dr. sc. Boris Kožnjak / bibliografija

Autorska knjiga
Eksperiment i filozofija: eksperimentalna metoda između ontologije i tehnologije, epistemologije i ideologije, Zagreb: KruZak, 2013.

Znanstveni radovi
“The missing history of Bohm’s hidden variables theory: the Ninth Symposium of the Colston Research Society, Bristol, 1957”, Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics (2017), u tisku.
“Kuhn meets Maslow: the psychology behind scientific revolutions”, Journal for General Philosophy of Science 48 (2016), 257-287.
“Who let the demon out? Laplace and Boscovich on determinism”, Studies in History and Philosophy of Science Part A 51 (2015), 42-52.
“Can there be a ‘scientific worldview’? A critical note”, Philosophy and Society 24 (2013), 19-29.
“Was Aristotle an exponent of antiscientific mumbo-jumbo?”, Physics Education 47 (2012), 545-550.
“Probno istraživanje gledišta studenata o odnosu vjere i znanosti” (koautorstvo s: T. Vukelja, M.Šunjić, S. Kutleša), u Z. Primorac (ur.), Suvremena znanost i vjera, Mostar, Ljubljana, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru; Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 2011, 273-294.
“Um, tvar i kvantna mehanika: noetička i poietička perspektiva”, u: M. Hudoletnjak Grgić, D. Pećnjak, F. Grgić (ur.), Aspekti uma, Zagreb: Institut za filozofiju, 2011, 71-88.
“Moglichkeit, Wirklichkeit und Quantenmechanik”, Prolegomena 6 (2007) 2, 223-252.
“A Proposed Experiment on Consciousness-Related Quantum Nonlocality”, Physics Essays 16 (2003) 1, 131-136.
“Bilješka o Boškovićevu razlikovanju dviju vrsti brzina”, Prolegomena 2 (2003) 1, 61-71.
“O problemu gibanja: Zenon, Aristotel, Heisenberg”, u D. Barbarić (ur.), Aristotel i aristotelizam, Matica hrvatska, Zagreb 2003., 85-127.
“Kvantna mehanika i ontologija”, Filozofska istraživanja 84 God. 22 (2002) 1, 257-274.
“Quantum Mechanics and the Mind-Body Problem”, u M. W. Battachi & V. Fano (ur.), “History and Problems of Quantum Interpretations of Consciousness”, Teorie e  Modelli: a Review of History and Methodology of Psychology 6 (2001) 1, 65-86.

Stručni radovi
“Razgovor s Borisom Kožnjakom”, Scopus 13 (2014) 26, 241-261.
“David Bohm, Cjelovitost i implicitni red“, Prolegomena 9 (2010) 2, 337-341.
“Tihomir Vukelja, Nesjedinljivo znanje“, Prolegomena 4 (2005) 2, 255-257.
“Srđan Lelas (1939.-2003.)”, Prolegomena 2 (2003) 1, 125-128.

