dr. sc. Dario Škarica / bibliografija

I. KNJIGA:
1. Spoznaja i metoda u Ruđera Boškovića, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2000, 194 str. [neznatno izmijenjen i proširen tekst doktorske disertacije.]

II. IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI:
1. “Bošković on Knowledge”, Synthesis Philosophica 16, vol. 8, fasc. 2, Zagreb, 1993, str. 255-267.
2. “Boškovićeva kauzalna tumačenja sjetilnog opažanja”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 21, br. 1-2 (41-42), Zagreb, 1995, str. 123-149.
3. “Pojam istine u Boškovića. Bošković i Kant”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 24, br. 1-2 (47-48), Zagreb, 1998, str. 79-92.
4. “Boškovićev metodološki fenomenalizam”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 25, br. 1-2 (49-50), Zagreb, 1999, str. 125-141.
5. “Scholastic and Newtonian Context of Bošković’s Concept of Force”, Studia historiae philosophiae Croaticae 4, Vol. 4, No. 4, Zagreb, 1999, str. 107-123.
6. “Boškovićeva kritika sjetilnog opažanja”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 26, br. 1-2 (51-52), Zagreb, 2000, str. 187-198.
7. “Boškovićeva analiza sraza – metodološki aspekt”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 27, br. 1-2 (53-54), Zagreb, 2001, str. 91-125.
8. “Boškovićev metafizički dokaz načela neprekinutosti”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 28, br. 1-2 (55-56), Zagreb, 2002, str. 179-205.
9. “Zimmermannova noetička polemika s Hijacintom Boškovićem”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 29, br. 1-2 (57-58), Zagreb, 2003, str. 193-220.
10. “Zimmermannova kritika pragmatizma”, Filozofska istraživanja 93, god. 24, sv. 2, Zagreb, 2004, str. 577-600.
11. “Zimmermann o trima vrstama znanja”, Filozofska istraživanja 94-95, god. 24, sv. 3-4, Zagreb, 2004, str. 929-976.
12. “Zimmermannova kritika skepticizma”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 30, br. 1-2 (59-60), Zagreb, 2004, str. 149-171.
13. “Uz Zimmermannov pojam mišljenja i spoznaje”, Filozofska istraživanja 96, god. 25, sv. 1, Zagreb, 2005, str. 189-225.
14. “Külpe i Zimmermann o polaznom i konačnom predmetu psihologije”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 34, br. 1-2 (67-68), Zagreb 2008, str. 217-259.
15. “Izvorni Zimmermannov nauk o odnošajnom opažanju”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 35, br. 1-2 (69-70), Zagreb 2009, str. 99-121.
16. [u koautorstvu s Ljudevitom Hanžekom] “Zimmermann o historijskom svjedočanstvu”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 37, br. 1-2 (73-74), u tisku.

III. PREGLEDNI ČLANAK:
1. “Rasprave o prvim filozofima – G. S. Kirk, J. E. Raven and M. Schofield, The Presocratic Philosophers. A Critical History with a Selection of Texts. Second Edition, Cambridge University Press 1983.”, Filozofska istraživanja 22, god. 7, sv. 3, Zagreb, 1987, str. 1009-1019.

IV. KRATKO PRIOPĆENJE
1. “Značajke pristupa Boškovićevoj filozofiji – Franjo pl. Marković”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 65-66 (2007), str. 57-65.

V. KOMENTARI:
1. Pico della Mirandola, “O dostojanstvu čovjeka”, (bilješke uz prijevod sastavili: Mihaela Girardi Karšulin i Dario Škarica), u: E. Banić-Pajnić (ur.), Filozofija renesanse. Hrestomatija filozofije, sv. 3, Školska knjiga, Zagreb, 1996, str. 207-237.

VI. RAD U ZBORNIKU:
1. “The Methodological Aspect of Bošković’s Analysis of Collision”, u: Philosophical Topics. Interpreting Tradition and Modernity, Institut za filozofiju, Zagreb, 2004, str. 117-146. [rad je nastao spajanjem, djelomičnim kraćenjem i preradbom članaka pod br. 7 i 8 u popisu izvornih znanstvenih članaka.]

