dr. sc. Matej Sušnik / bibliografija

Članci
“Does it Matter Who is Driving the Trolley?”, dialectica 70/1 (2016): 49–63.
“Strong Motivational Internalism”, International Philosophical Quarterly 55/2 (2015), 165–177.
“Hjumovska teorija motivacije: u obranu dogme”, Prolegomena 11 (2012), 83–105.
“Metaetika”, u Kristijan Krkač (ur.), Uvod u filozofiju, ZŠEM and MATE d.o.o. (2009), 199–216.
“The Amoralist Objection and the Method of Moral Reasoning”, Croatian Journal of Philosophy 25 (2009), 91–100.
“Internalizam razloga: dvije interpretacije”, Filozofska istraživanja 114 (2009), 349–363.
“Naturalistički moralni realizam”, Prolegomena 4 (2005), 211–217.

Recenzije knjiga i ostali radovi
“Bernard Williams: Smisao prošlosti” (Putovanje u povijest filozofije), Vijenac 575 – 17. ožujka 2016.
“Boran Berčić: Filozofija“, Filozofska istraživanja 129 (2013), 183–185.
“Praktični razum” (enciklopedijska natuknica), u: Stipe Kutleša (ur.), Filozofski leksikon, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2012.
“David McNaughton: Moralni pogled: uvod u etiku“, Prolegomena 10 (2011), 328–332.
“Michael Smith: Ethics and the A Priori: Selected Essays on Moral Psychology and Metaethics“, Croatian Journal of Philosophy 16 (2006), 140–145.
“Bernard Williams (1929–2003)”, Prolegomena 2 (2003), 262–264.
“Mark Timmons: Morality Without Foundations: A Defense of Ethical Contextualism“, Croatian Journal of Philosophy 5 (2002).

Prijevodi knjiga
Anthony O’Hear, Uvod u filozofiju znanosti, Hrvatski studiji, Zagreb 2007, 192 str. (zajedno s Tomislavom Bracanovićem)