Zbornik radova međunarodnog simpozija), Zagreb, 2010, 169-186.
51. “Racionalistička ideologija kao bijeg od izvornog mišljenja i istinske vjere. Filozofijske i teologijske dvojbe Martina Heideggera,” u: Suvremena znanost i vjera, Mostar-Ljubljana, 2011, 153-171.
52. “Znanost, znanje i vjera u kontekstu međugorskih događanja”, Hercegovina franciscana 7, Mostar, 2011, 11-30.
53. “Vlačićeva teološka antropologija”, u: Matija Vlačić Ilirik (III) – Zbornik radova s Trećeg međunarodnog znanstvenog skupa “Matija Vlačić Ilirik”, Labin, 2012, 21-47.
54. “Istina i osjećaji”, u: Veritas vitae et doctrinae, Zbornik u čast Hrvoja Lasića, Zagreb, 2012, 67-80.
55. “Heideggerovo propitivanje Hegelova govora o kraju umjetnosti”, u: Ozren Žunec i Petar Šegedin (prir.), Zbližavanja. Zbornik povodom šezdesete obljetnice života Damira Barbarića, Zagreb: Matica hrvatska, 2012, 207-225.
56. “Bitak za smrt kao prolaz prema istini bitka”, u: Damir Barbarić (ur.), Bitak i vrijeme. Interpretacije. Zbornik radova, Zagreb: Matica hrvatska, 2013, 127-159.
57. “Verstehen und Geschehen. Grundzüge der philosophischen Hermeneutik Gadamers”, u: Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman (ur.), Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb: Institut za filozofiju, 2013,
39-54.
58. “Martin Heidegger und die Religion”, in: Ivan Kordić (ed.), Actuality of the Past, Zagreb: Institut za filozofiju, 2014, 111-137.
59. “Kruno Pandžić na tragu Heideggerova mišljenja istine”, u: Ivan Šestak, Josip Oslić, Anto Gavrić (ur.), Prilozi o hrvatskoj neoskolastici, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2014, 131-142.
60. “Vjera u Duha Svetoga”, u: Hercegovina franciscana. Časopis za duhovnost, znanost i umjetnost 10, Mostar, 2014, 36-48.
61. “Filozofija, teologija i hermeneutika u službi egzistencijalne prakse. Temeljne crte Vlačićeva mišljenja”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 41/1(81), Zagreb: Institut za filozofiju, 2015, 7-32.
62. “Razumijevanje i događanje. Temeljne crte Gadamerove filozofijske hermeneutike”, u: Ad laborem indigentia cogebat. Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću, Mostar/Grude, 2015, 307-320.
63. “Treba li filozofiji njezina teologija?”, u: Ivana Skuhala Karasman, Petar Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016, 65-82.
64. “Čemu humanističke u vrijeme dominacije prirodnih znanosti?, u: Filip Grgić, Ivica Martinović (ur.), Smisao humanističkih znanosti, Zagreb: Institut za filozofiju, 2017, 27-45.
65. “Sloboda i nužnost”, u: Damir Barbarić (ur.), Sloboda i zlo. Schellingov “Spis o slobodi”, Zagreb: Matica hrvatska,  2017, 75-94.
66. “Ima li smisla vjerovati u smisao?”, u: Tvrtko Jolić (ur.), Božje postojanje i Božji atributi, Zagreb: Institut za filozofiju, 2017, 99-114.
67. “Filozofija komunizma (1944) Vendelina Vasilja”, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 43/2(86), Zagreb, 2017, 473-488.
68. “Johannes Baptist Lotz između Tome Akvinskog i Martina Heideggera”, u: Anto Gavrić, Marina Novina (ur.), Aktualnost srednjovjekovne filozofije, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2018, 197-208.
69. “Rupčićevo razumijevanje međugorskih događanja”, u: Hercegovina franciscana XIV/14 (2018), Mostar, 126-139.
70. “Braucht die Philosophie ihre Theologie”, u: Braucht die Philosophie ihre Geschichte?, Zagreb, 2019, 83-104.

