Izvještaj o radu 2016.

Autorske knjige

Barbarić, Damir
Zum anderen Anfang: Studien zum Spätdenken Heideggers, Freiburg/München: Verlag Karl Alber, 2016.

Barišić, Pavo
Ideal vladavine puka: uvod u filozofiju demokracije, Split: Hrvatsko filozofsko društvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016.
Deliberativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.

Boršić, Luka / Skuhala Karasman, Ivana
Naše žene: leksikon znamenitih žena Hrvatske od X. do XX. stoljeća, Zagreb: Naklada Jurčić, 2016.

Uredničke knjige

Banić-Pajnić, Erna / Ćurko, Bruno / Girardi-Karšulin, Mihaela / Martinović, Ivica
Juraj Dragišić (Georgius Benignus): život i djela, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.

Barbarić, Damir
Prema povijesnom mišljenju: uz djelo Vanje Sutlića, Zagreb: Matica hrvatska, 2016.

Barišić, Pavo
[ur. s Henningom Ottmannom], Demokratie und Öffentlichkeit. Geschichte – Wandel – Bedeutung, Baden-Baden: Nomos Verlag, 2016.

Boršić, Luka / Jolić, Tvrtko / Šegedin, Petar
Filozofija politike: nasljeđe i perspektive, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.

Kutleša, Stipe
Edo Pivčević, Filozofski eseji, Zagreb: Breza, 2016.
Filozofijsko djelo Franje pl. Markovića: zbornik radova, Zagreb: Matica hrvatska, 2016.

Skuhala Karasman, Ivana / Šegedin, Petar
Treba li filozofija svoju povijest?, Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.

Članci u časopisima i poglavlja u knjigama

Banić-Pajnić, Erna
“Elementi hermetičkog u (novo)platonizmu Hermana Dalmatina”, Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42 (2016), 1-27.
“Juraj Dragišić (c.1445-1520) – život i djela”, u E. Banić-Pajnić et al. (ur.), Juraj Dragišić, 11-18.
“O vladaru kraljevstva duše”, u Banić-Pajnić et al. (ur.), Juraj Dragišić, 79-88.
“Proročanska rješenja za Savonarolu”, u Banić-Pajnić et al. (ur.), Juraj Dragišić, 89-102 (donekle izmijenjen već objavljeni tekst).
“Povijest filozofije i philosophia perennis”, u I. Skuhala Karasman i P. Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, 115-128.
“Hermetizam, Tabula smaragdina i njezina suvremena popularnost”, u J. Blažević (ur.), (Neo)gnostički i (neo)poganski kultovi, Zagreb: Hrvatski areopag, 2016, 140-152.
Nikola Vitov Gučetić, Encyclopedia of Renaissance philosophy (ERPh), ur. Marco Sgarbi, objavljeno 4. kolovoza 2016, Springer International Publishing, Switzerland (link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4)

Barbarić, Damir
“Svjetski duh i povijest naroda”, u D. Barbarić (ur.), Prema povijesnom mišljenju, 205-218.
“Was heißt lesen?”, Riječ. Glasnik hrvatske kulturne zajednice Wiesbaden 50 (rujan 2016), 23-27.
“Solon über den wahren Reichtum”, u Aleš Havlíček (†), Christoph Horn, Jakub Jinek (Hrsg.), Nous, Polis, Nomos. Festschrift für Francisco L. Lisi, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2016, 15-29.
“Die Stadt als Kunstwerk”, Esslinger Zeitung, 9. 7. 2016.
“Što znači ‘čitati’?”, Vijenac 575 (2016), 8-9.
“Što s humanističkim znanostima?”, Vijenac 576 (2016), 16-17.
“Grad kao umjetničko djelo”, Vijenac 591 (2016), 16-17.
“Uz Markovićevo tumačenje divotnog i tragičnog”, u S. Kutleša (ur.), Filozofijsko djelo Franje Markovića, 11-20.