Izlaganja na znanstvenim skupovima
“Filozofija kao životopis i životopis filozofije”, Simpozij ‘Filozofija u suvremenom društvu’, Institut za filozofiju, Zagreb, 26-28. lipnja 2017.
“Znanost i metaznanosti”, 1. znanstveno-stručni skup ‘Filozofija između znanosti i religije’, Jankovac, 2.-4. lipnja 2017.
“Narrative in Science: Informative and Formative Aspects”, International Conference Narratology and its Discontents: Narrating Beyond Narration, Academy of Dramatic Art, University of Zagreb, April 6 – 8, 2017.
“Kuhn, Maslow, Relativism”, International Summer School on ‘Relativism in the Study of Science’, Inter-University Centre Dubrovnik, July 4 – 10, 2016.
“Should Scientific Realists Rely on Technological Success?”, International Conference  ‘Formal Methods and Science in Philosoph’, Inter-University Centre, Dubrovnik, Croatia, March 26-28, 2015.
“Science, Philosophy and Society”, International Conference of Physics Students – ICPS 2015, Zagreb, August 12-19, 2015.
“Mogućnost i zbiljnost”, Filozofska škola Matice hrvatske, Orebić 3.-10. 10. 2010. (tema škole: “Aristotelova fizika”).
“What is poietic in quantum mechanics?” International Conference ‘Science and interpretation’, Académie Internationale de Philosophie des Sciences, Zadar, September 6-9, 2010.
“Um, tvar i kvantna mehanika”, Simpozij ‘Um i stvarnost’, Institut za filozofiju, Zagreb, 29. lipnja 2009.
“Može li filozofija znanosti pomiriti filozofiju i znanost?”, Simpozij Filozofija i znanost(i), Odsjek za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Matica hrvatska Sarajevo, Sarajevo 26-27. 04. 2004.
“Što je to – filozofija znanosti?”, Simpozij ‘Filozofija znanosti: suvremene teme i perspektive’, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb 6-7. 11. 2003.
“O problemu gibanja: Zenon, Aristotel, Heisenberg”, Simpozij ‘Aristotel i aristotelizam’, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb 15-16. 11. 2001.
“Time Travel: Paradoxes and Possibilities”, 9th international Philosophical Symposium The Days of Frane Petrić, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres 25-28. 06. 2000.

Javna predavanja, gostovanja u medijima
“Tko je bio Ruđer Bošković”, javno predavanje u okviru Otvorenih dana Instituta Ruđer Bošković, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 13. svibnja 2017.
“Filozofija i znanost”, gost emisije ‘Treći element’, Treći program Hrvatske radio televizije, 11. svibnja 2017.
“Laplaceov ili Boškovićev demon?”, gost emisije ‘Kozmos i etos’, Treći program Hrvatskog radija, 16. ožujka 2017.
“Svestrani pojedinci”, gost emisije ‘Na kraju tjedna’, Treći program Hrvatskog radija, 18. veljače 2017.
“Ruđer Bošković”, gost emisije ‘Znanost na eteru’, Radio Student, 15. prosinca 2016.
“Etika i znanost, etika u znanosti i etika znanosti: može li znanost dati odgovor?”, sudionik okruglog stola,  Festival znanosti, Sinj, 5. listopada 2016.
“Ruđer Bošković – filozofija i znanost”, sudionik/predavač Pete tribine ciklusa ‘Eppur si muove’, Knjižnice grada Zagreba, 28. rujna 2016.
“Tko je bio Ruđer Bošković i zašto nam je on važan?”, javno predavanje u okvirima Otvorenih dana Instituta Ruđer Bošković, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 14. svibnja 2016.
“Znanost i filozofija”, gost emisije ‘Znanost na eteru’, Radio Student, 1. veljače 2016.
“Galileo Galilei”, prilog emisiji ‘Treći element’, Treći program Hrvatske radio televizije, 21. siječnja 2016.
“Fotoni, kvarkovi, strune – stvarnost ili ideje stvarnosti?”, sudionik/predavač tribine u sklopu ‘Noći knjige’, Antikvarijat Jesenski i Turk, Zagreb, 23. travnja 2015.
“O odnosu prirodoslovlja i filozofije – s onu stranu neprijateljstva”, javno predavanje u organizaciji Hrvatskog prirodoslovnog društvo i časopisa Priroda, Knjižnica Bogdana Ogrizovića, Zagreb, 8. svibnja 2014.
“Slavni Laplaceov demon zapravo je – Boškovićev!”, prilog na T-Portalu, 15. travnja 2014.
“Što nam filozofija znanosti govori o znanosti i njezinoj povijesti?”, predavanje u organizaciji Kluba studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fizički odsjek PMF-a, Zagreb, 20. ožujka 2014.
“Science works…’ iliti argument iz uspjeha: filozofski osvrt”, javno predavanje u organizaciji Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja – Skeptici u pubu, Movie Pub, Zagreb, 7. ožujka 2014.
“Što zapravo eksperiment ‘dokazuje'”, predavanje, Institut za filozofiju, Zagreb, 18. veljače 2014.