Matko Gjurašin / životopis

Osobni podaci
Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 9. veljače 1988.

Obrazovanje
2009. Prvostupnik lingvistike, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2010. Prvostupnik filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2013. Magistar lingvistike (smjer: računalna lingvistika) i edukacije filozofije, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Zaposlenje
2018. – Asistent na uspostavnom istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost “Hrvatske filozofkinje u europskom kontekstu” (voditelj projekta: dr. sc. Luka Boršić)

Istraživački interesi
Filozofija jezika, filozofija uma, metafizika

Članstvo u profesionalnim udrugama
Udruga za promicanje filozofije

Recenzirao za
Prolegomena