eng

dr. sc. Tvrtko Jolić / bibliografija

Doktorska disertacija:
Normativni temelji međunarodne pravednosti, Zagreb: Hrvatski studiji, 2010, 218 str.

Uredničke knjige:
1. Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive, Boršić, L., Jolić, T., i Šegedin, P. (ur.). Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.
2. Filozofija i hrvatski jezik, Boršić, L., Jolić, T., i Šegedin, P. (ur.). Zagreb: Institut za filozofiju, 2014.

Članci i prikazi:
1. “Demokracija kao ljudsko pravo”, u: Boršić, L., Jolić, T., Šegedin, P. (ur.), Filozofija politike: Nasljeđe i perspektive, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016, 45-73.
2. “Climate change and human moral enhancement”, u Domazet, M. i Marinovic Jerolimov, D. (ur.), Sustainability Perspectives from the European Semi-periphery, Zagreb: Institute for social research, 2014, 79-91.
3. “Hrvoje Cvijanović, Politička vizija Thomasa Hobbesa, Politička kultura, Zagreb, 2013, str. 192.” Političke perspektive 4/10 (2014), 85-89.
4. “Globalno siromaštvo i međunarodna pravednost”, Društvena istraživanja 22/4 (2013), 713-731.
5. “Moralna odgovornost i skupni djelatnici”, Prolegomena 12/2 (2013).
6. “Nacionalni interes i moral u međunarodnim odnosima”, Politička misao, 50/1 (2013), 38-57.
7. “Politički realizam i anarhija u međunarodnim odnosima”, Prolegomena 10/1 (2011), 113-130.
8. “Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću”, u Barbarić, Damir i Zenko, Franjo (ur.) Hrvatska filozofija u XX. stoljeću, Zagreb: Matica hrvatska, 2007, 27-40.
9. “Nenad Miščević, Nacionalizam: etički pogled“, Prolegomena 6/1 (2007), 149-154.
10. “Robert Nozick: Anarhija, država i utopija“, Prolegomena 4/1 (2005), 145-148.
11. “Tihomir Cipek i Josip Vrandečić (ur.), Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj“, Prolegomena 4/2 (2005), 249-251.
12. “Tko to tamo filozofira? Produktivnost hrvatskih filozofa (1993-2003)”, Prolegomena 3/2 (2004), 237-242.
13. “Daniel Bell: Komunitarizam i njegovi kritičari“, Prolegomena 3/1 (2004), 90-92.
14. “Studiji filozofije na Sveučilištu u Zagrebu”, Prolegomena 2/1 (2003), 133-140 (s Tomislavom Bracanovićem).
15. “Croatian Journal of Philosophy: The Philosophy of John Rawls“, Prolegomena 1/1 (2002), 89-91.
16. “Nikola Vitov Gučetić: O ustroju država“, Društvena istraživanja 9/6 (2000), 1035-1037.
17. “Ignoratio elenchi u sporu Karla Balića i Hijacinta Boškovića”, Scopus 4/3 (2000), 74-74.

Leksikonske natuknice:
U: Filozofski leksikon, Stipe Kutleša (ur.), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2012: egalitarizam; Hucheson, Frances; individualizam; izvorni položaj; liberalizam; libertinizam; makijavelizam; mir; neposluh, građanski; nepristranost; opća volja; pluralizam; reflektivni ekvilibrij; republikanizam; rigorizam; Royce, Josiah; Sen, Amartya Kumar; Strauss, Leo; suverenost;

Prijevod s engleskog jezika:
Jonathan Wolff, Uvod u političku filozofiju, Zagreb: Hrvatski studiji, 2011, 192 str.

Prijevodi s njemačkog jezika:
1. Andrina Tonkli-Komel, “Kako govor nagovara”, Scopus 4/4 (2000), 27-40.
2. Dirk Westerkamp, “Conversio memoriae: o kretanju pamćenja u Augustinovim Ispovjestima“, Scopus 4/2 (1999), 83-99.