VII. RECENZIJE:
1. “Bhagavad-gîtâ. Preveo i prepjevao Đ. Robotić. SNL, Zagreb, 1983.”, Filozofska istraživanja 12, god. 5, sv. 1, Zagreb, 1985, str. 177-179.
2. “Dejvid Hjum, Rasprava o ljudskoj prirodi. Preveo Borivoje Nedić. Veselin Masleša, Sarajevo, 1983. (Biblioteka Logos)”, Filozofska istraživanja 14, god. 5, sv. 3, Zagreb, 1985, str. 605-609.
3. “Artur Šopenhauer, Svet kao volja i predstava − I / 1, 2. Preveo Božidar Zec. Grafos, Beograd, I/1, 1981; I/2, 1984.”, Filozofska istraživanja 15, god. 5, sv. 4, Zagreb, 1985, str. 865-868.
4. “Giordano Bruno, Optimizam slobodnog mišljenja. Preveo Mate Zorić. Naprijed, Zagreb, 1985.”, Filozofska istraživanja 21, god. 7, sv. 2, Zagreb, 1987, str. 671-674.
5. “Damir Barbarić, Filozofija Andrije Dorotića. Odjel za povijest filozofije Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1987″, Filozofska istraživanja 35, god. 10, sv. 2, Zagreb, 1990, str. 571-573. [Prijevod na engleski jezik: “Damir Barbarić, The philosophy of Andrija Dorotić, The Department of the History of Philosophy, The University of Zagreb Institute for Historical Sciences, Zagreb, 1987″, Studia historiae philosophiae Croaticae 1, Vol. 1, No. 1, Zagreb, 1990, str. 219-222.]
6. “Immanuel Kant, Metafizička polazna načela prirodne znanosti, Biblioteka Logos, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990, preveo: Milan Soklić”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 16, br. 1-2 (31-32), Zagreb, 1990, str. 245-248.
7. “Anto Slavko Kovačić, Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene. (Prilog povijesti hrvatske književnosti i kulture), ‘Svjetlost’, Sarajevo, Narodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Franjevački provincijalat ‘Bosne Srebrene’, Sarajevo, 1991,” Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 19, br. 1-2 (37-38), Zagreb, 1993, str. 317-320.
8. “V. Kapitanović, Rukopisna i knjižna baština Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj. Franjevačka visoka bogoslovija Makarska i Arhiv Hrvatske, Zagreb – Makarska, 1993″, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 20, br. 1-2 (39-40), Zagreb, 1994, str. 485-490.
9. “Stipe Kutleša, Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića, Hrvatsko filozofsko društvo, Biblioteka Filozofska istraživanja, knj. 67, Zagreb, 1993″, Društvena istraživanja, god. 4, sv. 6 (20), Zagreb, 1995, str. 992-994.
10. “E. Banić-Pajnić, M. Girardi Karšulin, M. Josipović, Magnum miraculum – homo (A Great Miracle – Man), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1995.”, Studia historiae philosophiae Croaticae 3, Vol. 3, No. 3, Zagreb, 1996, str. 253-264. [Na hrvatskom jeziku: “E. Banić-Pajnić, M. Girardi Karšulin, M. Josipović, Magnum miraculum – homo (Veliko čudo – čovjek), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1995″, Filozofska istraživanja 67, god. 17, sv. 4, Zagreb, 1997, str. 1131-1135.]
11. “Franjo Zenko (ur.), Starija hrvatska filozofija. (Hrestomatija filozofije, sv. 9), Školska knjiga, Zagreb, 1997, str. 572″, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 23, br. 1-2 (45-46), Zagreb, 1997, str. 255-262.
12. “Damir Barbarić (ur.), Filozofija racionalizma. Hrestomatija filozofije, svezak 5, Školska knjiga, Zagreb 1997.”, Filozofska istraživanja 68, god. 18, sv. 1, Zagreb, 1998, str. 247-250. [Prijevod na engleski jezik: “Damir Barbarić (ed.), Filozofija racionalizma (The Philosophy of Rationalism). Hrestomatija filozofije (The Chrestomathy of Philosophy), vol. 5, Školska knjiga, Zagreb 1997″, Synthesis philosophica 25, vol. 13, fasc. 1, Zagreb, 1998, str. 297-300.]
13. “Branko Franolić, Works of Croatian Latinists Recorded in the British Library General Catalogue, Second, enlarged Edition, Croatian Information Centre, Zagreb – London – New York – Toronto – Sydney, 1998″, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 24, br. 1-2 (47-48), Zagreb, 1998, str. 265-266.
14. “D. Barbarić (ur.), Filozofija njemačkog idealizma. Hrestomatija filozofije, sv. 6, Školska knjiga, Zagreb 1998, str. 677.”, Filozofska istraživanja 71, god. 18, sv. 4, Zagreb, 1998, str. 993-996.
15. “Žarko Dadić, Franjo Petriš i njegova prirodnofilozofska i prirodoznanstvena misao / Franciscus Patricius and His Natural Philosophical and Natural Scientific Thought, Školska knjiga, Zagreb, 2000″, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 26, br. 1-2 (51-52), Zagreb, 2000, str. 285-287.