Objavljeni prikazi knjiga, recenzije, stručni radovi:
1. “Novija literatura o Matiji Vlačiću”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2, Zagreb, 1983, 219-228.
2. “Gadamerova razmišljanja o hermeneutici Matije Vlačića Ilirika”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2, Zagreb, 1984, 205-211.
3. Danijel Bučan, “Al-Gazali i Ibn Rušd”, Filozofska istraživanja 45, Zagreb, 1992, 551-554.
4. Posavac, “Novija hrvatska estetika”, Filozofska istraživanja, Zagreb, 1993, 485-491.; isto: “Modern Croatian Aestetics”, Synthesis philosophica 16, Zagreb, 1993, 567-568.
5. “Koraci prema slobodi”, u: Jakov Rafael Romić, Koraci prema slobodi, Zagreb, 1994, 359-363.
6. Kvirin Vasilj, “Filozofija života”, Obnovljeni život 1, Zagreb, 1995, 129-130.
7. “Filozof i teolog Kvirin Vasilj”, u: Brotnjo zbornik 2, Čitluk, 1998, 156-166.
8. “Matija Vlačić Ilirik”, u: Hrvatska filozofija I, priredio M. Šišak, Zagreb, 2001, 87-117.
9. Hans-Georg Gadamer, “Čitanka”, Prolegomena 2/2, Zagreb, 2003, 221-224.
10. “Predgovor hrvatskom izdanju”, u: Klasici teologije I, Zagreb, 2004, 7-10.
11. “Rainer Thurnher: Hermeneutička fenomenologija kao angažman”, Prolegomena 4/1 (2005), 122-125.
12. “A. Denker / H. Zaborowski: Heidegger-Jahrbuch 1”, Prolegomena 4/1 (2005), 126-129.
13. “A. Denker / H. Zaborowski: Heidegger-Jahrbuch 2”, Prolegomena 5/1 (2006), 124-127.
14. “Uz prvi hrvatski Uvod u filozofiju renesanse”, u: Krešimir Čvrljak, Uvod u filozofiju renesanse, Zagreb, 2008, 413-415.
15. Martin Heidegger, “Lesebuch, herausgegeben und eingeleitet von Günter Figal”, Prolegomena 8 (11), Zagreb, 2009, 115-119.
16. Vesna Batovanja, “Martin Heidegger: Mišljenje koje se više ne razumije kao metafizika”, Prolegomena 1/2010, 131-135.
17. “Tubitak”, u: Filozofski leksikon, Zagreb, 2012, 1186-1187.
18. “Vlačić Ilirik, Matija”, u: Hrvatska književna enciklopedija, Zagreb, 2012, 441-443.
19. “Philipp Melanchthon”, u: Filozofski leksikon, Zagreb, 2012, 741.
20. “Boško Peić i Danijel Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa“, Prolegomena 13/1, Zagreb, 2014, 200-207.
21. “Helmuth Vetter, Grundriss Heidegger. Ein Handbuch zu Leben und Werk“, Prolegomena 13/1, Zagreb, 2014, 211-218.
22. “Stjepan Kušar, Filozofija u srednjem vijeku, Matica hrvatska, Zagreb 2015., 267 str.”, Nova prisutnost 13/3 (2015), 443-446.
23. “Čemu humanističke u vrijeme dominacije prirodnih znanosti?” (prethodno priopćenje), Nova prisutnost 14/1 (2016), 5-15.
24. “Ima li smisla vjerovati u smisao?”, Nova prisutnost 14/3 (2016), 443-451.
25. “Robert Sarah, Nicolas Diat, Bog ili ništa. Razgovori o vjeri, Kršćanska sadašnjost, 2016, 398 str.”, Nova prisutnost 14/3 (2016), 474-481.
26. “Bernhard Welte, O biti i smislu religije“, Vijenac XXV/599 (2017), 14-15.
27. “Bernhard Welte, Filozofija religije“, Nova prisutnost 15/1 (2017), 120-127.
28. “Kako razumjeti fatimska događanja?”, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 5 (2017), 16-21.
29. “Smisao smisla: Volker Gerhardt, Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche (Smisao smisla. Pokušaj o onom božanskom), Verlag C. H. Beck, München 2014.”, Bilten Udruge đaka franjevačke klasične gimnazije – Visoko 19 (2017), 76-81.