Boršić, Luka
“Poslijerenesansno distanciranje od tradicije”, u I. Skuhala Karasman i P. Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, 159-173.

Boršić, Luka / Skuhala Karasman, Ivana
“Federik Grisogono, the iatromathematician”, Croatian Studies Review 12 (2016), 21-43.
“Hermanov prijevod astrološke rasprave Sahl ibn Bišra”, Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu 7 (2016), 1-13.
“Krieg, Religion und Frauen auf der Insel Utopia”, u O. Höffe (ur.), Politische Utopien der Neuzeit – Thomas Morus, Tommaso Campanella, Francis Bacon, Berlin – Boston: Walter de Gruyter, 93-108.
“Suradnja akademika Žarka Dadića s Institutom za filozofiju i u njegovu časopisu Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine“, Historijski zbornik 69 (2016), 491-502.

Grgić, Filip
“Aristotle’s teleological luck”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 63 (2016), 439-455.
“Apraxia, appearances, and beliefs: the Pyrrhonists’ way out”, Croatian Journal of Philosophy 15 (2016), 441-458.
“Filozofija kao humanistička znanost”, Nova prisutnost 14 (2016), 309-316.

Jolić, Tvrtko
“Demokracija kao ljudsko pravo”, u L. Boršić, T. Jolić i P. Šegedin (ur.), Filozofija politike: nasljeđe i perspektive, 45-73.

Kordić, Ivan
“Čemu humanističke u vrijeme dominacije prirodnih znanosti?”, Nova prisutnost 14 (2016), 5-15.
“Ima li smisla vjerovati u smisao?”, Nova prisutnost 14 (2016), 443-452.
“Robert Sarah / Nicolas Diat, Bog ili ništa. Razgovori o vjeri“, Nova prisutnost 14 (2016), 474-481.

Kovač, Srećko
“Marković i logika”, u S. Kutleša (ur.), Filozofijsko djelo Franje Markovića, 57-74.

Kovač, Srećko / Girardi Karšulin, Mihaela
“Dragišićeva logika”, u Banić-Pajnić et al. (ur.), Juraj Dragišić, 51-78.

Kožnjak, Boris
“Kuhn meets Maslow: the psychology behind scientific revolutions”, Journal for General Philosophy of Science (2016), 1-31. doi: 10.1007/s10838-016-9352-x (‘online first’ 22. 6. 2016).

Kutleša, Stipe
“Markovićevo nastojanje oko istraživanja hrvatske filozofije”, u S. Kutleša (ur.), Filozofijsko djelo Franje Markovića, 141-152.
“Znanstvenik svjetske slave: Ruđer Josip Bošković (1711.-1787)”, u L. Čoralić, I. Horbec, M. Katušić, V. Klaužer, F. Novosel, R. Radoš (ur.), Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru: od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016, 512-522.
“Znanost, scijentizam i ideologija, Identiteti – kulture – jezici”, Godišnjak Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Jezik, ideologija i sjećanje u suvremenom kontekstu, sv. 2, Mostar, 2016, 11-19.
“Uvod”, u Edo Pivčević, Filozofski eseji, Zagreb: Breza, 2016, 9-26.

Pećnjak, Davor
“Funkcionalizam i proceduralizam – institucijska i hibridne teorije umjetnosti”, (u koautorstvu s Božicom Jakas), Vrhbosnensia 20 (2016), 35-61.
“Sloboda volje: katolički nauk i neuzročna teorija”, Diacovensia 24 (2016), 469-483.

Rossi Monti, Martino
“Il carcere, la tomba, il fango. Sulla fortuna di alcune immagini da Platone all’età di Plotino”, Atque 18 (2016), 181-202.
“F. Verde, Epicuro (Roma: Carocci, 2013)”, Rhizomata: A Journal for Ancient Philosophy and Science 4 (2016).

