Godišnjak za filozofiju 2003.

Pregled sadržaja

Godišnjak za filozofiju nova je publikacija Instituta za filozofiju u Zagrebu. Dok su ostale edicije koje trenutno objavljuje Institut specijalizirane za područje proučavanja povijesti hrvatske filozofije, Godišnjak će uglavnom donositi radove općeg filozofskog i povijesnofilozofskog karaktera. Iako je prvenstveno zamišljen kao mjesto prezentacije rezultatâ rada što ga provode članovi Instituta i suradnici na njegovim znanstvenoistraživačkim projektima, otvoren je, naravno, svima.

Devet priloga što ih objavljujemo u ovom prvom svesku metodološki su i tematski veoma raznoliki. Nadamo se da će ta raznolikost – uz, naravno, kvalitetu i zanimljivost prilogâ – pridonijeti tome da Godišnjak privuče što više čitatelja i suradnika.

Filip Grgić

Tomislav Bracanović
Evolucijska epistemologija bez filozofije biologije: Hipotetički realizam kao adaptacionizam
1

Ivan Kordić
Pojam razumijevanja kod Karla Jaspersa
19

Stipe Kutleša
Oswald Spengler – tehnika kao taktika života
41

Damir Barbarić
“Velika disonanca kojom sve počinje”: Niječno načelo i nebiće u Schellingovoj kasnoj filozofiji
51

Josip Talanga
Kantovo shvaćanje pravednosti
79

Ivica Martinović
Boškovićev izbor matematičke metode g. 1740.
91

Erna Banić-Pajnić
Pojmiti nepojmljivo, izreći neizrecivo prema Nikoli Kuzanskom
109

Maja Hudoletnjak Grgić
Stoički fizikalizam i etički idealizam
129

Filip Grgić
Aristotel o slučaju i ljudskom djelovanju
149