eng

dr. sc. Ivana Skuhala Karasman / životopis

Ivana Skuhala Karasman rođena je 4. srpnja 1975. godine u Varaždinu gdje je završila Osnovnu školu “Ratimir Herceg” (sada: II Osnovna škola Varaždin) te Gimnaziju Varaždin (sada: Prva Gimnazija Varaždin). Godine 1994. upisuje studij filozofije i kroatologije na Hrvatskih studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1999. godine diplomirala s temom “Početak” kod Frane Petrića, a 2003. godine magistrirala s temom Uloga astrologije u određenju odnosa svijeta i čovjeka u nekih srednjovjekovnih i renesansnih hrvatskih filozofa. Godine 2004. upisala je doktorski studij na Hrvatskim studijima, gdje je 2011. doktorirala s temom Predviđanje u srednjevjekovnoj i renesansnoj prirodnoj filozofiji (u djelima H. Dalmatina, F. Grisogona, J. Dubrovčanina). Od 2005. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Institutu za filozofiju na projektu “Temeljni problemi renesansnog novoplatonizma i hrvatski renesansni filozofi” voditeljice prof. dr. sc. Erne Banić-Pajnić.