Skuhala Karasman, Ivana
“Dragišićeva obrana Johannesa Reuchlina”, u Banić-Pajnić et al. (ur.), Juraj Dragišić, 173-187.
“Suvremeni pristupi povijesti filozofije”, u I. Skuhala Karasman i P. Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, 173-180.

Šegedin, Petar
“Politika i ljubav: Uz pojam moći u filozofiranju Friedricha Nietzschea?”, u L. Boršić, T. Jolić i P. Šegedin (ur.), Filozofija politike: nasljeđe i perspektive, 147-170.
“Što je bit?”, u D. Barbarić (ur.), Prema povijesnom mišljenju, 85-97.
“Filozofija i život”, u I. Skuhala Karasman i P. Šegedin (ur.), Treba li filozofija svoju povijest?, 83-114.

Škarica, Dario
“Uklesana riječ – nov pristup Meštrovićevu kiparstvu”, Hrvatska revija 16 (2016), 59-61.

Zovko, Jure
“Friedrich Schlegels Verfeinerung des Kunstgefühls”, Wiener Jahrbuch für Philosophie 2016, 102-115.

Banić-Pajnić, Erna
“Tumačenje Timeja: o nebu, nižim božanstvima i nebeskim duhovima (Kalcidije i Herman Dalmatin)”, Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 2, Institut za filozofiju, Zagreb, 19-20. 5. 2016.
“Koncepcija čovjeka u De essentiis Hermana Dalmatina”, 25. Dani Frane Petrića: hrvatska filozofija u interakciji i kontekstu, Cres, 27. 9-1. 10. 2016.
“Hrvatska recepcija Simone de Beauvoir”, Filozofkinje u Hrvatskoj, Zagreb, Institut za filozofiju, 8.-9. 12. 2016.

Barbarić, Damir
“Eine Kehre und viele Brüche auf einem Denkweg”, Hermeneia. Perspektiven der Heidegger-Interpretation. Jahrestagung der Martin-Heidegger-Gesellschaft, Otto-Mauer-Zentrum, Wien, 6-8. 5. 2016.
“Uvodne napomene uz temu ‘Tragedija i bit kazališta'”, Četvrta Filozofska škola Matice hrvatske: Tragedija i bit kazališta, Međunarodni kulturni centar HGM, Grožnjan, 16. 5. 2016.
“Katarza kao svrha tragedije?”, Četvrta Filozofska škola Matice hrvatske: Tragedija i bit kazališta, Međunarodni kulturni centar HGM, Grožnjan, 20. 5. 2016.
“Schellings Bestimmung der Poesie / La definición de poesia en Schelling”, Die Gegenwart des Wirklichen. Erzählformen um 1800 / La presencia de lo real. Formas narrativas en torno a 1800, Universidade de Vigo/Museo do Mar de Galicia, 2-5. 6. 2016.
“Macht und Schönheit im Städtebau”, Good Space – politische, ästhetische und urbane Räume. Crossing Media 2016, Esslingen: Villa Merkel, 15. 7. 2015.
“Uvodna razmatranja”, Peta Filozofska škola Matice hrvatske: Uvod u spekulativno mišljenje (G. W. F. Hegel, Fenomenologija duha, Predgovor), Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 5-10. 9. 2016.

Boršić, Luka
“Liburnica / Liburna: Borrowing technology from the edges of the Roman world”, Imperialism and Identities at the Edges of the Roman World 3, Petnica Science Center, Serbia, 22-26. 9. 2016. (s Danijelom Džinom).

Boršić, Luka / Skuhala Karasman, Ivana
“Filozofija Elze Kučera”, Filozofkinje u Hrvatskoj, Institut za filozofiju, Zagreb, 7-9. 12. 2016.

