dr. sc. Petar Šegedin / bibliografija

I. Knjige:
a) Autorske knjige:
1. Volja za moć i problem istine, Zagreb: Demetra, 2007. Recenzija: Davor Ljubimir, Prolegomena 9 (1/2010), str. 125-131.
2. Pojam uma u Platona, Zagreb: Matica hrvatska, 2012.
Osvrt: Mario Kopić, Zarez (br. 359, 9. V. 2013., str. 39).
Recenzije: Davor Ljubimir, Prolegomena 12 (1/2013), str. 149-155; Marko Markič, Phainomena XXIV/94-95 (2015), str. 223-230.

b) Uredničke knjige:
1. S ove strane beskonačnosti: filozofiranje i more, Petar Šegedin i Ozren Žunec (prir.), Zagreb: Demetra, 2008.
2. Platonov nauk o duši, Damir Barbarić i Petar Šegedin (prir.), Zagreb: Demetra, 2010.
3. Zbližavanja. Zbornik povodom šezdesete obljetnice života Damira Barbarića, Ozren Žunec i Petar Šegedin (prir.), Zagreb: Matica hrvatska, 2012.
4. Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić, Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Kruno Zakarija (ur.), Zagreb: Institut za filozofiju i Kruzak, 2013.
5. Godišnjak za filozofiju: Filozofija i hrvatski jezik, Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin (ur.), Zagreb: Institut za filozofiju, 2014.
6. Treba li filozofija svoju povijest?, Ivana Skuhala Karasman i Petar Šegedin (ur.), Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.
7. Godišnjak za filozofiju: Filozofija politike: Naslijeđe i perpektive, Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin (ur.), Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.
8. Postojeći pojam. Hegelov “Predgovor” Fenomenologiji duha. Prijevod i interpretacije, Petar Šegedin i Ozren Žunec (ur.), Zagreb: Matica hrvatska, 2018.
9. Braucht die Philosophie ihre Geschichte?/Does Philosophy Need Its History?, I. Skuhala Karasman, P. Šegedin (eds), Zagreb: Institut za filozofiju, 2019.

II. Prijevodi:
1. Parmenid, Platon, bilingv. izd., uvod, prijevod, bilješke, rječnik, bibliografija i pogovor Petar Šegedin, Zagreb: Demetra, 2002. Recenzija: Luka Boršić, Prolegomena 1 (2/2002), str. 125-131.

III. Prilozi u časopisima:
1. “Prijevodi Platonovih djela na hrvatski jezik”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 2003/1-2, str. 387-411.
2. “Duša in polis v Državi“, Phainomena. Revija za fenomenologijo in hermenevtiko, XVIII, 72-73, 2010., str. 75-97.
3. “Das göttliche Eigentum. Zur Position des Menschen in den Stuttgarter Privatvorlesungen”, u: Schelling-Studien. Internationale Zeitschrift zur klassischen deutschen Philosophie, 5 (2017), str. 57-76.

