eng

dr. sc. Tvrtko Jolić / životopis

Obrazovanje
2010. Doktorat znanosti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
2002. Profesor filozofije I hrvatske kulture, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje
2016– znanstveni suradnik, Institut za filozofiju, Zagreb
2014– docent, Sveučilište Sjever, Varaždin
2010-2013 Viši asistent, Institut za filozofiju, Zagreb
2002-2010. Asistent, Institut za filozofiju, Zagreb

Projekti
2014-2018 Istraživač na projektu Free Will, Causality and Luck. Projekt Hrvatske zaklade za znanost br. 5343. Glavni istraživač: dr. sc. Filip Grgić.
2007-2013. Znanstveni novak na projektu Pitanje slobode volje i problem svijesti. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja  i sporta, br. 191-0091328-1091. Glavni istraživač: dr. sc. Davor Pećnjak.
2002-2006. Znanstveni novak na projektu Filozofska hermeneutika M. Vlačića i M. Heideggera. Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja  i športa, br.  0191008. Glavni istraživač: dr. sc. Ivan Kordić.

Nastava
2017. Teorije međunarodne pravednosti, Poslijediplomski studij filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
2014– Poslovna etika, Odjel za poslovnu ekonomiju, Sveučilište Sjever, Varaždin.
2014– Etika u odnosima s javnostima, Odjel za komunikologiju i odnose s javnostima, Sveučilište Sjever, Varaždin. 2014– Osnove prava, Odjel za gospodarsku i tehničku logistiku, Sveučilište Sjever, Varaždin.
2010– Uvod u političku filozofiju. Odsjek za filozofiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
2015-2016. Poslovna i medijska etika, Odjel za novinarstvo i Odjel za poslovanje i menadžment u medijima, Sveučilište Sjever, Koprivnica.
2012-2014 Povijest socijalnih teorija. Odjel za sociologiju, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
2002-2005 Uvod u novovjekovnu filozofiju; Etika 1: Metaetika; Etika 1: Klasični tekstovi; Proseminar iz praktične etike, Studij filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
2002. Socijalna etika, Studij novinarstva, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.

Nagrade, stipendije i stručna usavršavanja
2013. Yad Vashem, The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority, Jeruzalem, Izrael, studijski posjet
2012. UN Akademija, Hrvatsko društvo za Ujedinjene narode, Zagreb
2009-2010. DAAD STIBET stipendija za doktorande, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Njemačka
2002. Stipendija grada Mainza, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Njemačka
1998-2000. Stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije za izvrsne studente

Članstva
2002- Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju
2001- Udruga za promicanje filozofije

Stručna djelatnost
2013- Izvršni urednik, Croatian Journal of Philosophy
2013-2016. Urednik, Godišnjak za filozofiju (zajedno s L. Boršićem i P. Šegedinom)
2013-2016. Dopredsjednik, Udruga za promicanje filozofije
2012-2013. Predstavnik znanstvenih novaka u Znanstvenom vijeću Instituta za filozofiju
2007-2008. Predstavnik studenata poslijediplomskih studija u Znanstveno-nastavnom vijeću Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
2006-2009. Član uredništva, Prolegomena – časopis za filozofiju
2005-2008. Predstavnik studenata poslijediplomskih studija u Vijeću društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu
2004-2008. Tajnik, Udruga za promicanje filozofije, Zagreb
2002-2006. Tajnik, Prolegomena – časopis za filozofiju

Konferencije i pozvana izlaganja:
1. “Sloboda volje kolektiva”, Institut za filozofiju, Zagreb, 16.02.2016.
2.”Klimatske promjene kao pitanje međugeneracijske pravednosti”, Climate justice: perspectives from the natural and social sciences, Zagreb, 13.11.2015.
3.”Etički i politički aspekti biomedicinskih poboljšanja ljudske prirode”, Državni stručni skup za nastavnike etike i filozofije, Zagreb, 09.01.2015.
4.”Holocaust & Philosophy”, Yad Vashem Follow-up Meeting, Zagreb, 31.01.2014. 1.
5.”Can We Enhance Our Moral Status?”, Applied Ethics, Political Philosophy and the Threats to Humanity. Dubrovnik, 3-6.04.2013.
6.”Individualna i skupna odgovornost”, Filozofija – Jam Session, Rijeka, 14-15.02.2013.
7.”Skupni djelatnici i odgovornost”, Kolokvij Instituta za filozofiju, Zagreb, 30.01.2013.
8.”Politička filozofija i kognitivna poboljšanja”, Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb, 5-6.12.2012.
9.”Group Identity and Responsibility”, Identity in the Context of Practical and Theoretical Philosophy, Dubrovnik, 12-13.04.2012.
10.”Etika i politička filozofija međunarodnih odnosa”, Ideja politike, Zagreb, 18-19.11.2011.
11.”Human Dignity – a Basis of Global Justice?”, The Diversity of Human Rights: Human Rights, Human Dignity and Violence, Dubrovnik, 8-12.09.2008.
12.”Dva pristupa međunarodnoj pravednosti: Pozitivne i negativne dužnosti”, Filozofija i politika, Zagreb, 09.06.2007.
13.”Filozofske institucije u Hrvatskoj u 20. stoljeću”, Hrvatska filozofija u 20. stoljeću, Zagreb, 2-4.07.2006.
14.”Treba li nam predmet etika u srednjim školama?”, Nastava etike u srednjim školama, Zadar, Hrvatska, 15-16.12.2005.
15.”Dostojanstvo kao temelj jednakosti”, Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost, Orebić, 4.10.-8.10.2005.
16.”Liberalna utopija”, Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost, Slano – Dubrovnik, 5-8.10.2004.

Organizacija znanstvenih skupova:
2017. Politics & Morality, Institut za filozofiju, Zagreb, 18-19. listopada 2017.
2017. Zagreb Applied Ethics Conference: The Ethics of Robotics and Artificial Intelligence,  Udruga za promicanje filozofije, Zagreb, 6-8. lipnja 2017.
2016. Božje postojanje i Božji atributi, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 23-24. lipnja 2016.
2015. Smisao humanističkih znanosti, Institut za filozofiju, Zagreb, 10. prosinca 2015.
2013. Zagreb Applied Ethics Conference (2013),  Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski
studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 12-14. lipnja 2013.
2013. Filozofija i hrvatski jezik, Institut za filozofiju, Zagreb, 10. svibnja 2013.
2012. Filozofija u dijalogu sa znanostima, Institut za filozofiju, Zagreb, 5-6. prosinca 2012.
2011. Zagreb Applied Ethics Conference (2011),  Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski
studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 16-18. lipnja 2011.
2008. Perspectives on Russell, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 24-26. studenoga 2008.
2008. Philosophy and Religion, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 8. rujna 2008.
2007. Descartes and Contemporary Philosophy, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 21-23. svibnja 2007.
2006. John Stuart Mill and His Philosophical Legacy, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 8-9. svibnja 2006.
2005. Sloboda i jednakost u suvremenoj filozofiji, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 2-3. lipnja 2005.
2004. Vjerovanje, opravdanje i znanje, Udruga za promicanje filozofije i Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju, Zagreb, 12. studenog 2004.
2003. Spoznaja i interpretacija, Institut za filozofiju, Zagreb, 10-11. listopada 2003.
2002. Filozofija i filodoksija, Institut za filozofiju, Zagreb, 19-20. prosinca 2002.