Grgić, Filip
“Aristotle on co-responsibility for one’s character”, Agency, Causality, and Free Will, Institut za filozofiju, Zagreb, 25-28. 1. 2016.
“Alexander, De anima 38.12-40.19″, Alexander of Aphrodisias, De Anima: On the Non-Rational Cognitive Powers, Institut za filozofiju, Zagreb, 17-19. 3. 2016.
“Third man arguments”, Aristotle’s Peri Ideon, LMU München, 8-10. 7. 2016.
“Elisabeth Anscombe o radnjama i događajima”, Filozofkinje u Hrvatskoj, Institut za filozofiju, Zagreb, 7-9. 12. 2016.

Kordić, Ivan
“Ima li smisla vjerovati u smisao?”, Božje postojanje i Božji atributi, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 23-24. 6. 2016.

Kovač, Srećko
“Dokaz mogućnosti Božje opstojnosti”, Božje postojanje i Božji atributi, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 23-24. 6. 2016.

Kožnjak, Boris
“Kuhn, Maslow, Relativism”, Summer School on ‘Relativism in the Study of Science’, Inter-University Centre Dubrovnik, 4-10. 6. 2016.

Kutleša, Stipe
“Istina”, Filozofska škola Matice hrvatske. Uvod u spekulativno mišljenje: G. W. F. Hegel: Fenomenologija duha – Predgovor, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, 5-10. 9. 2016.
“Opće karakteristike suvremenog poimanja znanosti i tehnike”, Globalno prihvaćanje tehničkog (Zapadnog) poimanja svijeta, Zagreb, 8.12. 2016.

Pećnjak, Davor
“Free deliberation”, Agency, Causality and Free Will, Institut za filozofiju, Zagreb, 25-28. 1. 2016.
“Bog i neka druga postojanja”, Božje postojanje i Božji atributi, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 23-24. 6. 2016.
“Bog, filozofija, teologija i vjera”, Suvremeni izazovi odnosa filozofijje i teologije, Institut sv. Tome Akvinskoga Hrvatske dominikanske provincije i Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, 15. 11. 2016.

Radman, Zdravko
“‘Aheadness’ – When the Forthcoming Has a Lead”, Acting Ahead of Actuality, IUC, Dubrovnik, 17-19. 6. 2016.
“Can We Cooperate? In Search of Roots of Altruism”, X Mediterranean Roots of Philosophy, Split, 7-9. 3. 2016.
“Što je to utjelovljena spoznaja? Pregled nekih novijih teorija”, Ciklus Kognicija, Hrvatski institut za istraživanje mozga, Zagreb, 13. 5. 2016.
“Language (Unconscious) Games”, Dani Frane Petrića, Cres, 25-28. 9. 2016.
“Prostor, predmetnost, prisutnost”, Čovjek u prostoru, HFD, Zagreb, 15-17. 12. 2016.

Šegedin, Petar
“Razum”, Filozofska škola Matice hrvatske. Uvod u spekulativno mišljenje: G. W. F. Hegel: Fenomenologija duha – Predgovor, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, 5-10. 9. 2016.
Eshilovi Perzijanci: Analiza i interpretacija“, Filozofska škola Matice hrvatske: Tragedija i bit kazališta, Matica hrvatska u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Grožnjan, 16-21. 5. 2016.

Zovko, Jure
“Schlegels Wiener Vorlesungen”, Kant und der Deutsche Idealismus, Beč, 28-30. 4. 2016.
“How Did a Woman of the Heroic Age Become the Ideal of the Jena Romantic?”, Second Interdisciplinary Symposium on the Hellenic Heritage of Southern Italy with a special emphasis on “Politics and Performance in Western Greece”, Fonte Aretusa & Sicily Center for International Education, Siracusa, 30. 5-2. 6. 2016.
“Sinngebung durch Transzendenz”, Transzendenz und Rationalität, Tübingen, 3. 6. 2016.
“Religionsphilosophie im Kontext der Kritik der analytischen Metaphysik – Bas van Fraassen”, 9. Internationaler Studienkurs in Religionsphilosophie am Inter University Center Dubrovnik, 20-26. 6. 2016.
“Relevanz der Lebenswelt für die Wissenschaftstheorie”, Verstehen und Auslegen – 22. Internationales Symposium, Zadar, 29. 8-1. 9. 2016.
“Platon und Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts”, Platon-Bilder im 20. Jahrhundert, IUC Dubrovnik, 26-30. 9. 2016.
“Is Inference to the Best Explanation a Myth?”, Mechanistic Explanation, Computability and Complex Systems – AIPS-Conference, Dortmund, 28-30. 10. 2016.

