dr. sc. Dušan Dožudić / životopis

1. Osobni podaci
Datum rođenja: 12. siječnja 1981.
Mjesto rođenja: Virovitica
Matični broj znanstvenika: 278130

Obrazovanje:
1999. – 2004. studij filozofije i sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
2004. – 2012. sveučilišni doktorski studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
2010. pohađao Central European University, Summer University – A Graduate program: “Meaning, Content, Intention”, Budimpešta, Mađarska.
2002. pohađao Hartford College – Full-time general English course (MM Oxford Study LTD.), Oxford, Engleska.

2. Područje interesa
Filozofija jezika (posebno teorije referencije i izvještaji o propozicijskim stavovima), metafizika (posebno problemi modalnosti i postojanja), povijest analitičke filozofije (posebno Gottlob Frege i Bertrand Russell).

3. Zaposlenja
2005. – 2006. vanjski suradnik na Odjelu za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
2006. – 2012. asistent na Odjelu za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
2012. – 2017. viši asistent (postdoktorand) na Odjelu za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
2017. – znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu.

4. Znanstvena i nastavna djelatnost
2007. – 2013. suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu “Znanje i kontekst” (Institut za filozofiju, br. projekta: 191-0091328-1103), voditelj projekta prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak.
2013. – 2014. suradnik na kratkoročnom znanstvenom projektu “Znanje, racionalnost i kontekst” (Hrvatski studiji), voditelj projekta prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak.

Sudjelovanje u nastavi na kolegijima Odjela za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, po akademskim godinama:
2005./2006.: Saul Kripke – Imenovanje i nužnost; Semantika singularnih termina.
2006./2007.: Fregeova filozofija jezika i matematike; Suvremena filozofija jezika.
2007./2008.: Filozofija jezika.
2008./2009.: Filozofija jezika; Osnovni problemi filozofije.
2009./2010.: Filozofija jezika; Osnovni problemi filozofije.
2010./2011.: Filozofija jezika; Metafizika 1; Osnovni problemi filozofije.
2011./2012.: Filozofija jezika; Metafizika 1; Osnovni problemi filozofije; Wittgenstein – Filozofijska istraživanja.
2012./2013.: Fikcijski diskurs; Filozofija jezika; Metafizika 1; Osnovni problemi filozofije.
2013./2014.: Filozofija jezika; Metafizika 1; Osnovni problemi filozofije; Realizam i antirealizam; Saul Kripke – Imenovanje i nužnost.
2014./2015.: Filozofija jezika; Metafizika 1; Modalnosti i mogući svjetovi; Osnovni problemi filozofije.
2015./2016.: Filozofija jezika; Metafizika 1; Osnovni problemi filozofije; Propozicijski stavovi.
2016./2017.: Filozofija jezika; Metafizika 1; Osnovni problemi filozofije.

5. Stručna djelatnost
2006. – 2009. član uredništva filozofskog časopisa Prolegomena.
2015. izvršni urednik filozofskog časopisa Prolegomena.
2015. – glavni urednik filozofskog časopisa Prolegomena.
2008. – 2012. tajnik Odjela za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.
2013. – 2016. Član predsjedništva te tajnik Udruge za promicanje filozofije.
Član organizacijskog odbora: međunarodne filozofske konferencije “Perspectives on Russell,” Zagreb, 2008.; filozofske konferencije “David Hume u povijesnom i suvremenom kontekstu”, Zagreb, 2009.; međunarodne filozofske konferencije “Metaphysics, Language, and Morality”, Zagreb, 2010.; međunarodne filozofske konferencije “Zagreb Applied Ethics Conference”, Zagreb, 2013.; međunarodne filozofske konferencije “Language, Mind, and Knowledge”, Zagreb, 2014.
Suorganizator ciklusa radionica “Propozicijski i nepropozicijski stavovi” na Odjelu za filozofiju Hrvatskih studija, 2016.
Recenzent za sljedeće časopise i izdavače: Croatian Journal of Philosophy; European Journal of Analytic Philosophy; Philosophia: Philosophical Quarterly of Israel; Prolegomena: Journal of Philosophy; Scopus: časopis za filozofiju studenata Hrvatskih studija; Vrhbosnensia: Časopis za teološka i međureligijska pitanja; FFDI, Zagreb (knjiga N. Somun i M. Škorić (ur.), Ne misli, gledaj); FFRI, Rijeka (knjiga B. Berčić (ur.), The Self); Ibis grafika, Zagreb (knjiga T. Janović i D. Pećnjak, Uvod u dualizam); In.Tri d.o.o., Zagreb (knjiga D. C. Dennett, Vrste umova – Prema razumijevanju svijesti).

6. Izlaganja na znanstvenim skupovima i pozvana izlaganja
2016.
“Meta-ateizam”, izlaganje održano na konferenciji Božje postojanje i božji atributi, Zagreb.
“Kognitivni stavovi, sadržaj i objektne rečenice”, izlaganje održano u sklopu radionice Propozicijski i nepropozicijski stavovi, Zagreb.

