eng

dr. sc. Zlatko Posavac / in memoriam

Zlatko Posavac (1931-2019)

23. rujna 2019. godine  napustio nas je u 89. godini života Zlatko Posavac. Na Institutu za filozofiju radio je od njegova osnutka 1967. god. do umirovljenja 1. siječnja 2002., ostavivši svojim djelom i osobnošću snažan trag. Predavao je na Akademiji likovnih umjetnosti, Akademiji dramskih umjetnosti i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U svojim je istraživanjima bio usredotočen prije svega na povijest hrvatske filozofije, posebno estetike, u odnosu prema širokom rasponu grana umjetnosti, u cjelovitom  kulturno-povijesnom kontekstu od političko-društvenoga okvira do temeljnih filozofijskih i svjetonazornih pretpostavaka, od srednjega vijeka do suvremenoga doba. Jedna je od bitnih odrednica djela Zlatka Posavca doprijeti do istinite hrvatske kulturne povijesti nasuprot i protiv dijagnosticiranih prešućivanja i falsificiranja, temeljem nove faktografije, reinterpratacije i nove metodologije. Autor je knjiga Albert Haler (1978), Estetika u Hrvata (1986), Novija hrvatska estetika (1991), Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti (ur., 1992), Filozofski rukopisi 18. stoljeća u franjevačkim samostanima Slavonije (1993), Arnold kao estetičar (1996) te Hrvatska estetika (2019).