dr. sc. Ivana Skuhala Karasman / bibliografija

Autorske knjige
(s L. Boršićem) Naše žene. Leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća, Zagreb: Naklada Jurčić, 2016.
(s L. Boršićem) Izložba povodom 485. godišnjice rođenja Frane Petrića, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Institut za filozofiju, 2014. (Stručna monografija)
U potrazi za znanjem o budućem; predviđanje u srednjovjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji – H. Dalmatin, F. Grisogono i J. Dubrovčanin, Zagreb: Institut za filozofiju, 2013. (Znanstvena monografija)

Uredničke knjige
(s P. Šegedinom) Treba li filozofija svoju povijest?, Zagreb: Institut za filozofiju, 2015.
(s E. Banić-Pajnić, M. Girardi-Karšulin i F. Grgićem) Hrvatska filozofija od 12. do 19. stoljeća: izbor iz djela na latinskome (3. sveska), Zagreb: Institut za filozofiju, 2015.
(s L. Boršićem i F. Sokolićem) Physics & Philosophy, Zagreb: Institut za filozofiju, 2015.
(s L. Boršićem) Filozofija u dijalogu sa znanostima, Zagreb: Institut za filozofiju, 2013.

Izvorni znanstveni članci
(s L. Boršićem) “Isotta Nogarola – The Beginning of Gender Equality in Europe”, The Monist 98/1 (2015), 43-52.
“A Comparison of Pico’s and Skalić’s Understanding of Christian Cabala”, Synthesis philosophica 29/2 (2014), 403-413.
“Enciklopedizam i predviđanje u Epistemonu Pavla Skalića”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1(75) (2012), 65-78.
“Gjuro Arnold o domoljublju”, Filozofska istraživanja 126/2 (2012), 205-210.
“Petrićevo razumijevanje astrologije u Deset dijaloga o povijesti“, Cris 1 (2011), 52-57.
“Uloga astrologije u Kolumbovu otkriću Novoga svijeta”, Metodički ogledi 17 (2010), 39-48.
“Značenje kabale u djelu L’Idea del Theatro Giulija Camilla Delminija”, Cris 1 (2010), 21-27.
“Mjesto i uloga astrologije u Gradu Sunca Tommasa Campanelle”, Filozofska istraživanja 121 (2010), 219-226.
“Petrićevo razumijevanje utjecaja nebeske na zemaljsku regiju”, Filozofska istraživanja 119 (2010), 487-496.
“Razumijevanje kabale u Epistemonu Pavla Skalića”, Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku 1-2 (2010), 77-82.
“Uloga astrologije u Teatru svijeta Giulia Camilla Delminija”, Filozofska istraživanja 114 (2009), 325-333.
“Dudićevo tumačenje kometa”, Cris 1 (2009), 222-228.
“Petrićevo i Ficinovo razumijevanje utjecaja neba na zemaljsko”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1-2(67-68) (2008), 69-79.
“Problem predestinacije u Eriugeninoj kritici Gottschalka”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 31/1-2(61-62) (2005), 61-69.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima
(s L. Boršićem) Physics and Philosophy, “What was (Scientific) Method before Galileo”, Split, 7.-8. srpnja 2014.
(s L. Boršićem) Hrvatska filozofska baština: Znanstveni skup prigodom 40. obljetnice časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, “Tko je bila Helene Druskowitz?”, Zagreb, 12.-14. lipnja 2014.
Conference on Astrology and Anti-Astrology in the Renaissance: Between Philosophy, Religion and Science, “‘Vera sciencia prognosticandi’: Astrology in 16th Century Southern Europe”, Coventry, Velika Britanija, 6. lipnja 2014.
(s L. Boršićem) Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, “Patrizi and His Women”, Olomouc, Češka, 24.-26. travnja 2014.
Treba li filozofiji njezina povijest?, “Suvremeni pristup povijesti filozofije”, Zagreb, 5.-6. prosinca 2013.

