dr. sc. Petar Šegedin / životopis

Rođen 30. 7. 1973. u Splitu.

Obrazovanje:
Osnovnu školu (1980-1988) i gimnaziju (1988-1992) završava u Dubrovniku.
1992. godine upisuje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studij filozofije i grčkoga jezika s književnošću, koji završava 1998. g., diplomiravši kod prof. dr. sc. Branka Despota radom Uvođenje u Platonovo političko filozofiranje.
Magistarski rad na temu Volja za moć i problem istine, nastao uz mentorstvo prof. dr. sc. Branka Despota, obranio 13. 6. 2006. g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Damir Barbarić, prof. dr. sc. Branko Despot i prof. emer. dr. sc. Danilo Pejović (†).
Doktorski rad na temu Pojam uma u Platonovu filozofiranju, nastao uz mentorstvo prof. dr. sc. Damira Barbarića, obranio 30. 6. 2010. g. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Damir Barbarić, prof. dr. sc. Josip Talanga i prof. dr. sc. Ozren Žunec.

Poznavanje jezika:
Aktivno: engleski i njemački jezik
Pasivno: grčki, latinski, talijanski i ruski jezik

Područja interesa:
Povijesno-filozofijski: povijest filozofije, osobito: grčka filozofija predplatoničkog i klasičnog razdoblja, klasični njemački idealizam, suvremena filozofija (fenomenologija i hermeneutika).
Disciplinarno-filozofijski: ontologija, epistemologija, etika.

Usavršavanje u inozemstvu:
Ljetna škola međunarodnoga programa za doktorande “Metaphysik und Metaphysikkritik” na Univerzitetu Tübingen, rujan 2001.
Istraživački boravak na Univerzitetu Tübingen, siječanj-ožujak 2002. g.

Zaposlenje i zvanja:
2000. volonter u Dubrovačkom arhivu na Odsjeku za Dubrovačku Republiku.
2002. asistent na Institutu za filozofiju u Zagrebu.
2010. viši asistent na Institutu za filozofiju u Zagrebu.
2011. znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu.
2016. viši znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu.

Znanstveno-istraživačka djelatnost:
2002-2006 znanstveni projekt “Nauk o principima u kasnoj Platonovoj filozofiji” (0191002), glavni istraživač dr. sc. Damir Barbarić
2007-2012 znanstveni projekt “Zasnivanje metafizike u Platonovoj filozofiji” (191-1911113-1107), voditelj projekta dr. sc. Damir Barbarić

Stručna djelatnost:
2005.-2009. tajnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske.
2006.-2010. član uredništva filozofskog časopisa Prolegomena.
2009.-2014. pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske.
2010.- supokretač i suvoditelj Filozofske škole Matice hrvatske (s prof. dr. Damirom Barbarićem, izv. prof. dr. Igorom Mikecinom i prof. dr. Ozrenom Žunecom)
2012.-2016. član uredništva Godišnjaka za filozofiju u izdanju Instituta za filozofiju u Zagrebu.
2013.- član uredništva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine u izdanju Instituta za filozofiju u Zagrebu.
2015.- supokretač i suvoditelj međunarodnoga kursa Klassische Deutsche Philosophie na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku (s Christophom Binkelmannom, Die Schelling-Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München)
Recenzira tekstove za časopise: Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, Phainomena (Ljubljana), Prolegomena.

Članstva:
2003.- član Odjela za filozofiju Matice hrvatske.

