Aspekti uma

Pregled sadržaja

Davor Pećnjak
Filip Grgić
Predgovor
V

Davor Pećnjak
Tomislav Janović
Nefunkcionalnost funkcionalizma
1

Damir Mladić
Ivan Spajić
Subjektivnost i filozofski problem svijesti
19

Luca Malatesti
Maryno znanstveno znanje
33

Radojka Savić
Je li introspekcija pomaknuta percepcija?
57

Boris Kožnjak
Um, tvar i kvantna mehanika: noetička i poietička perspektiva
71

Ana Butković
Ana Gavran Miloš
Uloga identiteta u preživljavanju: Parfit vs. Lewis
89

Filip Grgić
Hilemorfizam
111

Bilješka o autorima
135