dr. sc. Boris Kožnjak / životopis

Biografski podaci
Datum rođenja: 21. travnja 1972.
Mjesto rođenja: Čakovec

Znanstveni interesi
povijest i filozofija znanosti, sociologija i psihologija znanstvenog znanja, hrvatska filozofija

Obrazovanje
2009. Doktorat znanosti u području humanističkih znanosti, polje filozofije, grana filozofija znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Stipe Kutleša)
2010. Magisterij znanosti u području humanističkih znanosti, polje filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Srđan Lelas†, prof. dr. sc. Stipe Kutleša)
2011. Diploma, profesor fizike, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (mentor: prof. dr. sc. Srđan Lelas)

Zaposlenja
2013. – znanstveni suradnik, Institut za filozofiju, Zagreb
2014. – 2012. asistent/viši asistent, Zavod za povijest, filozofiju i sociologiju znanosti, Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudjelovanja u znanstveno-istraživačkim projektima
2014. – “Free will, causality and luck”, projekt Hrvatske zaklade za znanost br. 5343, Institut za filozofiju, Zagreb (voditelj: dr. sc. Filip Grgić)
2015. – 2012. “Razvoj i uloga fizike u hrvatskom društvu 20. stoljeća”, projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa br. 119-2032635-1000, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: doc. dr. sc. Tihomir Vukelja)
2016. – 2007. “Naturalistička filozofija fizike”, projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa br. 0119299, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: doc. dr. sc. Tihomir Vukelja)
2017. – 2002. “Naturalistička filozofija fizike”, projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa br. 119244, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (voditelj: prof. dr. sc. Srđan Lelas)

Vođenje projekata, ostalo
2013. voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u području popularizacije znanosti “Znanost u kontekstu” pri Institutu za filozofiju, Zagreb

Nastavna aktivnost
2015. Gostujući predavač u sklopu kolegija Gnoseologija (“Znanost, znanstvene revolucije i psihologija znanstvenog uma”, 21. svibnja), Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
2016. – 2014. Nositelj i izvođač kolegija Filozofija eksperimentalne prakse, Poslijediplomski doktorski studij filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
2017. – 2012. Predavanja i seminari iz kolegijâ Moderna fizika i filozofija, Filozofija znanosti, Povijest fizike, Filozofija fizike, Razvoj fizike, Povijest fizike, Fizika i filozofija i Povijest tehnike, Fizički odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mentorstvo doktorskih radova
2016. – Mentor na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
2017. – Mentor na poslijediplomskom doktorskom studiju ‘Humanističke znanosti’, Sveučilište u Zadru

Stručna znanstveno-nastavna djelatnost
2017. – Urednik, Godišnjak za filozofiju
2018. – Član uredništva, Prolegomena
2019. – Član Povjerenstva za dodjelu nagrada za znanstvenu izvrsnost u Institutu za filozofiju
2020. Predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada u okviru poslijediplomskoga doktorskoga studija filozofije Hrvatskih studija
2021. Predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
2022. – 2008. Član uredništva, Interdisciplinary Description of Complex Systems
2023. Član organizacijskog odbora, “International Workshop Describing Complex Systems – DECOS 2005”, Zagreb. 26 – 29. svibnja
2024. Član organizacijskog odbora, Simpozij “Filozofija znanosti: suvremene teme i perspektive”, Zagreb 6 – 7. studenoga
Recenzent za domaće i inozemne znanstvene časopise, te za natječaje MZOSa za sufinanciranje izdavačkih projekata