VIII. PRIJEVODI:
Knjige
1. Ernst Cassirer, Uz Einsteinovu teoriju relativnosti. Spoznajnoteoretska razmatranja, Demetra, Zagreb, 1998, 153 str.
2. Ernst Cassirer, Prilozi filozofiji jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 2000, 189 str.
3. Gerd Haeffner, Filozofska antropologija, Naklada Breza, Zagreb, 2003, 239 str.

Članci
1. Kurt Flasch, “Diltheyev koncept renesanse”, Godišnjak za povijest filozofije, br. 8, Zagreb, 1990, str. 70-91.
2. Lutz Koch, “Pravo kao zbiljnost uma. O jednom Hegelovu ostajućem uvidu”, Godišnjak za povijest filozofije, br. 9, Zagreb, 1991, str. 88-100.
3. Paracelsus, “Pronicava filozofija”, (izbor), u: E. Banić-Pajnić (ur.), Filozofija renesanse, Hrestomatija filozofije, sv. 3, Školska knjiga, Zagreb, 1996, str. 257-270.
4. Paracelsus, “Pet filozofskih traktata”, (izbor), u: E. Banić-Pajnić (ur.), Filozofija renesanse, Hrestomatija filozofije, sv. 3, Školska knjiga, Zagreb, 1996, str. 271-282.
5. Hans-Peter Schütt, “Gottfried Wilhelm Leibniz”, u: D. Barbarić (ur.), Filozofija racionalizma, Hrestomatija filozofije, sv. 5, Školska knjiga, Zagreb, 1997, str. 325-355.
6. Paul Richard Blum, “Sinkretizam teorija u Antonija Zara (1574-1621) Istranina”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 24, br. 1-2 (47-48), Zagreb, 1998, str. 5-13.

IX. BIBLIOGRAFIJE:
1. “Izdanja u biblioteci LOGOS 1960.-1985.”, uz članak: Branka Brujić, “Edicije LOGOS-a kao poticaj suvremenom filozofijskom mišljenju u nas. Povodom 25-godišnjeg izlaženja filozofske biblioteke LOGOS, Veselin Masleša, Sarajevo, 1960-1985. (popis izdanja u prilogu)”, Filozofska istraživanja 19, god. 6, sv. 4, Zagreb, 1986, str. 1243-1252.
2. “Bibliografija Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2/1975. do 29-30/1989.”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, god. 15, br. 1-2 (29-30), Zagreb, 1989., str. 229-236.
3. “Bibliografija Priloga za istraživanje hrvatske filozofske baštine 1-2 (1975) – 59-60 (2005)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 61-62 (2005), str. 363-384. (Bibliografiju sastavili: Filip Grgić, Dario Škarica i Nives Zenko).

X. SVEUČILIŠNI PRIRUČNI TEKSTOVI:
1. Dario Škarica i Ljudevit Hanžek, “Goldmanov historijski reliabilizam”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011.
2. Ljudevit Hanžek i Dario Škarica, “Stroudov kartezijanski skepticizam”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011.
3. Ljudevit Hanžek i Dario Škarica, “Mooreova kritika skepticizma”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011.