dr. sc. Pavo Barišić / životopis

Naobrazba
1978. – 1982. Studij prava na sveučilištima u Osijeku i Zagrebu.
1979. – 1983. Studij filozofije i germanistike na Sveučilišta u Zagrebu.
1983. – 1985. Poslijediplomski studij “Filozofija znanosti” u IUC u Dubrovniku.
1987. – 1989. Doktorski studij na Sveučilištu u Augsburgu.

Stipendije i gostovanja
1997. – 1998. Stipendija Humboldtove zaklade za znanstvenu izvrsnost u Augsburgu.
2002. – 2003. Gostujući profesor na Sveučilištu Kvansei Gakuin, Nishinomya, Japan.
2004. / 2018. Stipendija Humboldtove zaklade za znanstvenu izvrsnost u Münchenu.

Zaposlenja i dužnosti
1984. – 1986. Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
1986. – Institut za filozofiju u Zagrebu.
1991. – 2001. Direktor, v.d. ravnatelja i ravnatelj Instituta.
2004. – 2006. Pomoćnik ministra znanosti, obrazovanja i športa.
2007. – 2016. Profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
2016. – 2017. Ministar znanosti i obrazovanja u Vladi Republike Hrvatske.

Znanstvena djelatnost
1992. – 1997. Voditelj projekata “Filozofija prava Ante Starčevića”.
1997. – 2002. Direktor programa trajne istraživačke djelatnosti “Povijest hrvatske filozofije i temeljni problemi filozofije”.
2002. – 2006. Voditelj projekta “Praktična filozofija i estetika u Hrvatskoj”.
2008. – 2013. Voditelj projekta “Suvremena politička filozofija i estetika u Hrvatskoj”.
2013. – 2016. Su-voditelj projekta suradnje sveučilišta u Splitu i Münchenu “Filozofska sidra demokracije” uz potporu Humboldtove zaklade.
2014. – 2018. Suradnik (voditelj 2018.) na znanstvenom projektu HRZZ “Hrvatska filozofija i znanost u europskom kontekstu od 12. – 20. st”.

 Nastava
1993. – 1995. Zamjenik voditelja Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i nositelj kolegija “Filozofija prava i politike” i “Ante Starčević” (do 2000).
2000. – 2011. Nositelj kolegija “Povijest filozofije” i “Metafizika” na Katoličko- bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
2001. – 2011. Nositelj kolegija “Novovjekovna filozofija” na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru.
2004. – 2015. Nositelj kolegija “Filozofija politike” na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.
2005. – 2013. Pročelnik Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i nositelj kolegija “Filozofija demokracije”, “Filozofija pravednosti”, “Novovjekovna filozofija”, “Uvod u filozofiju”, “Filozofija prava”, “Filozofija politike” (do 2016.).
2014. – 2016. Nositelj kolegija “Znanost i kultura” na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku.
2018. – Nositelj kolegija “Politička i pravna filozofija” na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Članstva i funkcije
1986. – Član uredništva Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine.
1991. – 1995. Predsjednik Upravnoga vijeća Pučkoga otvorenog učilišta.
1992. – 2000. Član Vijeća za izdavačku djelatnost, udruge i znanstvene skupove.
1993. – 2005. Glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te urednik istoimene biblioteke knjiga (od 1984. do 1993. član uredništva, izvršni urednik i zamjenik glavnoga urednika).
2003. – 2016. Predsjednik Hrvatske paneuropske unije.
2005. – 2006. Predsjednik Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
2005. – 2006. Predsjednik Savjeta Sveučilišta u Splitu.
2007. – 2009. Predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva.
2014. – 2016. Predsjednik Kluba hrvatskih humboldtovaca.
2015. – Glavni tajnik Međunarodne Paneuropske unije.

Nagrade i priznanja
2011. Povelja znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića.
2011. Priznanje Hrvatske paneuropske unije.
2015. Nagrada za znanstvenu izvrsnost Instituta za filozofiju u Zagrebu.
2017. Priznanje za osnivanje Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
2018. Priznanje Humboldtove zaklade za znanstveni rad i doprinos suradnji.
2018. Priznanje rektora za napredak Sveučilišta u Splitu.