Zovko, Marie-Élise
“Conversion as Periagogē – The Hidden Proportion in Spinoza’s Ethics“, Work-in-progress presentation for the Visiting Fellowship project “Spinoza and the Conversion of Early Modern Thought” (Conversions in Early Modern Thought) CRASSH, University of Cambridge, 15. 2. 2016.
“Phänomenologie zwischen Anthropologie und Psychologie in Hegel und Spinoza”, International Hegel Congress, Erkenne Dich Selbst: Anthropologische Perspektive, Bochum, 17-20. 5. 2016.
“In Search of the Philosopher-King. The Route of Plato’s Syracusan Voyages and the Historical Background of the Analogies of the Sun, the Line and the Cave”, Second Interdisciplinary Symposium on the Hellenic Heritage of Southern Italy, Siracusa, 30. 5-2. 6. 2016.
“The Cosmos Comes to be in the Soul. World-Soul and Individual Soul in Schelling and Plotinus and in Relation to the Problem of Dementia”. Verstehen und Auslegen: “Lebenswelt”, Zadar, 29. 8-2. 9. 2016.
“Heidegger über Platons Lehre von der Wahrheit”, Platon-Bilder im 20. Jahrhundert, IUC Dubrovnik, 26-30. 9. 2016.
“Worldly and Otherworldly Virtue: Likeness to God as Educational Ideal in Plato, Plotinus and Today”, Natur, Kultur, Bildung/Nature, Culture, Bildung, IUC Dubrovnik, 1-5. 10. 2016.

Banić-Pajnić, Erna
Sudjelovanje na promociji knjige E. Banić-Pajnić et al. (ur.), Juraj Dragišić, 25. Dani Frane Petrića, Cres, 29. 9. 2016.
“Herman Dalmatin i uspostavljanje filozofsko-znanstvenih veza Istoka i Zapada”, Eppur si muove, Zagreb, 26. 11. 2016. (voditeljica tribine)
Sudjelovanje u emisiji HRT1 “Društvena mreža”, Znanost četvrtkom, 27. 11. 2016, razgovor o Hermanu Dalmatinu.

Barbarić, Damir
“Was heißt ‘lesen’?”, Stadtbibliothek Ludwigshafen, 27. 2. 2016.
“Što znači ‘čitati’?”, Hrvatska kulturna zajednica u Wiesbadenu, 28. 2. 2016.
“Papina enciklika Hvaljen budi (Laudato si’) s filozofskog i teološkog motrišta” (tematski razgovor), Matica hrvatska, Zagreb, 8. 4. 2016.

Boršić, Luka
“Die Philosophie von Helene von Druskowitz”, Austrijski kulturni forum Zagreb, 4. 11. 2016. (okrugli stol).

Boršić, Luka / Skuhala Karasman, Ivana
“Filozofija kao zajednička aktivnost”, Institut za filozofiju, Zagreb, 27. 6. 2016.
“Helene von Druskowitz and the Position of Women in the Austro-Hungarian Monarchy”, Center for the “History of Women Philosophers and Scientists”, Sveučilište u Paderbornu, 12. 10. 2016.

Grgić, Filip
“Sloboda volje kao filozofski problem”, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 16. 12. 2016.

