Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 43/1-2(85-86) (2017)