Prijevodi:
1. Martin Heidegger, “O biti istine (Vom Wesen der Wahrheit)”, Lica 7/8, Sarajevo 1980., s njemačkog na hrvatski.
2. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, “O religiji; Estetika”, u: Damir Barbarić, Filozofija njemačkog idealizma, Hrestomatija filozofije, sv. 6., Zagreb, 1998., s njemačkog na hrvatski.
3. “Egzistencijalno razumijevanje autentičnog bitka za smrt (§ 53.: Martin Heidegger, Sein und Zeit)”, u: Damir Barbarić (ur.), Bitak i vrijeme. Interpretacije. Zbornik radova, Zagreb: Matica hrvatska, 2013, 250-257.
4. Martin Heidegger: Što je metafizika?, 1. svezak: Izvornik i prijevod, Zagreb: Institut za filozofiju, 2015.
5. Matija Vlačić Ilirik, De Materiis metisque scientiarum, et erroribus philosophiae, in rebus divinis (1563) – O predmetima i ciljevima znanosti i o zabludama filozofije u božanskim stvarima (prijevod), u: Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: izbor iz djelā na latinskome, 1. svezak, Zagreb: Institut za filozofiju, 2015, 386-453.
6. Heinz Heimsoeth, Šest velikih tema zapadnjačke metafizike i kraj Srednjega vijeka, Zagreb: Matica hrvatska, 2018.

Znanstveni skupovi:
1. Internationales Symposium Schelling, Dubrovnik 1980
2. Internationales Symposium Matthias Flacius Illyricus, Mannheim 1991.
3. Dani Frane Petrića, Cres 1992.
4. Seminar Ministarstva znanosti Etika, Zagreb 1994.
5. Znanstveni skup Praštanje, Split/Sinj 1995.
6. Internationales Symposium Fragen des Verstehens, Zadar 1995.
7. Dies academicus u čast dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb 1999.
8. Internationales Symposium Projekt der Moderne – Rationalität und Irrationalität, Zadar 2000.
9. Internationales Symposium Toleranz, Pluralismus, Lebenswelt, Zadar 2001.
10. Međunarodni znanstveni skup Matija Vlačić Ilirik, Labin 2001.
11. Internationales Symposium Verantwortung?, Zadar 2002.
12. Internationales Symposium Globalisierung. Probleme der Postmoderne, Zadar 2003.
13. Međunarodni znanstveni skup Spoznaja i interpretacija, Zagreb 2003.
14. Internationales Kolloquium Heideggers ‘Beiträge zur Philosophie’, Lausanne 2004.
15. Internationales Symposium Identitet, Zadar 2004.
16. Internationales Symposium Religion- hermeneutische Erkundugnen, Zadar 2005.
17. Internationales Symposium Das Spätwerk Heideggers. Ereignis-Sage-Geviert, Zagreb 2006.
18. Međunarodni simpozij o mišljenju Matije Vlačića, Labin 2006.
19. Međunarodni simpozij Vrijednosti između tradicije i globalizacije, Sarajevo 2006.
20. Znanstveni skup Hrvatska filozofija u XX. stoljeću, Zagreb 2006.
21. Internationales Symposium Das Spätwerk Heideggers: Ereignis – Sage – Geviert, Zagreb 2007.
22. Međunarodni znanstveni skup, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Hrvatska filozofska tradicija u Bosni i Hercegovini, 2007.
23. Međunarodni simpozij Kulturelle Identität – Der Andere, Zadar 2007.
24. Internatinales Symposion Verstehen und Auslegen, Zadar 2008.
25. Znanstveni skup Filozofskog fakulteta u Mostaru Korijeni i perspektive visokog obrazovanja u Hercegovini, 2009.
26. Znanstveni skup Instituta za filozofiju Um i stvarnost, Zagreb 2009.
27. Internationales Symposiun Determinismus und Freiheit, Zadar 2009.
28. Međunarodni znanstveni skup Matija Vlačić Ilirik, Labin 2010.
29. Međunarodni znanstveni skup Suvremena znanost i vjera, Mostar 2010.
30. Međunarodni znanstveni simpozij Trideset godina Međugorja, Međugorje 2011.
31. Ljetna škola Matice hrvatske ‘Bitak i vrijeme’ Martina Heideggera, Orebić 2012.
32. Simpozij Instituta za filozofiju Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb 2012.
33. Simpozij Aktualnost filozofije srednjega vijeka. Tomo Vereš kao inspiracija, FFDI, Zagreb 24. 5. 2013.
34. Filozofski simpozij Treba li filozofiji njezina povijest?, Institut za filozofiju, Zagreb 5. i 6. 12. 2013.
35. Konferencija o hrvatskoj neoskolastici. Projekt: Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća, 28. 3. 2014.
36. Znanstveni simpozij povodom 10. obljetnice smrti fra Ljudevita Rupčića, Međugorje, 7. 6. 2014.
37. Znanstveni skup Hrvatska filozofska baština prigodom 40. obljetnice časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Zagreb, 12-14. 6. 2014.
38. Filozofska škola Matice hrvatske: Sloboda i zlo. Schellingov spis o ljudskoj slobodi, Zagreb, 20-22. 11. 2014.
39. Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra, znanstveni skup projekta Hrvatska filozofija i znanost u europskome kontekstu od 12. do 20. stoljeća (Croatian Philosophy and Science in the European Context between the 12th and 20th Century), 28-29. 5. 2015.
40. Smisao humanističkih znanosti, 10. prosinca 2015., Palača Matice hrvatske, u organizaciji Instituta za filozofiju. Predavanje: “Čemu humanističke znanosti u vrijeme dominacije prirodnih znanosti?”
41. Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije 2016. Božje postojanje i Božji atributi, Zagreb, 23-24. 6. 2016. Predavanje: “Ima li smisla vjerovati u smisao?”