Kožnjak, Boris
“Etika i znanost, etika u znanosti i etika znanosti: može li znanost dati odgovor?”, Festival znanosti, Sinj, 5. 10. 2016. (okrugli stol).
“Znanost na eteru”, Radio Student, 1. 2. 2016. (tema: Znanost i filozofija)
“Znanost na eteru”, Radio Student, 15. 12. 2016. (tema: Ruđer Bošković)
“Peti Element”, HRT, 21. 1. 2016. (tema: Galileo Galilei)
“Tko je bio Ruđer Bošković i zašto nam je on važan?”, Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, 14 5. 2016.
“Ruđer Bošković – filozofija i znanost”, Eppur si muove, Zagreb, 28. 9. 2016.

Kutleša, Stipe
“Boškovićeva prirodna filozofija kao putokaz u suvremenu znanost”, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. 4. 2016.
“Ruđer Bošković – filozofija i znanost”, Eppur si muove, Zagreb, 28. 9. 2016.
“Herman Dalmatin i uspostavljanje filozofsko-znanstvenih veza Istoka i Zapada”, Eppur si muove, Zagreb, 28. 9. 2016.

Radman, Zdravko
“The Autonomous Mind Hypothesis: Core Idea and Selected Aspects”, Center for Research in Cognition and Neurosciences / Connex – Université libre de Bruxelles, 27. 1. 2016.
“Ways of Knowing”, Mind, Thought and Creativity, WAAS (World Academy of Art and Science) i WUC (World University Consortium), IUC Dubrovnik, 12-15. 4. 2016.

Rossi Monti, Martino
“Ordinary men, extraordinary evil”, Psychopathy: scientific advancements and philosophical interpretations, Sveučilište u Rijeci, 20. 6. 2016.

Banić-Pajnić, Erna
“Croatian Philosophy and Science in the European Context Between 12th and 20th Century” (HRZZ)

Grgić, Filip
“Free Will, Causality and Luck” (HRZZ)

Kovač, Srećko
“Logic, Concepts, and Communication” (HRZZ)

Rossi Monti, Martino
“Grace, Charisma, and Ease of Movement. A History of Three Ideas From the 18th Century to the Present” (NEWFELPRO)

Zovko, Marie-Élise
“Humanost i demokracija III: Filozofija kao metoda obrazovanja mladih za ljudska prava i demokraciju (Projekt Stohrenschule)”

Banić-Pajnić, Erna
Hrvatska filozofija, Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb

Grgić, Filip
Antička filozofija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Metafizika 2, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Jolić, Tvrtko
Osnove prava; Poslovna i medijska etika, Sveučilište Sjever
Politička i pravna filozofija, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Kordić, Ivan
Filozofska hermeneutika; Kritika metafizike, Filozofski fakultet Družbe Isusove
Hans Urs von Balthasar, Samo je ljubav vjerodostojna (seminar); Filozofska antropologija, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove

Kutleša, Stipe
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi; Povijest hrvatske filozofije, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Filozofija znanosti; Filozofske implikacije znanstvenih revolucija, Filozofski fakultet Družbe Isusove
Filozofija, znanost, religija, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Povijest znanosti i tehnologije, Hrvatsko katoličko sveučilište

Kovač, Srećko
Logika 2; Modalna logika, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Pećnjak, Davor
Estetika 1, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Škarica, Dario
Filozofija spoznaje 1; Filozofija spoznaje 2, Sveučilište u Zadru
Epistemologija 1; Epistemologija 2; Metafizika 2, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Zimmermannova noetika, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljstvo filozofske škole

Barbarić, Damir
Četvrta Filozofska škola Matice hrvatske: Tragedija i bit kazališta, Međunarodni kulturni centar HGM, Grožnjan, 16–21. svibnja 2016. Peta Filozofska škola Matice hrvatske: Uvod u spekulativno mišljenje (G.W.F. Hegel, Fenomenologija duha, Predgovor), Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 5–10. rujna 2016.

Izložba

Boršić, Luka / Skuhala Karasman, Ivana
Die Ausstellung über Helene von Druskowitz, Austrijski Kulturni Forum Zagreb, studeni 2016.