Član organizacijskog odbora sljedećih skupova:
1. Simpozij Platon o dobru i pravednosti. Zagreb, 4.-6. ožujak 2004. Organizator: Udruga za promicanje filozofije u suradnji s Odjelom za filozofiju Matice hrvatske, Gradskim uredom za kulturu (Zagreb) i Instituto Italiano di Cultura (Zagabria).
2. Simpozij Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost. Slano, 6.-7. listopad 2004. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske.
3. Simpozij Kant – 200 godina poslije. Zagreb, 5.-6. studeni 2004. Organizator: Institut za filozofiju (Zagreb).
4. Simpozij Filologija filozofskih prijevoda: činjenični i normativni aspekti. Zagreb, 10. prosinac 2004. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske.
5. Simpozij Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost. Orebić, 4.-8. listopad 2005. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske.
6. Simpozij Das Spätwerk Martin Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert. Zagreb, 2.-3. lipanj, 2006. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske.
7. Simpozij Filozofiranje i more. Orebić, 4.-7. listopad 2007. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske.
8. Simpozij Marijan Cipra: Metamorfoze metafizike. Zagreb, 21. studeni 2008. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske.
9. Simpozij Platonov nauk o duši. Orebić, 14.-16. svibanj 2009. Organizator: Odjel za filozofiju Matice hrvatske.
10. Simpozij Um i stvarnost. Zagreb, 29. lipanj 2009. Organizator: Institut za filozofiju.
11. Simpozij Čemu obrazovanje danas i komu je ono potrebno?, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 5.-6. ožujak, 2010.
12. Filozofska škola Matice hrvatske: Aristotel: Fizika, Matica hrvatska i Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Orebić, 3.-10. listopad, 2010.
13. Simpozij Ideja politike, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 18.-19. studenoga, 2011.
14. Filozofska škola Matice hrvatske: Martin Heidegger: Bitak i vrijeme, Matica hrvatska i Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Orebić, 14.-19. svibanj, 2012.
15. Simpozij Živo filozofiranje (povodom 70. rođendana prof. B. Despota), Odjel za filozofiju Matice hrvatske u suradnji s Odsjekom za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institutom za filozofiju u Zagrebu, Zagreb, 9.-10. studeni, 2012.
16. Simpozij Treba li filozofiji njezina povijest?, Institut za filozofiju, Zagreb, 5.-6. prosinac 2013.
17. Okrugli stol Filozofski leksikon, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, 16. siječnja 2014.
18. Filozofska škola Matice hrvatske: Sloboda i zlo. Schellingov Spis o ljudskoj slobodi, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 20.-22. studeni, 2014.
19. Međunarodni kurs Klassische Deutsche Philosophie: F. W. J. Schelling, Stuttgarter Privatvorlesungen, IUC Dubrovnik, 28. rujan-2. listopad, 2015.
20. Filozofska škola Matice hrvatske: Tragedija i bit kazališta, Matica hrvatska u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Grožnjan, 16.-21. svibanj, 2016.
21. Filozofska škola Matice hrvatske: Uvod u spekulativno mišljenje: G.W.F. Hegel, Fenomenologija duha – Predgovor, Matica hrvatska u suradnji s Katoličko-bogoslovnim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Đakovo, 5.-11. rujan, 2016.
22. Međunarodni kurs Klassische Deutsche Philosophie: F. W. J. Schelling, Historisch-kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie, IUC Dubrovnik, 08.-12. svibanj, 2017.
23. Međunarodni simpozij Što je ljepota? / What is Beauty?, Institut za filozofiju, Zagreb, 14.-16. prosinac, 2017.
24. Filozofska škola Matice hrvatske: S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Matica hrvatska u suradnji s Katoličko-bogoslovnim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Đakovo, 10.-16. rujan, 2018.
25. Međunarodni kurs Klassische Deutsche Philosophie: F. W. J. Schelling, Die Weltalter (1811), IUC Dubrovnik, 01.-05. listopad, 2018.