Poglavlja u knjizi
(s L. Boršićem) “Krieg, Religion und Frauen auf der Insel Utopia”, u Otfried Höffe (ur.), Politische Utopien der Neuzeit – Thomas Morus, Tommaso Campanella, Francis Bacon, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 2016, 93-108.
“Suvremeni pristupi povijesti filozofije”, u Ivana Skuhala Karasman i Petar Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016, 173-180.
“Dragišićeva obrana Johannesa Reuchlina”, u Erna Banić-Pajnić, Erna, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin i Ivica Martinović (ur.), Juraj Dragišić/Georgius Benignus: Život i djela, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016, 173-187.
“Patrizi and His Women” (s Lukom Boršićem), Tomáš Nejeschleba i Paul Richard Blum (ur.), Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 162-184.

Pregledni radovi
“Dvornikovićevo viđenje Wilhelma Wundta”, Metodički ogledi 33 (2011), 99-110.
“Recepcija arapske misli u filozofiji Hermana Dalmatina”, Metodički ogledi 29-30 (2009), 49-61.
“Franjo Zdelar – život i djelo”, u Miroslav Šicl i Slobodan Kaštela (ur.), 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009., Zagreb – Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009, 755-763.

Članci bez kategorizacije
“Grisogonovo razumijevanje uloge pojedinih disciplina pri postizanju čovjekove svrhe”, Scopus 21 (2005), 63-71.
“Moralno filozofski problemi humanizma na primjeru Marka Marulića i Erazma Roterdamskog”, Scopus 18-19 (2003), 67-73.

Prikazi
“Tri aspekta filozofskog promišljanja Mediterana, Mislav Kukoč (ur.), Filozofija Mediterana, (Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo; Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2009), 409 str.”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 38/1(75) (2012), 125-127.
“20. Dani Frane Petrića, ‘Od Petrića do Boškovića – Mijene u filozofiji prirode'”, Filozofska istraživanja 124 (2011), 894-895.
“Franjo Zenko: Osvetovnjenje hrvatskog filozofskog duha”, Filozofska istraživanja 124 (2011), 875-876.
“Wilfried Potthof †, Aleksandar Jakir, Marko Trogrlić, Nikolaos Trunte (ur.), Dalmatien als europäischer Kulturraum“, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 37/1-2(73-74) (2011), 166-170.
“Krešimir Čvrljak: Zlato i srebro hrvatskoga renesansnog humanizma i latinizma”, Crkva u svijetu 2 (2011), 258-261.
“‘Bosna franciscana‘, časopis Franjevačke teologije (2009)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 36/1-2(71-72) (2010), 191-194.
“Daniel P. Walker: Spiritualna i demonska magija od Ficina do Campanelle”, Filozofska istraživanja 119 (2010), 553-555.
“Hermanus Dalmata/Herman Dalmatin: De indagatione cordis/O preispitivanju srca”, Filozofska istraživanja 117-118 (2010), 335-336.
“Znanstveni skup o Pavlu Skaliću”, Filozofska istraživanja 116 (2009), 844-845.
“Studia lexicographica”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 35/1-2(69-70) (2009), 368-376.
“19. Dani Frane Petrića, ‘Petrić i renesansne filozofske tradicije'”, Filozofska istraživanja 120 (2010), 736-737.
“17. Dani Frane Petrića, ‘Petrić i renesansne filozofske tradicije'”, Filozofska istraživanja 112 (2008), 1019-1023.
“Bosna franciscana, časopis Franjevačke teologije (2007)”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 34/1-2(67-68) (2008), 324-327.
“Znanstveni skup o Federiku Grisogonu Zadraninu”, Filozofska istraživanja 108 (2007), 1031-1032.
“Nevenka Videk, Tri stoljeća s pjesnikom Brata Sunca: Franjo Asiški u hrvatskome pjesništvu i prozi od 16. do 18. Stoljeća”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 33/1-2(65-66) (2007), 148-151.
“Stephan Otto, Ogledi o filozofiji renesanse”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 30/1-2(59-60) (2004), 250-256.
“Marinko Šišak (ur.): Hrvatska filozofija I”, Prolegomena 1 (2003), 107-110.
“Erna Banić-Pajnić, Petrićev put. Od kritike Aristotela do pobožne filozofije”, Prolegomena 1 (2002), 83-84.