2015.
“Izvještaji o propozicijskim stavovima”, izlaganje u organizaciji Centra za jezična istraživanja Sveučilišta u Rijeci, Rijeka.
“A problem for Frege’s analysisi of propositional attitude reports and its metaphysical consequences”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Realism – Relativism – Constructivism, Kirchberg am Wechsel, Austria.
“The Standard Relational Analysis, Its Commitments, and Its Rivals”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Contemporary Philosophical Issues: Philosophy, Society, and the Sciences, Rijeka.
“The Nature and Content of Propositional Attitudes: Lessons of the Explication Problem”, izlaganje održan na međunarodnoj konferenciji Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Łódź, Poljska.
“Filozofija jezika i propozicijski stavovi”, izlaganje održano na Lingvističkoj sridi, Sveučilište u Zadru.

2014.
“Rigidity and Inconsistent Beliefs”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Analytical and Continental Philosophy: Methods and Perspectives, Kirchberg am Wechsel, Austria.
“At the Brink of Millianism: Proper Names and World-Indexed Properties”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Language, Mind, and Knowledge, Zagreb.
“At the Brink of Millianism: Proper Names and World-Indexed Properties”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Contemporary Philosophical Issues: Reasons, Understanding, and Intuitions, Rijeka.

2013.
“‘That’-Clauses and the Underspecification Problem”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Philosophy of Language and Linguistics, Dubrovnik.
“The Face-Value Theory and the Content of Propositional Attitudes”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Mind, Language, and Action, Kirchberg am Wechsel, Austria.
“Rethinking Bach’s Analysis of Propositional Attitude Reports”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Contemporary Philosophical Issues: Analytical Perspectives, Rijeka.
“Attitude Reports and a Substitution Failure Problem”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Summary Workshop, Barcelona, Španjolska.
“Realizam, vjerojatnost i najbolje objašnjenje”, izlaganje održano na konferenciji Filozofija – Jam Session, Rijeka.

2012.
“Problem u Fregeovu Pojmovnom pismu“, izlaganje održano na konferenciji Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb.
“Identity Statements and Metalinguistic Content”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji The Answers of Philosophy, Alghero, Italija.
“‘That’-Clauses and Propositions”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Mental Phenomena: Philosophy of Linguistics, Dubrovnik.
“A Substitution Failure, Attitude Verbs, and Ambiguity”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Relativism and Contextualism, Dubrovnik.
“The Metalinguistic View of Identity Statements”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Identity in the Context of Practical and Theoretcal Philosophy, Dubrovnik.

2011.
“A Defence of the Predicate View of Proper Names”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Contemporary Philosophical Isues: Man and World, Rijeka.
“A Defence of the Predicate View of Proper Names”, izlaganje održano na međunarodnoj konferenciji Second International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, Łódź, Poljska.
“The Predicate View of Proper Names: Problems and a Defence”, izlaganje održano na Theoretical Philosophy Forum, Budimpešta, Mađarska.
“The substitution failure puzzle”, izlaganje održano na Sveučilište Eötvös, Budimpešta, Mađarska.

2010.
“Names, Descriptions, Predicates”, izlaganje održano na međunarodnoj filozofskoj konferenciji Metaphysics, Language, and Morality, Zagreb.
“A Perspective for Semantically Relevant Referential Descriptions”, izlaganje održano na međunarodnoj filozofskoj konferenciji Truth, Knowledge, and Science, Padova.
“Representing Attitudes: A Plea for a Relational Approach”, izlaganje održano na međunarodnoj filozofskoj konferenciji Image and Imaging in Philosophy, Science, and the Arts, Kirchberg am Wechsel, Austria.
“A Problem with Standard Relational Analysis of Attitude Reports”, izlaganje održano na međunarodnoj filozofskoj konferenciji Contemporary Issues in Philosophy: Epistemology and Rationality, Rijeka.

2009.
“Referential Descriptions in Attitude Reports”, izlaganje održano na međunarodnoj filozofskoj konferenciji Language and World, Kirchberg am Wechsel, Austria.

2008.
“Referential Descriptions: A Case Against Russell”, izlaganje održano na međunarodnoj filozofskoj konferenciji Perspectives on Russell, Zagreb.
“Nominalni opisi”, izlaganje održano na filozofijskoj konferenciji Kritika u filozofiji, Zagreb.

2007.
“Istina, referencija i apstraktni predmeti”, izlaganje održano na filozofijskoj konferenciji Otvorena pitanja filozofije, Zagreb.

2006.
“Kako određeni opisi mogu referirati”, izlaganje održano na filozofijskoj konferenciji Dokazi u filozofiji i znanosti, Jastrebarsko.

2003.
“Fregeovo načelo kontekstualnosti”, izlaganje održano u sklopu Analitičke sekcije Matice hrvatske, Zagreb.

2002.
“Fregeova rana strategija: kontekstualnost i logička apstrakcija”, izlaganje održano na filozofijskoj konferenciji Tolerancija i ostale suvremene filozofske teme, Stara Sušica.
“Fregeov Grundlagen u kontekstu Dedekind-Peanove aksiomatizacije aritmetike”, izlaganje održano na filozofijskoj konferenciji Riječ, broj i misao u suvremenoj filozofiji, Zagreb.

7. Publikacije
Popis dostupan na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278130