dr. sc. Davor Pećnjak / životopis

Veselo rođen 11.04.1963. u Zagrebu! Hvala svim mojim pretcima! Rimokatolik

Obrazovanje
1990. diplomirao filozofiju i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu: diplomski rad o problemu osobnog identiteta pod vodstvom dr. sc. Nevena Sesardića
1997. magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu: rad s temom “Problem osobnog identiteta” izrađen pod vodstvom dr.sc. Gorana Švoba
1999-2000. šestomjesečni stipendirani boravak na Central European University u Budimpešti u sklopu programa znanstvene potpore doktoranada (Doctoral Support Scheme)
2002. doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu: rad s temom “Svijest i propozicionalni stavovi u suvremenoj analitičkoj filozofiji” izrađen pod vodstvom dr.sc. Gorana Švoba

Radno iskustvo
1990-1991. Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove u Zagrebu: vanjski suradnik tijekom zimskog semestra
1992-1993. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Politička uprava
1994-1997. Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, Uprava za visoku naobrazbu: savjetnik
1997-2003. Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za filozofiju: znanstveni novak
2001-2003. Filozofski fakultet Rijeka, Odsjek za filozofiju: vanjski suradnik
2002-         Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, studij filozofije: vanjski suradnik
2003-2008. Institut za filozofiju u Zagrebu: znanstveni suradnik
2008-2016. Institut za filozofiju u Zagrebu: viši znanstveni suradnik
2016-         Institut za filozofiju u Zagrebu: znanstveni savjetnik

Nastavna djelatnost
Filozofsko-teološki fakultet Družbe Isusove
Filozofija znanosti
Filozofski fakultet Zadar
Suvremena filozofija
Uvod u filozofiju
Filozofski fakultet Rijeka
Estetika
Filozofija za nefilozofske studijske grupe
Filozofska antropologija
Ontologija
Povijest filozofije IV
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Diplomski studij
Analitička filozofija
Analitička filozofija umjetnosti
Analitička metafizika
Božji atributi
Filozofija religije
Filozofija uma
Filozofija uma i kognitivna znanost
Problem slobode volje i moralne odgovornosti
Teorije svijesti
Poslijediplomski doktorski studij
Analitička filozofija umjetnosti
Dualizam, fizikalizam i idealizam
Osobni identitet
Postojanje Boga
Sloboda volje i moralna odgovornost
Um, mozak i kognitivna neuroznanost
Sveučilište u Zagrebu
Poslijediplomski doktorski studij “Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost”
Filozofija znanosti, metode i kognitivna znanost

Mentorstvo
Sveukupno izrađeno i obranjeno dvanaest diplomskih radova i četiri završna rada pod mojim vodstvom.

Izabran u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 21. siječnja 2014. Senat Sveučilišta u Zagrebu, u suprotnosti sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i protupropisno u odnosu na Statut Sveučilišta u Zagrebu i u odnosu na druge podzakonske propise, izbor nije potvrdio.

Znanstvena i stručna djelatnost
Voditelj znanstvenog projekta “Pitanje slobode volje i problem svijesti” koje je podupiralo MZOŠ RH (2007-2013)
Član Udruge za promicanje filozofije (član predsjedništva 2001-2004, predsjednik 2005-2008, 2013- )
Član Stručnog vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2004-2007.
Predsjednik Znanstvenog vijeća Instituta za filozofiju, 2008-2012, 2016-
Član Vijeća poslijediplomskih studija Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, 2009-2011, 2014-
Sudjelovao u određivanju praga prolaznosti na ispitima iz državne mature iz filozofije u šk.god. 2009/10.
Član Etičkog povjerenstva sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Jezik i kognitivna neuroznanost Sveučilišta u Zagrebu, 2013-
Član uredništva časopisa Croatian Journal of Philosophy, 2013-
Član uredništva časopisa Annual Review of Chaos Theory and Bifurcations and Dynamical Systems, 2011-

Ostalo
Sudjelovanje u Domovinskom ratu od 1991. do 1993. godine
Odlikovan Spomenicom Domovinskog rata
Član Udruge Veterana Domovinskog rata
Položen stručni ispit za savjetnika u tijelima državne uprave
Kratka biografija izašla u publikacijama “Dictionary of International Biography, 32nd ed., 2005”, “Cambridge Blue Book 2005”, “Dictionary of International Biography, 41st ed., 2014”, “Leading Professionals of the World 2014”, “2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, 8th ed., 2014”, koje izdaje International Biographical Centre, Cambridge, England; “Who’s Who in the World 2014”; “Who’s Who in the World 2015”, “Who’s Who in the World 2016”, “Who’s Who in the Science and Engineering 2016-2017” koje izdaje Marquis Who’s Who, New Providence, USA
Izlagao na likovnoj izložbi “Teatar i mit”, DK Gavella, 2000.

Volim Katoličku Crkvu, Hrvatsku, igrati tenis (imam pravu opremu), zanimaju me trkaći automobili i vojni avioni (ali imam samo modele), povijest umjetnosti, ponekad planinarim; naravno – piva s prijateljima i prijateljicama, a više od rada volim slobodno vrijeme; ipak, filozofija u Hrvata je najbolji posao!

E-mail: davor@ifzg.hr