Stručni radovi
“Kazalo imena”, u Erna Banić-Pajnić (ur.), Franciscus Patricius/Frane Petrić, Zoroaster et eius CCCXX oracula chaldaica/Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava, Zagreb: Institut za filozofiju, 2011, 235-238.
“Kazalo pojmova”, u Erna Banić-Pajnić (ur.), Franciscus Patricius/Frane Petrić, Zoroaster et eius CCCXX oracula chaldaica/Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava, Zagreb: Institut za filozofiju, 2011, 231-234.
“Indeks rerum”, u Erna Banić-Pajnić (ur.), Franciscus Patricius/Frane Petrić, Zoroaster et eius CCCXX oracula chaldaica/Zoroaster i njegovih tristo i dvadeset Kaldejskih proroštava, Zagreb: Institut za filozofiju, 2011, 227-229.
“Bibliografija djela Frane Petrića”, u Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić (ur.), Franciscus Patricius/Frane Petrić, Discussionum peripateticarum/Peripatetičke rasprave, svezak treći, Zagreb: Institut za filozofiju, 2009, 395-406.
“Bibliografija Vladimira Filipovića”, u Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin i Ljerka Schiffler (ur.), Vladimir Filipović; život i djelo (1906-1984), Zagreb: Institut za filozofiju, 2008, 205-216.
“Bibliografija prijevoda tekstova hrvatskih renesansnih filozofa”, u Jelena Hekman, Damir Barbarić i Franjo Zenko (ur.), Hrvatska filozofija, Zagreb: Matica Hrvatska, 2007, 257-261.
“Bibliografija”, u Mihaela Girardi-Karšulin i Olga Perić (ur.), Federicus Chrysogonus/Federik Grisogono, Speculum astronomicum/Astronomsko zrcalo, Zagreb: Institut za filozofiju, 2007, 219-227.
“Kazalo pojmova”, u Erna Banić-Pajnić (ur.), Nicolaus Cusanus/Nikola Kuzanski, De docta ignorantia/O učenom neznanju, Zagreb: Institut za filozofiju, 2007, 265-271.
“Kazalo imena”, u Erna Banić-Pajnić (ur.), Nicolaus Cusanus/Nikola Kuzanski, De docta ignorantia/O učenom neznanju, Zagreb: Institut za filozofiju, 2007, 263-264.

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima
20. Dani Frane Petrića, “Od Petrića do Boškovića: Mijene u filozofiji prirode”, “Petrićevo razumijevanje astrologije u Deset dijaloga u povijesti”, Cres, 22. rujna – 24. rujna 2011.
20. Dani Frane Petrića, “Filozofska gibanja na jugoistoku Europe”, “Gjuro Arnold o domoljublju”, Cres, 18. rujna – 21. rujna 2011.
19. Dani Frane Petrića, “Petrić i renesansne filozofske tradicije”, “Dva renesansna razumijevanja astrologije – Federik Grisogono i Juraj Dubrovčanin”, Cres, 22. rujna – 25. rujna 2010.
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009., “Franjo Zdelar – život i djelo”, (referat), Varaždin, 3. prosinca – 4. prosinca 2009.
Pavao Skalić i njegovo djelo povodom 450. obljetnice izdanja Enciklopedije (1559.) Pavla Skalića (1534-1575), “Razumijevanje kabale u Skalićevu Epistemonu”, (referat), Zagreb, 26. studenog 2009.
18. Dani Frane Petrića, “Petrić i renesansne filozofske tradicije”, “Značenje kabale u renesansnoj filozofiji na primjeru djela Giulija Camilla Delminija”, Cres, 23. rujna – 26. rujna 2009.
17. Dani Frane Petrića, “Petrić i renesansne filozofske tradicije”, “Uloga astrologije u Teatru svijeta Giulia Camilla Delminia”, Cres, 24. rujna – 27. rujna 2008. 2008.
Znanstveni skup povodom 500. obljetnice tiskanja Astronomskog zrcala Federika Grisogona, Zadar, 28. studenog – 29. studenog 2007.
16. Dani Frane Petrića, “Petrić i renesansne filozofske tradicije”, “Petrić i Ficino o utjecaju neba prema Plotinu”, Cres, 26. rujna – 29. rujna 2007.
Hrvatska filozofska baština, Međunarodni znanstveni skup u povodu 30. obljetnice časopisa “Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine” (1975-2005), “Problem predestinacije u Eriugeninoj kritici Gottschalka”, Zagreb, 12. svibnja – 14. svibnja 2005.
Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – religija, “Mjesto i uloga astrologije u renesansnoj misli”, Orebić, 4. listopada – 8. listopada 2005.
Filozofija, znanost, religija, “Recepcija arapske misli u filozofiji Hermana Dalmatina”, Sarajevo, 20. travnja – 23. travnja 2005.
Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost, “Recepcija arapske misli u filozofiji Hermana Dalmatina i Nikole V. Gučetića”, Slano, 6. listopada – 7. listopada 2004.