26. Međunarodni kurs Klassische Deutsche Philosophie: F. W. J. Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (Freiheitsschrift), IUC Dubrovnik, 04.-08. svibanj, 2020.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima, kolokvijima, gostujuća i javna predavanja:
1. Simpozij Spoznaja i interpretacija, Institut za filozofiju, Zagreb, 10.-11. listopad 2003. (s izlaganjem “Spoznaja kao utjelovljenje”).
2. Simpozij Filologija filozofskih prijevoda: činjenični i normativni aspekti, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 10. prosinac 2004. (s izlaganjem “Uz Prijevode Platonovih djela na hrvatski jezik”).
3. Simpozij Hrvatska filozofija u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb, 2.-4. ožujak 2006. (s izlaganjem “Istraživanje antičke filozofije u Hrvatskoj u 20. stoljeću”).
4. Određenje uma u Platonovoj filozofiji s pogledom na Aristotela, 4. lipnja 2007. (kolokvij u sklopu znanstvenog projekta “Zasnivanje metafizike u Platonovoj filozofiji” koji se izvodi na Institutu).
5. Simpozij Filozofiranje i more, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Orebić, 4.- 7. listopad 2007. (s izlaganjem “‘More’ u filozofiranju Friedricha Nietzschea”).
6. Javno predavanje Utemeljenje etike u Platona, Salon mladih Matice hrvatske, Zagreb, 13. ožujak 2008.
7. Simpozij Marijan Cipra: Metamorfoze metafizike, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 21. studeni 2008. (s izlaganjem “Svijet uma. Uz Ciprinu interpretaciju Platona”).
8. Simpozij Platonov nauk o duši, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Orebić, 14.-16. svibanj 2009. (s izlaganjem “Duša i polis u Politeji”).
9. Simpozij Um i stvarnost, Institut za filozofiju, Zagreb, 29. lipanj 2009. (s izlaganjem “Pojam uma u poredbi sa suncem”).
10. Predavanje Pojam uma u Platonovu filozofiranju, 21. listopad 2009. (u sklopu niza kolokvija znanstvenih novaka Instituta za filozofiju).
11. Simpozij Čemu obrazovanje danas i komu je ono potrebno?, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 5.-6. ožujak 2010. (s izlaganjem “Obrazovanje i odgoj”)
12. Tübinger Platon-Tage: Platon und die Mousiké, 15.-17. travanj 2010. (s izlaganjem “Mousike als Mimesis der Wahrheit”).
13. Filozofska škola Matice hrvatske: Aristotel: Fizika, Matica hrvatska i Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Orebić, 4.-9. listopad 2010. (s izlaganjem “Četvorstvo uzrokā i pojam svrhe”).
14. Simpozij Ideja politike, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 18.-19. studenoga 2011. (s izlaganjem “Politika i ljubav. Uz pojam moći u filozofiranju Friedricha Nietzschea”).
15. Filozofska škola Matice hrvatske: Martin Heidegger: Bitak i vrijeme, Matica hrvatska i Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Orebić, 14.-19. svibanj 2012. (s izlaganjem “Svjetovanje svijeta”).
16. Simpozij Živo filozofiranje (povodom 70. rođendana prof. Branka Despota), Odjel za filozofiju Matice hrvatske u suradnji s Odsjekom za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institutom za filozofiju u Zagrebu, Zagreb, 9.-10. studeni 2012. (s izlaganjem “O bitku pretpostavke. Uz Platonova Parmenida”).
17. Simpozij Filozofija u dijalogu sa znanostima, Institut za filozofiju u Zagrebu, Zagreb, 5.-7. prosinac 2012. (s izlaganjem “Umijeće i znanje. Uz Platonovu postavku znanja kao vrline”).
18. Predavanje Pojam uzroka u Fedonu, 11. travanj 2013. (u sklopu niza kolokvija na Institutu za filozofiju).
19. Simpozij Dvodnevni mednarodni simpozij o predsokratikih, 21.-22. listopad 2013, Slovenska matica, Ljubljana (s izlaganjem “Na Homerovu tragu”).
20. Simpozij Treba li filozofiji njezina povijest?, Institut za filozofiju, 5.-6. prosinac 2013. (s izlaganjem “Filozofija i život”).
21. Filozofska škola Matice hrvatske: Sloboda i zlo. Schellingov Spis o ljudskoj slobodi, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 20.-22. studeni 2014. (s izlaganjem “Produktivni identitet. Isto i drugo u spisu o slobodi”).
