dr. sc. Davor Pećnjak / bibliografija

a) knjige
Aspekti osobnog identiteta, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji – Studia croatica (2006)
Prema dualizmu (u koatorstvu s Tomislavom Janovićem), Zagreb: Ibis grafika (2016)

b) znanstveni radovi
• “Vjerovanje i pogrešno reprezentiranje”, Filozofska istraživanja, No. 25 (1988): 431-439.
• “Bog, design, kozmologija”, Filozofska istraživanja, No. 28 (1989): 255-265.
• “Epiphenomenalism and Machines: A Discussion of Van Rooijen’s Critique of Popper”, British Journal for the Philosophy of Science, Vol. 40, No. 3 (1989): 404-408.
• “Remarks on Disembodied Existence”, Acta Analytica, No. 13 (1995): 209-213.
• “What Thoughts Do We Ascribe for ‘This’ and ‘That’?”, Proceedings of the International Symposium “Mind, Language and Society”, Maribor, (1995): 152-156.
• “Physical Beings in Physical Environment”, Proceedings of the International Conference on Cognitive Sciences, Ljubljana (1998): 14-15.
• “Osobni identitet i kontinuitet mozga”, Radovi filozofskog fakulteta u Zadru: razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije, No. 36 (1998): 127-138.
• “‘In Genes We Trust’: ciljevi i mogućnosti genske tehnologije” (u koautorstvu s Tomislavom Janovićem), u D. Polšek, Pavelić, K. (ur.): Društveni značaj genske tehnologije, Zagreb: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, (1999): 213-233.
• “Perceptual and Conceptual Content of Human Consciousness – A Perspective of the Philosophy of Mind”, (u koautorstvu s Tomislavom Janovićem) Collegium Antropologicum, Vol. 25, No. 2, (2001): 657-663.
• “Eliminacija eliminativizama”, Prolegomena, Vol. 1, No.1 (2002): 19-33.
• “Singular Mind”, Disputatio philosophica, No.1 (2003): 173-176.
• “Što leži u temeljima plastičnosti društvenog ponašanja?” (u koautorstvu s Tomislavom Janovićem) u Hrgović, Josip i Darko Polšek (priređivači): Evolucija društvenosti, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (2004): 397-406.
• “Can We Perceive Mathematical Entities?” u Banić-Pajnić, Erna et al. (eds.): Interpreting Tradition and Modernity, Zagreb: Institute of Philosophy, Zagreb (2004): 237-243.
• “Alternate Possibilities and Responsibility: A Discussion of PAP”, Studia hermeneutica, Neue Folge Band 3, (2005): 65-73.
• “How to Eliminate Computational Eliminativism”, Croatian Journal of Philosophy, Vol. 5., No. 15, (2005): 433-439.
• “We Enjoy Consciousness”, Proceedings of the Student Symposium on the Topic of Consciousness, Zagreb: Filozofski fakultet Družbe Isusove (2006): 83-87.
• “Načelo vezanosti, Searle i nesvjesna intencionalnost”, (u koautorstvu s Tomislavom Janovićem) Prolegomena, Vol. 6, No.1 (2007): 29-43.
• “Complex Freedom”, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol.7, No.1 (2009): 14-21. (Ovaj rad je izabran i ponovo otisnut u slijedećoj knjizi: Elhadj, Zeraoulia (ed.): Models and Applications of Chaos Theory in Modern Sciences, Enfield: Science Publishers (2011))
• “Umjetna inteligencija: a priori ili empirijska znanost?”, u Čuljak, Zvonimir (ur.): Spoznaja i interpretacija, Zagreb: Institut za filozofiju (2010): 151-155.
• “Controlling the Control and Strong Agent-Causal Libertarianism”, Prolegomena, Vol. 9, No.2 (2010): 287-293.
• “Sloboda volje, uzročnost i Hume”, Prolegomena, Vol. 10, No.2 (2011): 311-316.
• “Against Chaotic Compatibilism”, u Elhadj, Zeraoulia (ed.): Advanced Topics in Non-linear Chaotic Systems, Saarbrücken: Lambert Academic Publishing (2012): 62-75.
• “Consequences of Hard Incompatibilism”, u Arndt, A. & Zovko, J. (hrsg.): Freiheit und Determinismus, Hannover: Wehrhahn Verlag (2012): 143-150.
• “Sloboda volje i formalni sustav” (u koautorstvu s Bojanom Jovčić), u Boršić, Luka i Ivana Skuhala Karasman (ur.): Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb: Institut za filozofiju, (2013): 279-290.
• “Philosophy of Mind and Metaphysics for Interstellar Message Composition” (u koautorstvu s Kristinom Markalaus), u Kordić, Ivan (ed.): Actuality of the Past, Zagreb: Institute of Philosophy, Zagreb (2014): 187-198.
• “God, Nothing, and Purposeful Universe”, u Agazzi, Evandro (ed.): Science, Metaphysics, Religion, Milano: Franco Angeli (2014): 154-162.
• “On Some Arguments Concerning Freedom and Determinism”, u Panda, Ranjan (ed.): Language, Mind and the Reality, New Delhi: Overseas Press (2015): 215-230.
• “Bog i neka druga postojanja” u Jolić, Tvrtko (ur.): Božje postojanje i Božji atributi, Zagreb: Institut za filozofiju i Udruga za promicanje filozofije (2017):  11-21.
• “Free Deliberation”, u Filip Grgić, Davor Pećnjak (ur.) Free Will and Action: Historical and Contemporary Perspectives, Cham: Springer (2018): 39-46.
• “Bog, filozofija, vjera, sloboda” u Kožnjak, Boris (ur.): Godišnjak za filozofiju 2018: Uloga i mjesto filozofije u suvremenom svijetu, Zagreb: Institut za filozofiju (2018): 137-142.
“Aesthetic Properties of the Art of Painting: Subjective or Objective?”, Athens Journal of Humanities and Arts, vol. 6, No. 1, (2019): 71-84.

