dr. sc. Matej Sušnik / životopis

Osobni podaci
Datum rođenja: 1. 7. 1978.
Mjesto rođenja: Zagreb
Matični broj znanstvenika: 273424

Obrazovanje
2011. doktorirao filozofiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu
2004. diplomirao filozofiju i povijest na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Zaposlenje
2017- znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu
2015–2017. docent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2011–2015. znanstveni novak u suradničkom zvanju višeg asistenta, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2005–2011. znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta, Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Znanstveni interesi
Metaetika
Normativna etika
Praktična etika
Moralna psihologija
Filozofija djelovanja

Znanstveni projekti
2014– suradnik na projektu “Identitet: kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta”, Sveučilište u Rijeci, glavni istraživač: prof. dr. sc. Boran Berčić
2007–2013. suradnik na projektu “Normativnost u teoriji spoznaje i etici”, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, glavni istraživač: prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija
2005–2006. suradnik na projektu “Racionalnost”, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, glavni istraživač: prof. dr. sc. Boran Berčić

Nastava
Izvodio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci:
Uvod u filozofiju
Povijest filozofije I (Grčka)
Povijest filozofije II (Rim)
Povijest filozofije III (Skolastika)
Povijest filozofije IV
Logika
Moralni razlozi
Etički intuicionizam
Etika
Praktična etika
Osnove antičke etike
Filozofska antropologija
Filozofija uma
Izvodio na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu:
Etika 2 (obvezni seminar)

Članstva
Udruga za promicanje filozofije
Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

Stručna djelatnost
2016. član organizacijskog odbora godišnje konferencije Udruge za promicanje filozofije “Božje postojanje i Božji atributi”, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
2014–2015 ECTS koordinator na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2013. član organizacijskog odbora međunarodne filozofske konferencije “Analytical Perspectives: Contemporary Philosophical Issues”, Filozofski fakultet u Rijeci
2010–2013 Tajnik doktorskog studija “Filozofija i suvremenost”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Recenzent za časopise: Prolegomena, Croatian Journal of Philosophy, European Journal of Analytic Philosophy i Journal of the American Philosophical Association

Izlaganja na znanstvenim skupovima i pozvana izlaganja
“O nekim problemima moralnog realizma”, Centar za hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu 2001.
“Naturalistic Moral Realism and the Epistemic Dependence of Moral Properties”, Ethics – Bled Philosophy Conference 2003.
“Martin Luther o (ne)slobodi volje”, Nasljeđe renesanse: filozofija – znanost – umjetnost, Slano 2004.
“Michael Smith’s Solution to The Moral Problem“, 7th Annual Conference: Biological Knowledge and Philosophy: European Perspectives, Rijeka 2005.
“Against the Amoralist”, Contemporary Issues in Philosophy, Rijeka 2006.
“Is it Rational to be Moral?”, Contemporary Philosophical Issues: Truth and Normativity, Rijeka 2007.
“Hjumovski model motivacije”, David Hume u povijesnom i suvremenom kontekstu, Centar za hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu 2009.
“Strong Motivational Internalism”, Ethical Issues: Theoretical and AppliedBled Philosophy Conference 2012.
“The Classical Argument”, Workshop on Wedgwood, Rijeka 2012.
“Načelo dvostrukog učinka”, Filozofija – Jam Session, Rijeka 2013.
“Does it matter who is driving the trolley?”, Zagreb Applied Ethics Conference, Zagreb 2013.
“Could it ever be wrong to create a life worth living?”, Two day international conference: Jonathan Glover on Psychiatry, War and Morality, Rijeka 2015.
“Život vrijedan življenja”, UNESCO Svjetski dan filozofije, Institut za filozofiju, Zagreb 2015.