22. Simpozij Povijesno mišljenje u obzoru suvremene filozofije. U povodu 90. obljetnice rođenja Vanje Sutlića, Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 20. ožujak 2015. (s izlaganjem “Što je bit?”)
23. Međunarodni kurs Klassische Deutsche Philosophie: F. W. J. Schelling, Stuttgarter Privatvorlesungen, IUC Dubrovnik, 28. rujan-2. listopad 2015. (s izlaganjem “Mensch – Staat – Kirche [S. 457-465]”)
24. Filozofska škola Matice hrvatske: Tragedija i bit kazališta, Matica hrvatska u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Grožnjan, 16.-21. svibanj 2016. (s izlaganjem “Eshilovi Perzijanci: Analiza i interpretacija”)
25. Filozofska škola Matice hrvatske: Uvod u spekulativno mišljenje: G.W.F. Hegel, Fenomenologija duha – Predgovor, Matica hrvatska u suradnji s Katoličko-bogoslovnim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Đakovo, 5.-11. rujan 2016. (s izlaganjem “Razum”)
26. Međunarodni kurs Klassische Deutsche Philosophie: F. W. J. Schelling, Historisch-kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie, IUC Dubrovnik, 08.-12. svibanj 2017. (s izlaganjem “Substanzielles Bewusstsein”).
27. Simpozij Filozofija u suvremenom društvu, Institut za filozofiju u Zagrebu, 26-28. lipanj 2017. (s izlaganjem “‘Prazno mjesto’ [Politeia 495c9]”).
28. Internationales Kolloquium Samothraki 2017 Europäische Philosophie, Griechische Mythologie und ihr Mysterienwesen, Samotraka 10.-17. rujan 2017. (s izlaganjem “Logos und Unsterblichkeit”).
29. 55. Heiligkreuztal Kolloquium, Heiligkreuztal, 1.-3. prosinac 2017. Tübinger Gesellschaft für phänomenologische Philosophie.
30. Međunarodni simpozij Što je ljepota? / What is Beauty?, Institut za filozofiju, Zagreb, 14.-16. prosinac 2017. (s izlaganjem “Uz estetiku ideje”)
31. 56. Heiligkreuztal Kolloquium, Heiligkreuztal, 4.-6. Mai 2018. Tübinger Gesellschaft für phänomenologische Philosophie.
32. Filozofska škola Matice hrvatske: S onu stranu metafizike? Friedrich Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Matica hrvatska u suradnji s Katoličko-bogoslovnim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Đakovo, 10.-16. rujan 2018. (s izlaganjem “Život [Das Tanzlied // Von der grossen Sehnsucht // Das andere Tanzlied // Die sieben Segel]”)
33. Međunarodni kurs Klassische deutsche Philosophie: F. W. J. Schelling, Die Weltalter (1811), IUC Dubrovnik, 1.-5. listopad 2018. (s izlaganjem “Zeugung [53-58]”)
34. International conference The Concept of World in Philosophy, Institut za filozofiju, Zagreb, 6-7 December 2018 (s izlaganjem “‘Svjetovnost svijesti’. Uz pojam svijeta u Hegelovoj Fenomenologiji duha“).
35. 58. Heiligkreuztal Kolloquium, Heiligkreuztal, 24.-26. Mai 2019. Tübinger Gesellschaft für phänomenologische Philosophie (s izlaganjem “‘Der Leere Ort’ Zu Politeia 495c8-e2. Erster Teil.”).
36. Internationales Kolloquium Samothraki 2019 Europäische Philosophie, Griechische Mythologie und ihr Mysterienwesen, Samotraka 9.-14. rujan 2019. (s izlaganjem “Zum Begriff des Tragischen: Aischylos’ Perser“).
37. Heidegger-Kolloquium I Zur Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt, Universität Tübingen (Philosophisches Seminar) in Zusammenarbeit mit der Tübinger Gesellschaft für Phänomenologische Philosophie, Tübingen, 8.-10. November 2019 (s izlaganjem “Zum Weltcharakter des Seins”).
38. 59. Heiligkreuztal Kolloquium, Heiligkreuztal, 6-8. Dezember 2019, Tübinger Gesellschaft für phänomenologische Philosophie (s izlaganjem “‘Der Leere Ort’ Zu Politeia 495c8-e2. Zweiter Teil.”).
39. Filozofija jezika i jezik filozofije, Zagreb, 28.-29. veljače 2020., Odjel za filozofiju Matice hrvatske (s izlaganjem “Moć razgovaranja”)
40. F. W. J. Schelling: Stuttgarter Privatvorlesungen, Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 03.-10. ožujak 2020. (gostujuće predavanje)