c) pregledni radovi:
• “Kritička bilješka: Real People”, Filozofska istraživanja, No.36 (1990): 857-864.
• “Ljudski um, ljudski mozak i praktičnost”, u Žebec, M. et al. (ur.): Mozak i um – trajni izazov čovjeku, Zagreb: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, (2006): 123-138.
• “Personal Identity, Continuity and Brain Transplants”, Studia hermeneutica, Neue Folge Band 5, (2008): 77-88.
• “Filozofija umjetnosti”, u Krkač, K. (ur.): Uvod u filozofiju, Zagreb: MATE (2009): 157-175.
• “Nefunkcionalnost funkcionalizma” (u koautorstvu s Tomislavom Janovićem), u Hudoletnjak Grgić, M., Grgić, F. i Pećnjak, D. (urednici): Aspekti uma, Zagreb: Institut za filozofiju, (2011.): 1-18.
• “Definicije umjetnosti i formalizam” (u koautorstvu s Dragicom Bartulin), Bogoslovska smotra, god. 83., br. 2. (2013): 375-390.
• “Not the Freedom of the Will: A Conditional Analysis”, Prolegomena, Vol. 12. No.2. (2013): 489-498.
• “Argument iz znanja i modalni argument za dualizam u filozofiji uma” (u koautorstvu s Ivanom Špiljkom), Bogoslovska smotra, god. 84., br. 1. (2014): 73-95.
• “Case Study: Introducing Philosophy of Art in Eight Case Studies by Derek Matravers”, Prolegomena, Vol. 14, No. 1. (2015): 89–99.
• “Funkcionalizam i proceduralizam – institucijska i hibridne teorije umjetnosti”, (u koautorstvu s Božicom Jakas) Vrhbosnensia, Vol. 20, No. 1 (2016): 35-61.
• “Sloboda volje: katolički nauk i neuzročna teorija”, Diacovensia, Vol. 24, No. 3 (2016): 469-483.
• “Visions of Lopes Beyond”, Prolegomena, Vol. 15, No. 2 (2016): 177-187.
• “A Few Reflexions on God, Philosophy, Theology, and Faith”, Nova prisutnost, Vol. 18, No. 1 (2020): 61-72.
• “Free Will, Causation, and Sartorio’s Causation and Free Will“, (u koautorstvu sa Zvonimirom Anićem), Prolegomena, Vol. 19. No.1 (2020): 77-90.