IV. Prilozi u zbornicima:
1. “Istraživanje antičke filozofije u Hrvatskoj u XX. stoljeću”, u Damir Barbarić i Franjo Zenko (ur.), Filozofija u Hrvatskoj u XX. stoljeću, Zagreb: Matica hrvatska, 2007, str. 215-246.
2. “‘More’ u filozofiranju Friedricha Nietzschea”, u Petar Šegedin i Ozren Žunec (prir.), S ove strane beskonačnosti: filozofiranje i more, Zagreb: Demetra, 2008, str. 211-240.
3. “Eteričko sopstvo u eteru ideje. Uz Ciprino razumijevanje Platona”, u Damir Barbarić (priredio), Vrijeme metamorfoza. Uz Metamorfoze metafizike Marijana Cipre, Zagreb: Matica hrvatska, 2009, str. 81-107.
4. “Spoznaja kao utjelovljenje”, u Zvonimir Čuljak (ur.), Spoznaja i interpretacija. Zbornik radova međunarodnoga simpozija “Cognition and Interpretation” Zagreb, Institut za filozofiju, 10.-11. listopada 2003., Zagreb: Institut za filozofiju (suizdavač: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu), 2010, str. 101-125.
5. “Duša i polis u Politeji”, u Damir Barbarić i Petar Šegedin (prir.), Platonov nauk o duši, Zagreb: Demetra, 2010, str. 69-95.
6. “Obrazovanje i odgoj u Platonovoj Politeji“, u Damir Barbarić (priredio), Čemu obrazovanje. Razmatranja o budućnosti sveučilišta, Zagreb: Matica hrvatska, 2011, str. 117-149.
7. “Mousiké als Mimesis der Wahrheit”, u Dietmar Koch / Irmgard Männlein-Robert / Niels Weidtmann (Hrsg.), Platon und die Mousiké, Tübingen: Attempto, 2012, str. 155-174.
8. “Pitanje prijateljstva”, u Ozren Žunec i Petar Šegedin (prir.), Zbližavanja. Zbornik povodom šezdesete obljetnice života Damira Barbarića, Zagreb: Matica hrvatska, 2012, str. 13-31.
9. “Četvorstvo uzrokā u Aristotelovoj Fizici“, u Davor Pećnjak, Petar Šegedin, Kruno Zakarija (ur.), Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić, Zagreb: Institut za filozofiju i Kruzak, 2013, str. 69-96.
10. “Svjetovanje svijeta (Bitak i vrijeme, §§14-24, 69-71)”, u Damir Barbarić (ur.), Bitak i vrijeme. Interpretacije. Zbornik radova, Zagreb: Matica hrvatska, 2013, str. 13-68.
11. “Umijeće i znanje: uz Platonovu postavku znanja kao vrline”, u Luka Boršić i Ivana Skuhala Karasman (ur.), Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb: Institut za filozofiju, 2013, str. 13-36.
12. “Filozofija i život”, u Ivana Skuhala Karasman i Petar Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016, str. 83-114.
13. “Što je bît?”, u Damir Barbarić (prir.), Prema povijesnom mišljenju. Uz djelo Vanje Sutlića, Zagreb: Matica hrvatska, 2016, str. 85-97.
14. “Politika i ljubav: Uz pojam moći u filozofiranju Friedricha Nietzschea?”, u: Luka Boršić, Tvrtko Jolić, Petar Šegedin (ur.), Godišnjak za filozofiju: Filozofija politike: Naslijeđe i perpektive, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016, str. 147-170.
15. “Na Homerovu tragu”, u F. Zore i J. Ciglenečki (ur.), Začetki grškega mišljenja, Ljubljana: KUD Logos – Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017, str. 27-62.
16. “Slobodna veza cjeline“, u Damir Barbarić (ur.), Sloboda i zlo. Schellingov Spis o slobodi, Zagreb: Matica hrvatska, 2017, str. 43-74.
17. “‘Strahovita moć negativnog’ Uz ulogu i mjesto razuma u ‘Predgovoru’ Fenomenologiji duha”, u Petar Šegedin i Ozren Žunec (ur.), Postojeći pojam. Hegelov “Predgovor” Fenomenologiji duha. Prijevod i interpretacije, Zagreb: Matica hrvatska, 2018, str. 187-253.
18. “‘Prazno mjesto'”, u Boris Kožnjak (ur.), Godišnjak za filozofiju: Uloga i mjesto filozofije u suvremenom društvu, Zagreb: Institut za filozofiju, 2018, str. 33-65.
19. “‘Pjesma onoga koji ljubi’ Uz pojam života u Zaratustri“, u D. Barbarić (ur.), S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Tako je govorio Zaratustra, Zagreb: Matica hrvatska, 2019, str. 197-263.
20. “Philosophie und Leben”, u I. Skuhala Karasman, P. Šegedin (eds), Braucht die Philosophie ihre Geschichte?/Does Philosophy Need Its History?, Zagreb: Institut za filozofiju, 2019, str. 105-132.
21. “Uz estetiku ideje”, u: Umjetnost i ljepota. Zbornik radova, Matica hrvatska Sisak, 2019, str. 9-19.

V. Stručni radovi:
a) Prikazi knjiga:
1. “S Nietzscheom o Europi, Mario Kopić”, Prolegomena 1 (2/2002), str. 196-200.
2. “Samoodređenje, Volker Gerhardt”, Prolegomena 2 (2/2003), str. 229-236.
3. “Bogovi Grčke, W. F. Otto”, Prolegomena 4 (2/2005), str. 263-271.
4. “Platon über das Gute und die Gerechtigkeit, Damir Barbarić hrsg.”, Prolegomena 4 (2/2005), str. 257-260.
5. “Početak i smisao metafizičkih pitanja. Studije o povijesti grčke filozofije, Franci Zore”, Prolegomena 6 (1/2007), str. 92-100.
6. “Izgledi povijesnog mišljenja. Zbornik radova povodom osamdesete obljetnice rođenja Vanje Sutlića, Žarko Paić (ur.)”, Prolegomena 6 (1/2007), str. 104-113.
7. “Nietzsche und Platon. Begegnung auf dem Weg der Umdrehung des Platonismus, Anamaria Lossi”, Prolegomena 6 (2/2007), str. 323-327.
8. “Parmenides, Cosmos and Being: A Philosophical Interpretation, Panagiotis Thanassas”, Rhizai 6 (1/2009), str. 67-70.
9. “Ne profitu: zašto demokracija treba humanistiku, Martha C. Nussbaum (preveo N. Mudri)”, Prolegomena 12 (1/2013), str. 156-165.
10. “Čudo svijeta: uz prvi hrvatski prijevod Timeja, Damir Barbarić, Skladba svijeta. Platonov Timej (Zagreb: Matica hrvatska, 2017), 466 pp.”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 43/1(85) (2017), str. 387–392.
11. “Protiv apsolutne pretenzije, Mario Kopić, Žudnja i stremljenje (Zagreb: Matica hrvatska, 2018)”, Vijenac. Književni list za umjetnost kulturu i znanost, br. 659, 6. lipnja 2019., str. 28.

b) Ostalo:
Leksikonske natuknice: “apolonijsko-dionizijsko” (str. 42-43), “Mendelssohn, Moses” (str. 742), “prevrednovanje svih vrijednosti” (str. 937-938), “vječno vraćanje jednakog” (str. 1227-1228), u: Filozofski leksikon, glavni urednik Stipe Kutleša, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012.