TEOLOGIJA

Znanstveni rad za stjecanje akademskog stupnja diplomiranog teologa:
Hans Küng und klassische Chriostologe, Freiburg, 1977.

Objavljene knjige:
1. Über zehn Jahre Marienerscheinungen in Međugorje, Jestetten, 1991., ista knjiga: Međugorska ukazanja, Zagreb, 1993., 2. izd. 1996.; The apparitions of Međugorje, Zagreb, 1994.; Le apparizioni di Međugorje, Zagreb, 1994.
2. Kako razumjeti Međugorje?, Međugorje/Zagreb, 2012.
– Wie ist Medjugorje zu verstehen?, Medjugorje-Zagreb, 2012.
– How to discern Medjugorje?, Medjugorje-Zagreb, 2012.
– Come intendere Međugorje?, Međugorje – Zagreb, 2013.

Prijevodi knjiga s hrvatskog na njemački:
1. J. Bubalo, Ich schaute die Gottesmutter, Jestetten, 1986.
2. Isti, Međugorje, ein gesegnetes Land, Jestetten, 1988.
3. Lj. Rupčić, Međugorje in der Heilsgeschichte, Jestetten, 1989.
4. Ž. Ilić, Freudige Glaubenserfahrungen in Međugorje, Jestetten, 1991.
5. Lj. Rupčić, Wahrheit über Međugorje, Jestetten, 1991.

UMJETNOST

Prijevodi:
1. Libertas. Zbirka pjesama J. R. Romića, s hrvatskog na njemački, Wiesbaden, 1. i 2. izd. 1992.
2. Axel Feuss (izd.) Johann Friedrich Overbeck und die Kathedrale von Đakovo, s njemačkog na hrvatski, Zagreb, 1996.
3. Die Kerze unter dem Kreuz, Wien/Zagreb 1996. (zbirka pjesama Krešimira Šege, Svijeća pod križem, s hrvatskog na njemački).
4. J. R. Romić, Entfremdung das Reich der Freiheit, Zagreb, 2004. (s hrvatskog na njemački).
5. J. R. Romić, Entfremdung das Reich der Freiheit, Band IV, Zagreb, 2009. (s hrvatskog na njemački).

PUBLICISTIKA

Knjige:
1. Bolna ludost križa. Hrvatske nade i beznađa, Zagreb,1995.
2. Raskrižja, Zagreb, 1997.
3. Što nam je Činiti?, Zagreb, 2001.
4. Novi svjetski totalitarizam, Zagreb, 2003.
5. Unosno hrvatsko podaništvo, Zagreb, 2004.