Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije

Sadržaj i sažetci

Predgovor
7

Ljerka Schiffler
Povijest filozofije kao povijest pitanja
11

Franjo Zenko
Problemi nacionalne filozofije
23

Pavo Barišić
Povijest filozofije izmedu nacionalnoga i regionalnoga određenja
33

Boris Kalin
Hrvatska filozofijska baština u nastavi filozofije
49

Lino Veljak
O metodi istraživanja nacionalne filozofijske baštine
61

Ivica Martinović
Žanrovi hrvatske filozofske baštine od 15. do 18. stoljeća
69

Zlatko Posavac
Nacrt povijesnog pregleda hrvatske estetike 20. stoljeća (druga polovica: 1945. do 2000.)
153

Davor Balić
Hrvatska filozofija u djelu Bibliografia hrvatska Ivana Kukuljevića Sakcinskog
217

Josip Ćurić
Srednjovjekovna skolastička filozofija na hrvatskom tlu
237

Stjepan Krasić
Aristotelo-tomizam i filozofska učilišta hrvatskih dominikanaca u prošlosti
245

Mihaela Girardi-Karšulin
Renesansni pojam znanosti
285

Erna Banić-Pajnić
Aethicus Istricus – informacija o jednoj znanstvenoj diskusiji
295

Anto Mišić
Sličnosti u Plotinovu i Petrićevu poimanju jednog
319

Ivan Macan
Neoskolastika u Hrvatskoj od 1874. do 1945.
331

Nikola Stanković
Hrvatski neoskolastici o ontologijskom argumentu
347

Srećko Kovač
Marković i algebarska logika
363

Hrvoje Jurić
Najranija recepcija Heideggerove filozofije kod nas: Vladimir fra Kruno Pandžić
377

Milan Polić
Suvremenost Vuk-Pavlovićeva poimanja budućnosti
397

Josip Oslić
Filozofija religije Vilima (Wilhelma) Keilbacha kao pokušaj opravdanja religijskog pluralizma
407

Ivan Koprek
“Lumen fidei” vjera u filozofiji biskupa Mije Škvorca (1919. – 1989.)
423

Mislav Kukoč
Prijepori o suvremenoj filozofiji
429