dr. sc. Pavo Barišić / životopis

Završio je studij prava 1982., te studij filozofije i germanistike 1983. na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je magistrirao 1985. Doktorirao je 1989. na Sveučilištu u Augsburgu disertacijom Welt und Ethos.
Znanstveni je savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu i voditelj projekta “Suvremena politička filozofija i estetika u Hrvatskoj”. Bio je direktor programa trajne istraživačke djelatnosti “Povijest hrvatske filozofije i temeljni problemi filozofije” 1997.-2002. te voditelj znanstvenih projekata: “Filozofija prava Ante Starčevića” 1992.-1997. i “Praktična filozofija i estetika u Hrvatskoj” 2002.-2006. Bio je ravnatelj Instituta 1991.-2001.
Redoviti je profesor i pročelnik Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje predaje Povijest filozofije i Filozofiju prava i politike.
Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica i urednik biblioteke Filozofska istraživanja 1993.-2005., te predsjednik Hrvatskoga filozofskog 2007.-2009.
Predsjednik je Hrvatske Paneuropske unije od 2003., a bio je pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa 2004.-2006.
Objavio je knjige: Dijalektika običajnosti (1988.), Welt und Ethos (Würzburg 1992.), Filozofija prava Ante Starčevića (1996.), te uredio zbornike: Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije (2000.), Pavao Vuk-Pavlović – život i djelo (2003.), Demokracija i etika (2005.).
Član je Uredništva časopisa Dokos (Toledo, Španjolska), Međunarodnoga savjeta Jahrbuch für Hegelforschung (Bochum, Njemačka) i časopisa Limes (Vilnius, Letonija).
Bio je voditelj međunarodnih znanstvenih skupova “Svijet u filozofiji – filozofija u svijetu” (Augsburg 1988., 1993., Zagreb 1990.), “Filozofija vremena” (Cres 2000.), “Demokracija i etika” (Cres 2003.), “Filozofska gibanja na jugoistoku Europe”, skupova na Institutu za filozofiju (Zagreb, 1999., 2000.), u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Zagreb, 2001.). Kodirektor je tečaja “Filozofija i demokracija” na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Sudjelovao je na međunarodnim kongresima, simpozijima i pozvanim predavanjima u Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Češkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Poljskoj, Mađarskoj, Rusiji, Francuskoj, Turskoj, Španjolskoj, Koreji i Japanu. Bio je tajnik Organizacijskoga odbora “Prvoga kongresa hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva” (Zagreb-Vukovar 2004.).
Boravio je kao doktorand u okviru programa Njemačke akademske razmjene (DAAD) na Sveučilištu u Augsburgu 1987.-89. U istraživačkom programu Zaklade Alexander von Humboldt bio je gostujući istraživač na Sveučilištima u Augsburgu i Münchenu 1997.-98. i 2004. Predavao ja kao gostujući profesor na Sveučilištu Kvansei Gakuin u Nishinomyi u Japanu 2002.-2003.