d) stručni radovi:
• “Turingovi strojevi, Gödelov teorem i Searleova soba”, Treći program Hrvatskoga radija, No. 48 (1995): 11-15.
• “Znanje laika i znanje stručnjaka”, Encyclopaedia Moderna, No. 47 (1997): 88-90.
• Pododrednica “Filozofija” u odrednici “Englezi” (u koatorstvu s Tomislavom Janovićem), Hrvatska Enciklopedija, svezak 3., Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, (2001): 470-471.
• “U čemu se sastoji problem osobnog identiteta?”, Novi Kamov, god. 5., svezak 16., br. 3 (2005): 31-40.
• Skripta Uvod u filozofiju uma, na mrežnim stranicama Hrvatskih studija: https://www.hrstud.unizg.hr/dokumenti/public/izdavastvo/Uvod_u_filozofiju_uma_e_skripta.pdf (2013)
• “Otkrivač i neotkrivač problema slobode volje u suvremenom kontekstu: u spomen Maji”, u Pećnjak, D., Šegedin, P. i Zakarija K. (urednici): Nasljeđe antike: Ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić, Zagreb: Institut za filozofiju i KruZak (2013):127-130.

e) prikazi knjiga:
• “Edo Pivčević: What Is Truth?“, Studia Hermeneutica, No. 4 (1998): 165-169.
• “Gottlob Frege: Osnove aritmetike i drugi spisi“, Filozofska istraživanja, No. 70 (1998): 713-714.
• “William James: Pragmatizam“, Prolegomena, Vol. 1, No. 1 (2002): 77-78.
• “Colin McGinn: The Mysterious Flame“, Prolegomena, Vol. 1, No. 2 (2002): 200-202.
• “Noël Carroll: Philosophy of Art“, Prolegomena, Vol. 1, No. 2 (2002): 202-204.
• “Michael Devitt i Kim Sterelny: Jezik i stvarnost“, Filozofska istraživanja, No. 90 (2003): 841-842.
• “Boran Berčić: Filozofija Bečkog kruga (The Philosophy of the Vienna Circle)“, Croatian Journal of Philosophy, Vol. 3. No. 8 (2003): 203-208.
• “Nelson Goodman: Jezici Umjetnosti“, Prolegomena, Vol. 2, No. 2 (2003): 241-243.
• “Justin: Razgovor s Trifunom, Apologije”, Prolegomena, Vol. 13, No. 1 (2014): 208-210.
• “Katherin A. Rogers: Freedom and Self-Creation: Anselmian Libertarianism“, Croatian Journal of Philosophy, Vol. 16, No. 48 (2016): 459-462.

f) uredio
Godišnjak za filozofiju 2005, Zagreb: Institut za filozofiju, 2005.
Razumijevanje: od percepcije do morala, Zagreb: Institut za filozofiju, 2007.
Aspekti uma (suurednici: Maja Hudoletnjak Grgić, Filip Grgić) Zagreb: Institut za filozofiju, 2011.
Nasljeđe antike: Ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić (suurednici: Petar Šegedin, Kruno Zakarija), Zagreb: Institut za filozofiju i KruZak, 2013.
• Free Will and Action: Historical and Contemporary Perspectives (coeditor Filip Grgić), Cham: Springer, 2018.

g) ostalo
• “Osnove o visokom školstvu u Republici Hrvatskoj”, u Darko Polšek (urednik): Vidljiva i nevidljiva akademija, Zagreb: Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, (1998): 205-209.
• Nekoliko eseja je objavljeno na trećem programu Hrvatskoga radija u sklopu emisija Eppur si muove, Doba znanosti i Ogledi i rasprave