Godišnjak za filozofiju 2005.

Pregled sadržaja

Pavel Gregorić
Ksenofontova Sokratova obrana
1

Filip Grgić
Sekst Empirik i antički skepticizam
13

Erna Banić-Pajnić
Sunce, potomak Dobra – sudbina jedne Platonove usporedbe u renesansi (kod Marsilia Ficina)
95

Damir Barbarić
Volja i vrijeme u Schopenhauera i Schellinga
111

Boran Berčić
Um
133