Predavanja
(s Lukom Boršićem) “Helene von Druskowitz and the Postion of Women in the Austro-Hungarian Monarchy”, 12. listopada 2016., Center for the “History of Women Philosophers and Scientists”, Sveučilište u Paderbornu, Njemačka.
(s Lukom Boršićem) “Filozofija kao zajednička aktivnost”, Institut za filozofiju, 27. lipnja 2016.
“Grisogono o astrologiji”, Zadar, 16. siječnja 2009.
“Dvornikovićeva interpretacija Wilhelma Wundta”, Zagreb, 15. travnja 2009.
“Happiness”, Rochester Institute of Tehnology, Zagreb, 2. svibnja 2013.

Izložbe
(s Lukom Boršićem) Die Ausstellung über Helene von Druskowitz, Austrijski Kulturni Forum Zagreb, studeni 2016.
(s Lukom Boršićem) Izložba povodom 485. godišnjice rođenja Frane Petrića, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Institut za filozofiju, Zagreb, 15. – 22. travnja 2014.

Sudjelovanje u nastavi na visokim učilištima
Ak. godina 2012-2013, Filozofski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, treća godina dodiplomskog studija filozofije, kolegiji: “Novovjekovna filozofija” (Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Giulio Camillo Delminio) šest (6) sati te “Filozofija prirode” (Herman Dalmatin), četiri (4) sati.
Ak. godina 2011-2012, Filozofski fakultet Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, treća godina dodiplomskog studija filozofije, kolegiji: “Novovjekovna filozofija” (Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola) šest (6) sati te “Filozofija prirode” (Herman Dalmatin), četiri (4) sati.

Prethodna priopćenja
“Vladimir Filipović o humanizmu”, u Erna Banić-Pajnić, Mihaela Girardi-Karšulin i Ljerka Schiffler (ur.), Vladimir Filipović; život i djelo (1906-1984), Zagreb: Institut za filozofiju, 2008, 71-76.

Prijevod
Prijevod s njemačkog jezika, Elisabeth von Erdmann, “Frane Petrić i barokna poetika” (članak), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 34/1-2(67-68) (2008), 27-41.

Doktorska disertacija
Predviđanje u srednjevjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji (u djelima H. Dalmatina, F. Grisogona, J. Dubrovčanina).

Recenzija knjige
Krešimir Čvrljak, Humanizam i humanisti renesansnoga Varaždina, Varaždin: Državni arhiv, 2011.

Studijski boravak
Center for the “History of Women Philosophers and Scientists”, Sveučilište u Paderbornu, Njemačka, listopad 2016.

Projekti
Free Will, Causality and Luck, Institut za filozofiju
History of Women Philosophers and Scientists, Sveučilište u Paderbornu, Njemačka

Nagrada
(s Lukom Boršićem) Nagrada za znanstvenu izvrsnost Instituta za filozofiju za 2016. godinu.

Ostalo
Predstavljanje časopisa Gazophylacium, Zagreb, 21. listopada 2010.
Predstavljanje knjige Vladimir Filipović; život i djelo (1906-1984), Ludbreg, 16. ožujka 2009.
Radio emisija na Hrvatskom radiju – radio Zadar, Zadar, Grisogono o astrologiji, 21. siječnja 2009.