eng

dr. sc. Tomislav Bracanović / životopis

Osobni podaci
Datum rođenja: 1. 6. 1973.
Mjesto rođenja: Split

Obrazovanje (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)
2005. Doktorska disertacija: Filozofija biologije i evolucijsko objašnjenje morala
2001. Magistarski rad: Evolucijska epistemologija i problem hipotetičkog realizma
1998. Diplomski rad: Plotinovo shvaćanje duše

Zaposlenja
2019– Viši znanstveni suradnik / 2018–2019. Znanstveni suradnik (Institut za filozofiju, Zagreb)
2013–2018. Izvanredni profesor / 2008–2013. Docent / 2007–2008. Viši asistent / 2001–2007. Asistent (Odjel za filozofiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) / 1999–2001. Voditelj izdavačke djelatnosti (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)

Znanstveni projekti i istraživanja
2019– Voditelj unutarnjeg institutskog projekta Etika i svakodnevni život (Institut za filozofiju, Zagreb)
2017–2019. Suradnik znanstvenog projekta Artificial Intelligence and Biotechnology of Moral Enhancement: Ethical Aspects (Odjel za filozofiju I, Filozofski fakultet, Sveučilište u Granadi, Španjolska), uz financijsku potporu Vlade Španjolske
2013–2014. Kratkoročno istraživanje Rodni identitet i etika kirurške promjene spola, uz financijsku potporu Sveučilišta u Zagrebu
2008–2013. Voditelj znanstvenog projekta Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja (Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji), uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
2002–2004. Suradnik znanstvenog projekta Problem utemeljenja u klasičnoj etičkoj tradiciji (Institut za filozofiju, Zagreb), uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Nastava
2019. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu: Etika i nove tehnologije
2018. Odjel za filozofiju Sveučilišta Masaryk u Brnu: Selected Topics in Applied Ethics
1998–2018. Odjel za filozofiju – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (izbor): Etika 1, Etika 2, Etički relativizam, Praktična etika, Evolucijska etika, Kantova etika, Novovjekovna filozofija od Descartesa do Kanta, Theories of Human Nature, Issues in Utilitarianism, Moralno poboljšanje, Filozofija znanosti, Filozofija biologije

Izlaganja na znanstvenim skupovima i pozvana predavanja
Sudjelovao s izlaganjima na tridesetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu.

Dužnosti (izbor)
Svjetska komisija za etiku znanosti i tehnologije (Commission mondiale d’éthique des connaissances scientifiques et des technologies [COMEST]) pri UNESCO-u (član, 2014­–)
Prolegomena – časopis za filozofiju, izdavač: Udruga za promicanje filozofije, Zagreb (pomoćni urednik, 2002–2005; glavni urednik, 2006–2008; član uredništva, 2009–)
Pro-Fil – An Internet Journal of Philosophy, izdavač: Odjel za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Masaryk u Brnu (član uredništva, 2016–)
Etičko povjerenstvo NEWFELPRO projekta stipendiranja Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (član, 2014–2017)
Udruga za promicanje filozofije (dopredsjednik, 2004–2008, član predsjedništva, 2013–2016, dopredsjednik, 2019–)
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu: Povjerenik za poslijediplomske studije i predsjednik Povjerenstva poslijediplomskih studija (2014–2015), Odjel za filozofiju (zamjenik pročelnika, 2009–2011, pročelnik, 2011–2015), Etičko povjerenstvo (član, 2009–2013), Povjerenstvo za izdavačku djelatnost (predsjednik, 2009–2011)
Odjel za filozofiju Matice hrvatske (tajnik, 1997–2000; predsjednik, 2003–2005)

Članstva
International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology
European Philosophy of Science Association
Udruga za promicanje filozofije
Odjel za filozofiju Matice hrvatske
Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

Boravci u inozemstvu
2018. Gostujući profesor. Odjel za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta Masaryk u Brnu (tjedan dana)
1998. Posjetitelj. Filozofski fakultet, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Njemačka (tri tjedna)
2002. Junior Fellow. Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research, Altenberg, Austrija (tri mjeseca)

Stipendije i nagrade
2014. Nagrada Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za objavljeni rad visoke međunarodne vidljivosti
1996. Rektorova nagrada. Sveučilište u Zagrebu
1995-1996. Stipendija Sveučilišta u Zagrebu
1996-1997. Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske