dr. sc. Dario Škarica / životopis

Rođen 11. 12. 1963. u Splitu.

Obrazovanje
Osnovnu i srednju školu pohađao u Drnišu.
Studij filozofije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1982. i završava 1988.
Postdiplomski studij iz suvremene filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1988. i završava 1993.
Magistarski rad Boškovićevo poimanje spoznaje, izrađen pod mentorstvom prof. dr. Danila Pejovića, obranio 1993. g. pred komisijom u sastavu: prof. dr. Danilo Pejović (predsjednik komisije), akademik Žarko Dadić i prof. dr. Branko Despot.
Doktorski rad Induktivna metoda u Ruđera Boškovića, izrađen pod mentorstvom prof. dr. Danila Pejovića, obranio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. g. pred komisijom u sastavu: prof. dr. Srđan Lelas (predsjednik komisije), prof. dr. Danilo Pejović (mentor) i prof. dr. Branko Despot.

Zaposlenja
Od 1989. zaposlen na Institutu za filozofiju u Zagrebu.
Od 2012. zaposlen na Institutu za filozofiju u Zagrebu (70%) i na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (30%).

Znanstvena i znanstveno-nastavna zvanja
U zvanje znanstvenog suradnika izabran 1999.
U zvanje višeg znanstvenog suradnika izabran 2005.
U zvanje znanstvenog savjetnika izabran 2010.
U naslovno zvanje docenta izabran 2005.
U zvanje izvanrednog profesora izabran 2011.

Znanstvena djelatnost
Od 1996. do 2001. suradnik na programu trajne istraživačke djelatnosti Instituta za filozofiju u Zagrebu Povijest hrvatske filozofije i temeljni problemi filozofije (voditelj programa: dr. Pavo Barišić) – tema Djelo Ruđera Boškovića u europskom kontekstu (voditelj teme: dr. Ivica Martinović).
Od 2002. do 2006. voditelj znanstvenoistraživačkog projekta Zimmermannova noetika.
Od 2007. voditelj znanstvenog projekta Stjepan Zimmermann.
Od 2007. suradnik na znanstvenom projektu Otjelovljeni um i intencionalni čin (voditelj projekta: dr. Zdravko Radman).

Nastavna djelatnost
Od akademske godine 2000/2001. kao vanjski suradnik predaje kolegije Epistemologija i Kozmologija, a od 2004/2005. kolegije Ontologija i Kozmologija na Katehetskom institutu pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od akademske godine 2004/2005. kao vanjski suradnik predaje Filozofiju spoznaje na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru. Od akademske godine 2005/2006. do akademske godine 2009/2010. kao vanjski suradnik predaje Gnoseologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.
Od akademske godine 2006/2007. predaje Epistemologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (do zimskog semestra akademske godine 2011/2012. kao vanjski suradnik).
U ljetnom semestru 2006/2007. i u ljetnom semestru 2009/2010. izvodio nastavu iz kolegija Zimmermannova noetika na Poslijediplomskom znanstvenom studiju (specijalizacija iz filozofije) Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Od akademske godine 2009/2010. sudjeluje u radu Poslijediplomskog doktorskog studija Humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru (studijski smjer Filozofija) u svojstvu mentora i komentora.

Stručna djelatnost
Od 1996. do 1999. član uredništva i tajnik periodičke znanstvene publikacije Studia historiae philosophiae Croaticae.
Od 2000. član uredništva znanstvenog časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. Od 2000. do 2010. tajnik istog časopisa.
Od 2002. član uredništva znanstvenog časopisa Filozofska istraživanja. Od 2004. do 2005. zamjenik glavnog i odgovornog urednika istog časopisa.
Od 2002. član uredništva znanstvenog časopisa Synthesis philosophica. Od 2004. do 2005. zamjenik glavnog i odgovornog urednika istog časopisa.
Od 2002. član izdavačkog savjeta biblioteke Filozofska istraživanja.
Član organizacijskog odbora znanstvenih simpozija Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije (Zagreb, 23-25. lipnja 1999), Recepcija hrvatskih filozofa u svijetu (Zagreb, 8-9. studenoga 2000) i Hrvatska filozofska baština. U povodu 30. obljetnice časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (1975-2005) (Zagreb, 12. 14. svibnja 2005).